Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0357/2007Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0357/2007

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

26.9.2007

az eljárási szabályzat 103. cikkének 4. bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai helyébe lép: a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumról

Eljárás : 2007/2629(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0357/2007
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0357/2007
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumról

Az Európai Parlament,

-  tekintettel 2007. február 1-jei[1] és április 26-i[2], a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumra irányuló olasz kezdeményezésről szóló állásfoglalásaira,

-  tekintettel a harmadik államok irányában a halálbüntetéssel kapcsolatban képviselt uniós politika 1998. június 3-i iránymutatásaira,

-  tekintettel az EU Elnökségének 2006. december 19-én az ENSZ-közgyűlésben tett, a halálbüntetés eltörléséről szóló nyilatkozatára, amelyhez kezdetben a világ 85 országa csatlakozott aláírásával minden földrajzi régióból,

-  tekintettel az EU Elnöksége által az Európai Unió nevében az ENSZ Emberjogi Tanácsa 2007. március 29-i, negyedik ülésén benyújtott nyilatkozatára,

-  tekintettel arra, hogy az ENSZ főtitkára nemrégiben tett római látogatásakor nyilvánosan kifejtette, támogatja a moratórium bevezetését,

-  tekintettel arra, hogy többek között a 2007. július 12-i Elnökök Értekezlete támogatásával minden év október 10-ét a halálbüntetés elleni küzdelem európai napjává nyilvánították,

-  tekintettel az EU Alapjogi Chartájának 2. cikkére,

-  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a halálbüntetés egyetemes moratóriumára való felszólítás egyértelmű politikai döntés, amely a halálbüntetés minden országban való eltörlése irányába mutat,

B.  mivel 2007. február 1-jei és április 26-i állásfoglalásában a Parlament felszólította az EU Elnökségét, hogy sürgősen nyújtson be határozati javaslatot az ENSZ Közgyűléséhez, és folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet az elért eredményekről; mivel ez ideig nem terjesztettek határozati javaslatot az ENSZ jelenlegi Közgyűlése elé,

C.  mivel az Európai Unió által az ENSZ-közgyűlésnek 2006. december 19-én benyújtott, halálbüntetésről szóló nyilatkozathoz mostanra 95 ország csatlakozott aláírásával minden földrajzi régióból

D.  mivel a Tanács felhatalmazta az EU Elnökségét, hogy Olaszországgal együttműködve készítsen el és terjesszen be egy, a halálbüntetésre vonatkozó nemzetközi moratóriumról szóló szöveget, amelyet az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének fognak továbbítani,

1.  újra megerősíti az EU elnöksége és a tagállamok számára, hogy a határozati javaslat legfőbb politikai tartalma az egész világra kiterjedő moratórium elfogadása kell, hogy legyen, ami kulcsfontosságú lépés a halálbüntetés eltörlése irányába;

2.  sürgeti az EU Elnökségét és a tagállamokat, hogy az ENSZ-közgyűlés megnyitásakor nyújtsanak be a moratóriumról szóló határozatjavaslatot az „emberi jogok” elnevezésű napirendi pontban annak érdekében, hogy azt el lehessen fogadni még az év vége előtt; ismételten felhívja az EU Elnökségét arra, hogy a határozatjavaslat támogatásához a lehető legtöbb államot vonjon be;

3.  felszólítja az EU elnökségét, hogy bátorítsa azokat az államokat, amelyek még nem írták alá és nem ratifikálták a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezmény második fakultatív jegyzőkönyvét, hogy írják alá és ratifikálják azt, valamint azokat a tagállamokat, amelyek nem írták alá az Emberi Jogok Európai Egyezménye 13., halálbüntetésről szóló jegyzőkönyvét, hogy írják alá;

4.  ismételten támogatásáról biztosítja az uniós intézményeket és a tagállamokat abban, hogy az Európa Tanáccsal együtt minden év október 10-ét a halálbüntetés elleni küzdelem európai napjává nyilvánítsák; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanácson belül nincsen egyetértés ebben a kérdésben, és felszólítja a leendő lengyel kormányt, hogy teljes mértékben támogassa ezt az Európai Unió alapértékeit tükröző kezdeményezést; felhívja az EU összes intézményét és tagállamát, valamint az Európa Tanácsot, hogy továbbra is támogassa ezt a tevékenységet, és megbízza elnökét, hogy mozdítsa elő ezt a politikai kezdeményezést;

5.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy segítsék elő a moratóriumot és a halálbüntetés megszüntetését támogató regionális koalíciók létrehozását;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU tagállamainak, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ-közgyűlés elnökének és az ENSZ összes tagállamának.