Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0357/2007Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0357/2007

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE

26.9.2007

depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri: privind un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea

Procedură : 2007/2629(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0357/2007
Texte depuse :
RC-B6-0357/2007
Texte adoptate :

Rezoluţie a Parlamentului European privind un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea

Parlamentul European,

-  având în vedere rezoluţiile sale din 1 februarie 2007[1] şi 26 aprilie 2007[2] privind iniţiativa italiană în favoarea unui moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea,

-  având în vedere orientările pentru o politică europeană destinată ţărilor terţe în ceea ce priveşte pedeapsa cu moartea din 3 iunie 1998,

-  având în vedere declaraţia privind abolirea pedepsei cu moartea prezentată de Preşedinţia UE în faţa Adunării Generale a ONU la 19 decembrie 2006, semnată iniţial de 85 de ţări din toate zonele geografice,

-  având în vedere declaraţia prezentată la 29 martie 2007 de Preşedinţia UE, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de-a patra sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

-  având în vedere sprijinul faţă de moratoriu, exprimat public de Secretarul General al ONU în timpul vizitei sale recente la Roma,

-  având în vedere declararea datei de 10 octombrie a fiecărui an ca „Zi europeană împotriva pedepsei cu moartea”, iniţiativă sprijinită, de asemenea, de Conferinţa preşedinţilor la 12 iulie 2007,

-  având în vedere articolul 2 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE,

-  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât solicitarea unui moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea reprezintă o decizie politică clară de sprijinire a abolirii, în toate ţările, a pedepsei cu moartea;

B.  întrucât, în rezoluţiile sale din 1 februarie 2007 şi din 26 aprilie 2007, a invitat Preşedinţia UE să înainteze urgent o rezoluţie actualei Adunări Generale a ONU şi să informeze periodic Parlamentul cu privire la rezultatele obţinute; întrucât, până acum, nu a fost înaintată nicio rezoluţie în faţa actualei Adunări Generale a ONU;

C.  întrucât declaraţia privind pedeapsa cu moartea prezentată de Uniunea Europeană în cadrul Adunării Generale a ONU la 19 decembrie 2006 a fost, până în prezent, semnată de 95 de ţări din toate zonele geografice;

D.  întrucât Preşedinţia UE a primit mandat din partea Consiliului să redacteze şi să prezinte, în cooperare cu Italia, un text privind un moratoriu internaţional asupra pedepsei cu moartea care urmează a fi trimis Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite,

1.  reaminteşte Preşedinţiei UE şi statelor membre că principalul conţinut politic al rezoluţiei trebuie să fie adoptarea unui moratoriu mondial ca un pas determinant pe calea abolirii pedepsei cu moartea;

2.  îndeamnă Preşedinţia UE şi statele membre să prezinte o rezoluţie privind moratoriul în deschiderea celei de-a 62-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la punctul „drepturile omului” de pe ordinea de zi, în vederea adoptării ei până la sfârşitul acestui an; repetă solicitarea adresată Preşedinţiei UE de a face astfel încât un număr cât mai mare de ţări să cosemneze rezoluţia;

3.  invită Preşedinţia UE să încurajeze ţările care nu au semnat şi ratificat cel de-al doilea protocol facultativ al Pactului internaţional privind drepturile civile şi politice să acţioneze în consecinţă şi să încurajeze statele membre care nu au semnat protocolul nr. 13 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului privind pedeapsa cu moartea să acţioneze în consecinţă;

4.  îşi reafirmă sprijinul deplin în favoarea declarării, de către instituţiile UE împreună cu Consiliul Europei, a datei de 10 octombrie a fiecărui an ca „Zi europeană împotriva pedepsei cu moartea”; regretă lipsa de unanimitate, în această privinţă, în Consiliu şi invită viitorul guvern polonez să sprijine fără rezerve această iniţiativă, care reflectă valorile care stau la temelia Uniunii Europene; invită toate instituţiile şi statele membre ale UE să continue, împreună cu Consiliul Europei, sprijinirea acestei acţiuni şi îşi mandatează Preşedintele să ia măsuri pentru promovarea acestei iniţiative politice;

5.  invită Consiliul şi Comisia să sprijine constituirea unor coaliţii regionale pro-moratoriu şi aboliţioniste;

6.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, statelor membre ale UE, Secretarului General al ONU, Preşedintelui Adunării Generale a ONU şi statelor membre ale ONU.