Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0362/2007Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0362/2007

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

26.9.2007

az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép: a csádi EBVP-műveletről és a Közép-afrikai Köztársaságról (KAF)

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0362/2007
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0362/2007
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a csádi és közép-afrikai köztársasági EBVP-műveletről

Az  Európai Parlament,

–  tekintettel a dárfúri konfliktusra és a tágabb regionális hatásra, különösen a Csád keleti részére és a Közép-afrikai Köztársaság (KAF) északi részére gyakorolt hatásra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006. augusztus 31-i 1706. számú határozatára, amely rámutatott, hogy a regionális biztonsági szempontokkal foglalkozni kell a tartós béke elérése érdekében Dárfúrban,

–  tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2007. július 23–24-i ülésén megfogalmazott következtetéseire, amelyekben felkéri „illetékes szerveit, hogy folytassák a Kelet-Csád, valamint a Közép-afrikai Köztársaság északkeleti részének biztonságát javító többdimenziós ENSZ-jelenlét támogatására irányuló, az európai biztonsági és védelmi politika keretében végrehajtandó áthidaló műveletre vonatkozó lehetséges határozathoz kapcsolódó tervezést”,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2007. július 31-i, 1769(2007) sz. határozatára, amely 12 hónapos kezdeti időszakra létrehozott egy AU–ENSZ vegyes missziót (UNAMID),

–  tekintettel a 2007. augusztus 10-én az ENSZ főtitkára által benyújtott jelentésre, amely azt javasolja, hogy Kelet-Csádban és a Közép-afrikai Köztársaság északkeleti részén alakítsanak ki többdimenziós jelenlétet a menekültek és a kitelepítettek biztonságának javítása, a humanitárius segélyek biztosítása és az újjáépítéssel és fejlődéssel kapcsolatos munkákhoz szükséges körülmények e területeken való megteremtése érdekében,

–  tekintettel a dárfúri békéről szóló, 2007. augusztus 3–6-i arushai találkozóra,

–  tekintettel a csádi demokratikus folyamat megerősítésére irányuló politikai megállapodás valamennyi érintett – többségi és ellenzéki – csádi politikai párt általi, a nemzetközi közösség és a csádi államfő, Idriss Deby Itno elnök jelenlétében N'dzsamenában 2007. augusztus 13-án megtörtént aláírására,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének 2007. augusztus 27-i nyilatkozatára, amelyben megerősíti arra vonatkozó készségét, hogy egy ENSZ-missziót hozzanak létre Csádban, és amelyben üdvözli az EU arra irányuló szándékát, hogy egy katonai EBVP-misszió formájában támogatást kíván nyújtani,

–  tekintettel a „válságkezelési koncepció” Tanács általi, szeptember 10-i, írásbeli eljárásban való elfogadására,

–  tekintettel a dárfúri helyzetről szóló 2007. július 12-i állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel rendkívül aggasztónak tartja a csádi emberjogi helyzet romlását, ahol a dárfúri konfliktus és annak határokon átnyúló következményei miatt a Csád keleti, Szudánnal szomszédos határán fekvő 12 táborban körülbelül 238 000 szudáni és 44 600 Közép-afrikai Köztársaságból származó menekült, valamint 170 000 lakóhelyét belföldön elhagyni kényszerült személy van elszállásolva,

B.  mivel nyugtalanítja a Csád keleti részén fennálló biztonsági helyzet, amely 2006 óta romlott a csádi biztonsági erők és a csádi felkelők közötti összetűzések, valamint a dzsandzsavíd félkatonai alakulatok és szudáni fegyveres csoportok betörései miatt, amelyhez a humanitárius szervezetek elleni banditizmust és támadásokat is hozzá kell venni,

C.  mivel a civil népesség a Közép-afrikai Köztársaság északkeleti részén ugyancsak a szudáni lázadó erők általi támadásoknak volt kitéve,

D.  mivel a globális és regionális megközelítés részeként hozzá kell járulni e dárfúri konfliktus által érintett régió biztonságának megszilárdításához,

E.  mivel a hosszú távú stabilitáshoz Szudánban, Csádban és a Közép-afrikai Köztársaságban az emberi jogok tiszteletben tartására, jogállamiságra és jó kormányzásra van szükség,

F.  üdvözölve az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1769(2007) számú határozatát, amely jóváhagyja egy 26 000 katonából álló AU–ENSZ békefenntartó erő bevetését Dárfúrban, amely az ENSZ rendőri erőinek és a tervezett EBVP-műveletnek a Csád keleti részében és a Közép-afrikai Köztársaság északi részében történő bevetésével együtt hozzájárul az egész régió békéjének visszaállításához,

G.  mivel a csádi és a Közép-afrikai Köztársaságbeli hatóságok megerősítették az ENSZ főtitkárának, hogy beleegyeznek az EU többdimenziós jelenlétébe,

H..  támogatva Ban Ki-Moon ENSZ-főtitkárnak a dárfúri konfliktus tárgyalásos megoldásának megtalálására tett erőfeszítéseit, melyek során ösztönözni próbálja a szudáni hatóságok és a különböző lázadó csoportok közötti kapcsolatokat,

I.  üdvözölve a csádi demokratikus folyamatot megerősíteni hivatott megállapodásnak valamennyi csádi politikai párt általi N'dzsamenában 2007. augusztus 13-án megtörtént aláírását,

J.  tudomásul véve a regionális szereplőknek a Csádon belüli belső konfliktus megoldásának megtalálására irányuló erőfeszítéseit azokkal a csoportokkal kapcsolatban, amelyek nem írták alá az előző megállapodást,

1.  emlékeztet arra, hogy Csád keleti részében és a Közép-afrikai Köztársaság északi részében semmilyen békefenntartó misszió nem járhat sikerrel érdemi politikai megbékélési folyamat nélkül;

2.  felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az ENSZ-t, hogy hangolják össze erőfeszítéseiket olyan körülmények kialakítása érdekében, amelyek lehetővé tennék a tágabb Dárfúr–Kelet-Csád–Észak-KAF régióban zajló konfliktus résztvevői számára a politikai megoldás megtalálását, amely véget vethetne a bizonytalan helyzetnek és az abból eredő humanitárius katasztrófának, és ezáltal megkönnyítené a menekültek és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek visszatérését az eredeti lakóhelyükre;

3.  jóváhagyását adja egy egy évig tartó EBVP-művelet megindításához Csád keleti és a Közép-afrikai Köztársaság északi részén, de beleegyezését az alábbi pontok teljesülésétől teszi függővé:

  • a)az európai erők (EUFOR) küldetése megteremteni az ENSZ rendőri erőinek munkájához, az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek hazatéréséhez, a humanitárius segélyekkel való ellátáshoz, a humanitárius személyzet szabad mozgásához és a régió politikai erői közötti párbeszéd folytatásához szükséges biztonságos környezet feltételeit,
  • b)rendkívül fontos, hogy ez EUFOR-t pártatlan missziónak tekintsék; c)   az EUFOR összetétele éppen ezért legyen változatos, a tagállamok pedig mielőbb járuljanak hozzá a szükséges csapatok felállításához;
  • c)ugyanakkor a célponttá válást elkerülendő, a régió bonyolult politikai helyzetére való tekintettel az EUFOR-nak semlegesnek kell maradnia vigyázva, hogy ne keveredjék bele a kormányzati hatóságok és a felkelő csoportok közötti harcokba,
  • d)a nemzetközi humanitárius jog elveinek való tökéletes megfelelés jegyében az EUFOR nem keveredhet vagy avatkozhat bele a Csádban és a Közép-afrikai Köztársaságban működő nem kormányzati szervezetek munkájába, hogy ne sodorja őket veszélybe,
  • e)az EUFOR-nak hatékony koordinációt kell kiépítenie az UNAMID-dal annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban biztosíthassa a felelőssége alá tartozó területet,
  • f)az EUFOR-nak elrettentő erőként kell működnie, tehát az ENSZ alapokmánya VII. fejezetének megfelelően komoly mandátummal, és egyértelmű harcbalépési szabályokkal kell rendelkeznie, amelyek szükség esetén lehetővé teszik a fegyveres erő alkalmazását, különösen a civilek, táborok és falvak, humanitárius dolgozók, valamint az ENSZ rendőrei elleni támadások megelőzése végett és önvédelmi célból,
  • g)a potenciális támadók elrettentésére az EUFOR-nak megfelelő csapatlétszámmal és megfelelő felszereléssel kell rendelkeznie; az EUFOR-nak képesnek kell lennie hadtápvonalai biztosítására és nagy sugarú járőrözésre páncélozott járművekkel, helikopterekkel (szállító és támadó helikoptereket is ideértve) és felderítő repülőgépekkel;
  • h)az EUFOR-t ideiglenes mandátummal rendelkező „áthidaló erőnek” kell tekinteni; ezért a mandátum sikeres lezárása és a csapatok időben történő visszatérése érdekében a bevetés megkezdése előtt egyértelmű kivonási stratégiát kell meghatározni, amelynek értelmében az EUFOR-t másik misszió váltja majd fel (AU, ENSZ vagy vegyes erő);

4.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EVBP-műveletet több okból kifolyólag nem lehet az EU Brüsszelben újonnan létrehozott műveleti központjából irányítani;

5.  hangsúlyozza, hogy végleges jóváhagyását a művelet megindítására attól teszi függővé, hogy folyamatosan és teljes mértékben tájékoztassák az előkészítés különböző szakaszairól (válságkezelési koncepció, közös fellépés, műveleti koncepció, műveleti terv, a haderő létrehozásának folyamata);

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Afrikai Uniónak, az ENSZ főtitkárának, valamint Csád, a Közép-afrikai Köztársaság és Szudán elnökének, kormányának és parlamentjének.