A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0363/2007

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0363/2007

Viták :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Szavazatok :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 97kWORD 64k
26.9.2007
PE394.802v01-00}
PE395.996v01-00}
PE395.997v01-00}
PE395.998v01-00}
PE395.999v01-00}
PE396.000v01-00} RC1
 
B6‑0363/2007}
B6‑0368/2007}
B6‑0369/2007}
B6‑370/2007}
B6‑371/2007}
B6‑0372/2007} RC1
az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
   Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt és Colm Burke, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock, Barbara Weiler, a PSE képviselőcsoportja nevében
   Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella, Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében
   Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki, az UEN képviselőcsoport nevében
   Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt, Cem Özdemir, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
   Vittorio Agnoletto, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
   UEN (B6‑0363/2007)
   GUE/NGL (B6‑0368/2007)
   ALDE (B6‑0369/2007)
   PSE (B6‑370/2007)
   PPE-DE (B6‑371/2007)
   Verts/ALE (B6‑0372/2007)
Burmáról

 

Az Európai Parlament állásfoglalása Burmáról

Az Európai Parlament,

   -tekintettel Burmáról szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2007. szeptember 6-i állásfoglalására,
   A.mivel a burmai buddhista szerzetesek szövetsége több jelentős méretű békés tüntetést szervezett az elnyomó katonai junta ellen Aung Szan Szú Kji és más politikai foglyok szabadon bocsátását követelve,
   B.mivel a tüntetések a letartóztatások és a kormányerők erőszakos fellépésétől való félelem ellenére is fokozódtak,
   C.tekintettel a dalai láma 2007. szeptember 23-i felhívására, amelyben arra kéri a burmai hatóságokat, hogy ne alkalmazzanak erőszakot a buddhista szerzetesekkel és más tüntetőkkel szemben,
   D.mivel szeptember 20-án az ENSZ Biztonsági Tanácsában csak néhány szó esett a burmai helyzetről,

1.  üdvözli a burmai szerzetesek és több tízezer békés tüntető bátor fellépését, ahogyan szembeszálltak a demokráciaellenes és elnyomó hatalommal Burmában;

2.  újólag követeli Aung Szan Szú Kji haladéktalan szabadon bocsátását, valamint szabad mozgásának és szólásszabadságának teljes biztosítását;

3.  nyomatékosan kéri a burmai hatóságokat, hogy a tüntetésekre ne válaszoljanak erőszakkal és biztosítsák, hogy az 1988-as borzalmas mészárlás ne ismétlődhessen meg, valamint ismerjék el a követelések jogosságát; továbbá hogy engedjék szabadon a letartóztatott tüntetőket és a többi politikai foglyot;

4.  kéri, hogy hagyjanak fel a jelenlegi illegitim alkotmányozási eljárással, és helyette hozzanak létre egy teljes képviseleten alapuló Nemzeti Konventet, amelyben szerepet kap az NDL, valamint más politikai pártok és csoportok is;

5.  felszólítja az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy kiemelt helyen foglalkozzon a burmai helyzettel, és hatalmazza fel az ENSZ főtitkárát, hogy a nemzeti megbékélés és a demokratikus átmenet elősegítése érdekében lépéseket tehessen Burmában; felszólítja továbbá az ENSZ közgyűlését, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket;

6.  felszólítja az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy biztosítsa, hogy az ENSZ különmegbízottja, Ibrahim Gambari a lehető legrövidebb időn belül kezdje meg tervezett burmai látogatását, és hogy feltételek nélkül biztosítsanak számára szabad mozgást és bejutást;

7.  felszólítja az EU Tanácsát, hogy sürgősen vegye fel a kapcsolatot az Egyesült Államokkal, az ASEAN-nal és a nemzetközi közösség más tagjaival annak érdekében, hogy további összehangolt intézkedéseket, például célzott gazdasági szankciókat készítsenek elő, amelyek bevethetők a burmai vezetés ellen, amennyiben az erőszakhoz folyamodik, illetve nem válaszol a demokráciához való visszatérésre vonatkozó felhívásra;

8.  kéri az Európai Bizottságot, hogy bocsássa rendelkezésre a megfelelő eszközöket a demokrácia és emberi jogi eszköz keretein belül a demokratikus mozgalom és azon demokráciáért küzdő nem kormányzati szervezetek aktív támogatására, amelyek a felelősségteljes kormányzás helyreállításán dolgoznak Burmában;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, az ASEAN-országok kormányainak, a Nemzeti Liga a Demokráciáért pártnak, az Állami Béke és Fejlődés Tanácsának és az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat