Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0363/2007Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0363/2007

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE

26.9.2007

depusă în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri: privind Birmania

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0363/2007

Rezoluţia Parlamentului European privind Birmania

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Birmania, în special rezoluţia sa din 6 septembrie 2007[1]

–  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Alianţa tuturor călugărilor budişti din Birmania a organizat un val masiv de demonstraţii paşnice împotriva juntei militare represive din Birmania şi a cerut eliberarea lui Aung San Suu Kyi şi a altor prizonieri politici;

B.  întrucât demonstraţiile au continuat să ia amploare în ciuda arestărilor şi a temerilor că forţele guvernamentale ar putea recurge la violenţă;

C.  având în vedere apelul lansat de Dalai Lama la 23 septembrie 2007, prin care îndemna autorităţile birmane să evite recurgerea la acte de violenţă faţă de călugării budişti şi faţă de alţi demonstranţi;

D.  întrucât, la 20 septembrie, situaţia din Birmania a fost discutată doar sumar în cadrul Consiliului de Securitate al ONU,

1.  salută acţiunile curajoase ale călugărilor birmani şi ale altor zeci de mii de demonstranţi paşnici, prin care aceştia s-au opus regimului antidemocratic şi represiv din Birmania;

2.  reiterează apelul său privind eliberarea imediată şi acordarea unei libertăţi de mişcare şi de expresie depline lui Aung San Suu Kyi;

3.  îndeamnă autorităţile birmane să evite recurgerea la violenţă faţă de demonstranţi, să garanteze că nu va mai repeta măcelul îngrozitor la care a asistat lumea întreagă în 1988, şi să recunoască, în schimb, legitimitatea revendicărilor înaintate şi să pună în libertate demonstranţii arestaţi şi alţi prizonieri politici;

4.  solicită încetarea procesului constituţional actual nelegitim şi înlocuirea sa cu o Convenţie naţională pe deplin reprezentativă, care să includă Liga Naţională pentru Democraţie (NLD) şi alte partide şi grupuri politice;

5.  invită Consiliul de Securitate al ONU să abordeze de urgenţă situaţia din Birmania şi să împuternicească Secretarul General al ONU să întreprindă acţiuni menite să faciliteze reconcilierea naţională şi tranziţia spre democraţie în Birmania, iar Adunarea Generală a ONU să întreprindă acţiuni corespunzătoare;

6.  invită Consiliul de Securitate al ONU să garanteze că trimisul special al ONU, dl Ibrahim Gambari, îşi va efectua vizita planificată în Birmania în regim de urgenţă şi va beneficia de o libertate nestingherită de mişcare şi acces;

7.  invită Consiliul European să ia urgent legătura cu Statele Unite, ASEAN şi alţi membri ai comunităţii internaţionale în vederea pregătirii unei serii coordonate de măsuri suplimentare, inclusiv sancţiuni economice specifice, ce ar putea fi aplicate împotriva regimului din Birmania, în cazul în care acesta recurge la violenţă şi nu răspunde apelului de a reveni la democraţie;

8.  solicită Comisiei Europene să pună la dispoziţie, în cadrul Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului, mijloacele adecvate pentru acordarea unui sprijin activ mişcării prodemocratice şi ONG-urilor care depun eforturi pentru reinstaurarea bunei guvernări în Birmania;

9.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, guvernelor statelor membre ale ASEAN, Ligii Naţionale pentru Democraţie, Consiliului de stat pentru pace şi dezvoltare şi Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.