Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0363/2007Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0363/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

26.9.2007

i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om Burma

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0363/2007
Ingivna texter :
RC-B6-0363/2007
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Burma

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma och närmare bestämt den resolution som antogs den 6 september 2007[1],

–  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Allburmesiska alliansen av buddistiska munkar har gått i ledningen för en massiv våg av fredliga demonstrationer mot militärjuntan i Burma och dess förtryck och krävt frihet för Aung San Suu Kyi och övriga politiska fångar.

B.  Demonstrationerna har fortsatt växa trots arresteringarna och farhågorna om en våldsam reaktion från regeringsstyrkornas sida.

C.  Den 23 september 2007 gick Dalai Lama ut med en kraftfull vädjan till de burmesiska myndigheterna om att undvika våld mot de buddistiska munkarna och mot andra som protesterar.

D.  Den 20 september togs situationen i Burma endast i korthet upp till diskussion i FN:s säkerhetsråd.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt bifall till hur modigt de burmesiska munkarna och tiotusentals andra fredliga demonstranter handlat när de ställt upp mot den odemokratiska förtryckarregimen i Burma.

2.  Europaparlamentet kräver än en gång ett omedelbart frigivande av Aung San Suu Kyi samt oinskränkt rörelse- och yttrandefrihet för henne.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de burmesiska myndigheterna att inte bemöta demonstrationer med våld och se till att den ohyggliga blodsutgjutelse som världen fick bevittna 1988 inte upprepas, utan i stället erkänna att de krav som ställs är berättigade och frige demonstranter som arresterats och övriga politiska fångar.

4.  Europaparlamentet efterlyser ett slut på det nuvarande arbetet med en konstitution, vilket saknar laga grund, och önskar att det ersätts av ett fullt representativt nationalkonvent där Nationella demokratiförbundet och övriga politiska partier och grupperingar ingår.

5.  Europaparlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att i brådskande ordning ta itu med situationen i Burma och bemyndiga FN:s generalsekreterare att vidta åtgärder för att underlätta en nationell försoning och en övergång till demokrati i Burma samt uppmanar FN:s generalförsamling att vidta lämpliga åtgärder.

6.  Europaparlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att se till att FN:s särskilde sändebud Ibrahim Gambari i brådskande ordning avlägger sitt planerade besök i Burma och får oinskränkt rörelsefrihet och tillträde.

7.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens råd att i brådskande ordning ta kontakter med Förenta staterna, Asean och andra medlemmar av det internationella samfundet för att förbereda en samordnad serie ytterligare åtgärder, bland dem målinriktade ekonomiska sanktioner, som kan vidtas mot regimen i Burma om denna tillgriper våld och inte agerar på kravet på en återgång till demokrati.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ställa lämpliga anslag till förfogande inom ramen för instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, för att aktivt understöda rörelsen som arbetar för demokrati och frivilligorganisationer som arbetar för att återställa goda styrelseformer i Burma.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Asean-ländernas regeringar, Nationella demokratiförbundet, Statens råd för fred och utveckling och FN:s generalsekreterare.