Predlog skupne resolucije - RC-B6-0454/2007Predlog skupne resolucije
RC-B6-0454/2007

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

14.11.2007

v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga vlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o Somaliji

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0454/2007
Predložena besedila :
RC-B6-0454/2007
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Somaliji

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Somaliji,

–  ob upoštevanju prejšnjih izjav visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in generalnega sekretarja Sveta Evropske unije Javierja Solane in komisarja Louisa Michela,

–  ob upoštevanju izjave o zaskrbljenosti v zvezi z aktualno humanitarno katastrofo v Somaliji, ki jo je podpisalo 40 mednarodnih in nacionalnih nevladnih organizacij,

–  ob upoštevanju načrta za narodno spravo, ki je bil predlagan v resoluciji varnostnega sveta ZN 1744, ki je bila sprejeta februarja 2007 po zmagi Etiopije nad zvezo islamskih sodišč,

–  ob upoštevanju naslednjega vrha EU-Afrika v Lizboni 8. in 9. decembra 2007,

–  ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A.  ker je bilo v nedavnih spopadih med uporniki zveze islamskih sodišč in zavezniškima etiopsko vojsko ter vojsko začasne zvezne vlade ubitih najmanj 80 ljudi,

B.  ker Somalija ni imela delujoče vlade vse od zrušitve režima Saida Barreja leta 1991 in ker so od takrat politične razmere anarhične, zaznamujejo pa jih spopadi med klani in razbojništvo,

C.  ker agencija za begunce ZN ocenjuje, da je bilo ob nedavnih spopadih med zvezo islamskih sodišč in zavezniškima etiopsko vojsko in vojsko začasne zvezne vlade razseljenih najmanj 100.000 ljudi; ker so ti spopadi povzročili smrt številnih civilistov; ker je vprašanje varnosti ostalih prebivalcev zelo zaskrbljujoče,

D.  ker se varnostne razmere v Mogadišu, glavnem mestu Somalije, poslabšujejo in preprečujejo nacionalnim in mednarodnim nevladnim organizacijam, da bi obvladovale aktualno humanitarno katastrofo in se odzvale na krizne razmere,

E.  ker je po ugotovitvah enote za analizo varnosti preskrbe s hrano med podeželskim prebivalstvom približno 38.000 otrok, mlajših od 5 let, akutno podhranjenih in 10.000 močno podhranjenih ter jim grozi smrt, če ne bodo deležni ustrezne nege,

F.  ker so bili v tej regiji potrjeni primeri pojava kolere in je torej treba za omejitev razširjanja bolezni sprejeti ukrepe za zagotavljanje varne vode in sanitarnih objektov za notranje razseljene osebe,

G.  ker je bilo po podatki urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev za Somalijo med spopadi leta 2007 razseljenih približno 450.000 ljudi, s čimer je skupno število razseljenih oseb doseglo več kot 850.000, vključno s 400.000 razseljenimi od začetka civilne vojne v 90. letih 20. stoletja,

H.  ker od 10 milijonov prebivalcev Somalije približno 1,5 milijona potrebuje mednarodno pomoč,

I.  ker je zaskrbljen zaradi dolgotrajne državljanske vojne v Somaliji ter njenih posledic za proces sprave in miru v tej državi, in prav tako glede varnosti in stabilnosti celotne regije Afriškega roga,

J.  ker je predsednik somalijske vlade Ali Mohamed Gedi po plemenskem sporu s predsednikom Abdulahomijem Ahmedom Jusufom odstopil; ker je to poslabšalo politično slepo ulico v državi,

K.  ker so uporniki zveze islamskih sodišč bojkotirali spravno srečanje, ki je bilo prejšnji mesec pod pokroviteljstvom prehodne vlade; ker je minister etiopske vlade Meles Zenavi izjavil, da se bo etiopska vojska umaknila, ko bodo mirovniki Afriške unije prispeli v Mogadiš,

L.  ker uporniki zveze islamskih sodišč izključujejo vsakršne politične stike z vlado, dokler je v Somaliji etiopska vojska; ker podaljšano posredovanje Etiopije še bolj zapleta razmere v regiji, to pa velja tudi za domnevno podporo drugih držav, še posebej Eritreje, zvezi islamskih sodišč,

M.  ker so storilci večine ubojev posameznih novinarjev v letu 2007 ostali neznani in ker somalijski vladni uradniki v nobenem primeru niso obsodili umorov, še manj pa jih raziskali, aretirali ali preganjali kogar koli, ki je z njimi povezan,

1.  ostro obsoja hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava in prava o človekovih pravicah, ki so jih zakrivile vse strani v sporu v Somaliji; poziva k takojšnjemu prenehanju sovražnosti; zahteva, da se vse bojujoče se frakcije vzdržijo vsesplošnih napadov na civiliste in poziva, naj neodvisna komisija preišče vojne zločine in kršitve človekovih pravic;

2.  opozarja, da so mednarodna skupnost in vse strani v tem sporu odgovorne za zaščito civilistov, omogočanje dostave pomoči, spoštovanje humanitarnega prostora in varnost humanitarnih delavcev; zato zahteva, da so se nemudoma vzpostavijo pogoji za ustrezen odziv na humanitarno katastrofo v Somaliji;

3.  opozarja, da obstaja nedvomno tveganje, da bo somalijski spor prerasel v regijsko vojno, ki bo prizadela ves Afriški rog, če ne bo mednarodna skupnost hitro sprejela strogih ukrepov za stabilizacijo in postopno izboljšanje razmer;

4.  poziva mednarodno skupnost, naj poveča in pospeši diplomatska prizadevanje za prenehanje trajajočega nasilja in predlaga trajen mehanizem pogajanj in spremljanja takojšnje prekinitve ognja;

5.  poziva začasno zvezno vlado, naj vzpostavi stike s pomembnimi somalijskimi zainteresiranimi stranmi v posvetovalnem postopku, ki naj bi privedel do imenovanja novega predsednika vlade; poziva vse somalijske zainteresirane strani, naj obnovijo prizadevanja za politični dialog in ohranijo pozornost na nadaljevanje procesa, ki je orisan v prehodni zvezni listini; poudarja, da sta uspešen dialog in sprava nujna za zagotovitev svobodnih in poštenih volitev leta 2009 ter vzpostavitev trajnega miru in stabilnosti v Somaliji;

6.  poziva k prenehanju vsakršnega tujega vojaškega posredovanja v Somaliji;

7.  poziva h krepitvi vloge civilne družbe v postopku narodne sprave, zlasti vloge žensk;

8.  pozdravlja prizadevanja Afriške unije, da zbere mirovne sile, ki bodo pomagale pri procesu narodne sprave, vendar obžaluje, da je bilo doslej od 8.000 vojakov, ki se jih je Afriška unija zavezala poslati, uporabljenih samo 1600; zato poziva Afriško unijo, naj države članice spodbudi, da bodo spoštovale svoje obveznosti prispevanja mirovnih sil; v zvezi s tem poziva EU, naj si še bolj prizadeva za zagotovitev potrebne politične, finančne in logistične podpore za razporeditev mirovnih sil Afriške unije, pa tudi za vse druge korake, ki bodo olajšali mirovni proces,

9.  poziva mednarodno skupnost, naj okrepi diplomatska prizadevanja za mir in stabilnost v Somaliji in prepreči poenostavljeno obravnavo terorističnih groženj v Afriškem rogu, ki je včasih uporabljena za preusmerjanje pozornosti od notranjih problemov ter utira pot vojaškemu posredovanju;

10.  ponovno poziva mednarodno kontaktno skupino za Somalijo, ki jo sestavljajo Afriška unija, Organizacija združenih narodov, Evropska unija, Združene države Amerike, Švedska, Norveška, Italija, Tanzanija in druge, naj spodbuja pozitivni politični potek dogodkov in obveznost z akterji v Somaliji zato, da se podprejo izvajanje prehodne zvezne listine in institucije, vzpostavita učinkovito upravljanje in stabilnost in se odzove na zaskrbljenost mednarodne skupnosti v zvezi s terorizmom;

11.  mednarodno skupnost in zlasti EU poziva k povečanju človekoljubne pomoči osebam, ki so razseljene znotraj države, in ljudem v stiski;

12.  poziva k dosledni in obnovljeni uporabi in spremljanju trgovinske zapore za Somalijo, ki so jo leta 1992 uvedli ZN in se nezadostno upošteva; poziva, da pričnejo kršilci trgovinske zapore za Somalijo za svoja dejanja odgovarjati;

13.  poudarja zlasti nujno potrebno zaščito novinarjev in obsoja sistematično nadlegovanje novinarjev s strani somalijske vlade, njeno zapiranje medijskih hiš in to, da ni preiskala umorov novinarjev, kar je vse močno škodilo neodvisnemu novinarstvu v Somaliji; poziva prehodno somalijsko vlado, naj razišče te napade in preneha z nadlegovanjem medijev;

14.  poziva vrh EU-Afrika, naj nujno pretehta težke razmere, ki vladajo v Somaliji;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, generalnemu sekretariatu Afriške unije, Organizaciji združenih narodov, Medvladnemu organu za razvoj, predsedniku prehodne zvezne vlade Somalije, vladi Etiopije in vseafriškemu parlamentu.