Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0526/2007Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0526/2007

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

12.12.2007

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: naisten oikeuksista Saudi-Arabiassa

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0526/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0526/2007
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma naisten oikeuksista Saudi-Arabiassa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on ratifioinut kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen 7. syyskuuta 2000,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen, jonka Saudi-Arabia ratifioi 23. syyskuuta 1997,

–  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on ollut lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimusosapuoli 26. tammikuuta 1996 lähtien,

–  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia valittiin YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi toukokuussa 2006,

–  ottaa huomioon 18. tammikuuta 1996 ja 10. maaliskuuta 2005 annetut aikaisemmat päätöslauselmansa Saudi-Arabiasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että naiset kohtaavat Saudi-Arabiassa edelleen monenlaista syrjintää sekä yksityisessä että julkisessa elämässä, joutuvat usein seksuaalisen väkivallan uhreiksi ja heidän tiellään on valtavia esteitä rikosoikeusjärjestelmässä,

B.  ottaa huomioon, että "Qatifin naisena" tunnettu 19-vuotias nainen tuomittiin lokakuussa 2006 sataan raipaniskuun, koska hän istui yksin autossa puhumassa miehen kanssa, joka ei ollut hänelle läheistä sukua, kun hänen kimppuunsa hyökättiin ja joukko miehiä raiskasi hänet,

C.  on erittäin huolissaan siitä, että Qatifin (Saudi-Arabia) yleinen tuomioistuin muutti tuomiota ja tuomitsi naisen kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen ja kahteensataan raipaniskuun,

D.  ottaa huomioon, että Qatifin yleinen tuomioistuin ilmoitti koventaneensa tuomiota korkeimmalta oikeudelta saamansa ohjeen mukaisesti, sillä nainen oli yrittänyt pahentaa tilannetta ja vaikuttaa oikeuslaitokseen tiedotusvälineiden kautta,

E.  ottaa huomioon, että uhrin asianajajaa Abdul Rahman Al-Lahemia ei ole päästetty oikeussaliin ja hänen ei ole annettu edustaa päämiestään sen jälkeen, kun hän yritti ryhtyä oikeustoimiin oikeusministeriötä vastaan, koska ministeriö ei ollut toimittanut Al-Lahemille jäljennöstä tämän päämiestä koskevasta tuomiosta, jotta hän olisi voinut ryhtyä valmistelemaan valitusta; ottaa huomioon, että Al-Lahem on nyt oikeusministeriön kurinpitolautakunnan kuultavana ja saattaa menettää asianajolupansa kolmeksi vuodeksi sekä oikeutensa esiintyä oikeudessa asianajajana,

F.  ottaa huomioon, että Al-Lahem toimi puolustajana myös Fatimeh ja Mansour Al-Taimanin pariskunnan asiassa, jossa nämä kahden lapsen vanhemmat pakotettiin eroamaan heinäkuussa 2007 vaimon veljen vaatimuksesta, koska Fatimah kuului korkeampiarvoiseen heimoon kuin aviomiehensä; ottaa huomioon, että aviopari vietti vankeudessa useita päiviä, itse asiassa kuukausia, yhdessä lastensa kanssa, koske he eivät suostuneet hyväksymään avioeroa, ja Fatimah joutuu elämään turvapaikassa, koska hän kieltäytyy palaamasta perheensä luokse,

G.  on erityisen huolissaan siitä, että kaiken vastakkaista sukupuolta olevien läheisen kanssakäymisen kriminalisointi Saudi-Arabiassa haittaa vakavasti raiskauksen uhrien mahdollisuuksia ryhtyä oikeustoimiin ja että oikeus voi katsoa naisen nostaman raiskaussyytteen avioliiton ulkopuolisen sukupuolisen kanssakäymisen hyväksymiseksi, ellei nainen pysty todistamaan kiistattomasti, että kanssakäyminen ei ollut naisen tahdon mukaista,

H.  panee merkille, että kansainvälisten ihmisoikeussopimusten (kuten kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen) allekirjoittaneet valtiot ovat velvollisia takaamaan yhtäläiset oikeudet miehille ja naisille,

1.  vaatii Saudi-Arabian hallitusta ryhtymään lisätoimiin naisten oikeuksia koskevien rajoitusten poistamiseksi, joista voidaan mainita esimerkkeinä naisten vapaa liikkuminen, ajokielto, työnsaantimahdollisuudet, naisten oikeushenkilöys ja edustus oikeusmenettelyissä, poistamaan kaikki naisiin yksityisessä ja julkisessa elämässä kohdistuvat syrjinnän muodot sekä edistämään naisten osallistumista taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään;

2.  pitää valitettavana Qatifin yleisen tuomioistuimen päätöstä rangaista raiskauksen uhria; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia kumoamaan tuomion ja luopumaan kaikista raiskauksen uhria vastaan nostetuista syytteistä;

3.  panee merkille kuningas Abdullahin 3. lokakuuta 2007 antaman ilmoituksen oikeuslaitoksen uudistamisesta, jossa luvattiin perustaa uusia erityistuomioistuimia ja parantaa tuomareiden ja asianajajien ammattikoulutusta; palauttaa mieliin, että toukokuussa 2007 kerrottiin kuningas Abdullahin määränneen, että perustetaan uusi tuomioistuin, joka erikoistuu perheväkivaltatapauksien käsittelyyn;

4.  pitäisi erittäin ilahduttavana tiedotuskampanjaa, jolla lisättäisiin tietoisuutta Saudi-Arabiassa naisiin kohdistuvasta väkivallasta, erityisesti perheväkivallasta, ja katsoo, että kampanja olisi käynnistettävä kiireesti;

5.  kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan nämä asiat esiin seuraavassa EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston yhteisneuvostossa ja ministeritason kokouksessa;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YK:n pääsihteerille, Saudi-Arabian hallitukselle, Islamilaisten maiden konferenssin pääsihteerille sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille.