Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0526/2007Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0526/2007

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE

12.12.2007

depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri: privind drepturile femeilor în Arabia Saudită

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0526/2007
Texte depuse :
RC-B6-0526/2007
Texte adoptate :

Rezoluţia Parlamentului European privind drepturile femeilor în Arabia Saudită

Parlamentul European,

–  având în vedere ratificarea, de către Arabia Saudită, a Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), la 7 septembrie 2000,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente și pedepse crude, inumane și degradante, ratificată de Arabia Saudită la 23 septembrie 1997,

–  având în vedere faptul că Arabia Saudită este parte la Convenția privind drepturile copilului din 26 ianuarie 1996,

–  având în vedere faptul că Arabia Saudită a fost aleasă să facă parte din noul Consiliu ONU pentru drepturile omului în mai 2006,

–  având în vedere propriile rezoluţii anterioare privind Arabia Saudită, din 18 ianuarie 1996 şi 10 martie 2005,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât femeile din Arabia Saudită continuă să se confrunte cu numeroase forme de discriminare, în viaţa publică şi privată, sunt în mod frecvent victime ale violenţei sexuale şi au de înfruntat adeseori enorme obstacole în sistemul juridic penal;

B.  întrucât, în octombrie 2006, o tânără femeie de 19 ani, cunoscută drept „Fata din Qatif”, a fost condamnată la 100 de lovituri de bici, deoarece a fost găsită vorbind într-o maşină cu un bărbat ce nu era o rudă apropiată, moment în care a fost atacată şi violată în grup;

C.  profund îngrijorat de faptul că Curtea generală din Qatif (Arabia Saudită) a revizuit sentinţa şi a condamnat-o la şase luni de închisoare şi 200 de lovituri de bici;

D.  întrucât un funcţionar al Curţii generale din Qatif a declarat că pedeapsa femeii a fost majorată în urma indicaţiilor Consiliului suprem al magistraturii, datorită încercării acuzatei de a influenţa aparatul judiciar prin intermediul mass-media;

E.  întrucât avocatului victimei, Abdul Rahman Al-Lahem, i-a fost interzis accesul în sala de judecată, precum şi dreptul de a-şi mai reprezenta clienta în viitor, în urma încercărilor sale de a chema în instanţă Ministerul Justiţiei, deoarece nu i-a furnizat o copie a verdictului privind-o pe clienta sa, de care avea nevoie pentru a putea pregăti un apel; întrucât dl Al-Lahem este în prezent supus unei audieri disciplinare la Ministerul Justiţiei, riscând sancţiuni ce pot include suspendarea pentru trei ani şi excluderea din barou;

F.  întrucât dl Al-Lahem a fost, de asemenea, avocat în cazul cuplului Fatimah şi Mansour Al-Taimani, părinţi a doi copii, supuşi divorţului forţat în iulie 2007, în urma acţiunii intentate de fratele soţiei, invocând argumentul că descendenţa tribală a lui Fatimah era superioară celei a soţului său; întrucât cei doi soţi au fost ţinuţi în închisoare timp de zile, chiar luni întregi, împreună cu copiii lor, deoarece au refuzat să accepte divorţul, şi întrucât Fatimah este acum forţată să trăiască într-un adăpost social, deoarece refuză să se întoarcă la familia sa;

G.  îngrijorat în mod deosebit de faptul că conferirea unui caracter ilegal oricărui contact apropiat între persoane necăsătorite de sex opus în Arabia Saudită împiedică în mod grav victimele violurilor să îşi denunţe agresorii, şi întrucât un judecător poate considera un denunţ de viol ca pe o recunoaştere, din partea victimei, a unor relaţii sexuale extraconjugale, cu excepţia faptului în care aceasta poate dovedi, cu probe irefutabile, că respectivul contact nu a fost consensual;

H.  observând că statele care iau parte la convenţii internaţionale privind drepturile omului (cum ar fi CEDAW) au obligaţia de a asigura drepturi egale pentru femei şi bărbaţi,

1.  insistă ca guvernul Arabiei Saudite să ia măsuri suplimentare pentru eliminarea restricţiilor asupra drepturilor femeilor, inclusiv dreptul femeilor la libera circulaţie, asupra interdicţiei de conducere a autovehiculelor, asupra oportunităţilor de angajare, asupra statutului de persoana juridică şi asupra reprezentării lor în procedurile judiciare, şi să elimine orice formă de discriminare împotriva femeilor în viaţa publică şi privată şi să promoveze participarea lor în mediul economic, social şi politic;

2.  regretă hotărârea Curţii generale din Qatif de a pedepsi victima violului; invită autorităţile din Arabia Saudită să anuleze sentinţa şi să retragă toate acuzaţiile împotriva victimei violului;

3.  observă că, la 3 octombrie 2007, Regele Abdullah a anunţat o reformă a sistemului judiciar, promiţând instituirea de noi tribunale specializate şi îmbunătăţirea formării profesionale a judecătorilor şi avocaţilor; reaminteşte că, în mai 2007, a fost anunţat că Regele Abdullah a ordonat instituirea unei noi curţi, specializată în audierea cazurilor de violenţă domestică;

4.  consideră că o campanie de sensibilizare privind violenţa împotriva femeilor în Arabia Saudită, mai ales în privinţa violenţei domestice, ar fi o iniţiativă foarte binevenită, şi care ar trebui lansată cât de curând;

5.  solicită Consiliului şi Comisiei să prezinte aceste probleme la următorul Consiliul comun şi la reuniunea ministerială dintre UE şi Consiliul de cooperare al Golfului;

6.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Secretarului General al ONU, Guvernului Arabiei Saudite, Secretarului General al Organizaţiei Conferinţei islamice, precum şi Secretarului General al Consiliului de cooperare al Golfului.