Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0527/2007/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0527/2007/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE

12.12.2007

depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri: privind estul Ciadului

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0527/2007
Texte depuse :
RC-B6-0527/2007
Texte adoptate :

Rezoluţia Parlamentului European privind estul Ciadului

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind drepturile omului în Ciad,

–  având în vedere rezoluţia sa din 26 septembrie 2007 privind operațiunea PSAC în Ciad și în Republica Centrafricană,

–  având în vedere Rezoluția 1778 a Consiliului de Securitate al ONU din 25 septembrie 2007, care dispune desfășurarea unei prezențe internaționale multidimensionale în estul Ciadului și în nord-estul Republicii Centrafricane, inclusiv misiunea PSAC EUFOR CIAD-RCA,

–  având în vedere acţiunea comună adoptată de Consiliu la 15 octombrie 2007 privind operaţiunea EUFOR CIAD-RCA,

–  având în vedere Rezoluția 1769 a Consiliului de Securitate al ONU din 31 iulie 2007, care prevede instituirea, pentru o perioadă iniţială de 12 luni, a unei operațiuni hibride UA/ONU în Darfur (UNAMID),

–  având în vedere Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea şi securitatea,

–  având în vedere articolul 115 din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât luni, 26 noiembrie 2007, sute de rebeli ciadieni au fost ucişi de către armata ciadiană, de-a lungul frontierei orientale a Ciadului; întrucât luni, 3 decembrie, armata ciadiană a lansat o nouă ofensivă împotriva forţelor rebele ciadiene;

B.  întrucât lupta armată între armata ciadiană şi rebelii din Uniunea Forţelor pentru Democraţie şi Dezvoltare (UFDD) şi din Frontul Unit pentru Schimbare (FUS) a reînceput după acordul de pace fragil încheiat la sfârşitul lunii noiembrie; întrucât grupurile rebele, reprezentanţii guvernului şi observatorii străini confirmă toţi că luptele care au avut loc începând cu 26 noiembrie au fost cele mai violente lupte care au avut loc în Ciad, de când preşedintele Deby a venit la putere, în decembrie 1990;

C.  întrucât circa 238  000 de refugiaţi din Sudan, 44  600 de refugiaţi din Republica Centrafricană şi 170  000 de persoane strămutate la nivel intern (PSI) se află în 12 tabere de-a lungul frontierei orientale a Ciadului cu Sudanul;

D.  întrucât Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) a avertizat, marţi, 4 decembrie, că intensificarea luptelor în estul Ciadului, între forţele guvernamentale şi rebeli, din ultimele zece zile, l-a împiedicat să viziteze taberele care adăpostesc sute de mii de refugiaţi şi de persoane strămutate şi a agravat tensiunile în regiune;

E.  întrucât conflictele afectează operaţiunile din cadrul Programului Alimentar Mondial (PAM) în estul Ciadului,blocând accesul la unele tabere de refugiaţi şi întârziind distribuirea alimentelor în altele; întrucât confruntările din apropiere de Farchana, unde sunt situate trei tabere de refugiaţi, au îngreunat în mod deosebit operaţiunile umanitare; întrucât, cel puţin o dată, un camion încărcat de PAM, care transporta produse alimentare, a fost atacat de bandiţi înarmaţi;

F. întrucât luptele sunt concentrate în special în regiunile Farchana, Iriba, Biltine şi Guereda, situate la nord şi la est de oraşul Abeché, principala bază pentru operaţiunile din cel puţin douăsprezece tabere de refugiaţi; întrucât regiunile din apropierea taberelor de refugiaţi de la sud de Abeché, cum ar fi Goz Beida, sunt mai puţin sigure; G. întrucât, în opinia Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), principala ameninţare privind operaţiunile umanitare o reprezintă jaful armat şi banditismul din regiune şi întrucât ofensivele militare intensifică delicvenţa; întrucât intensificarea banditismului în estul Ciadului obligă agenţiile umanitare să reducă numărul personalului şi să se deplaseze în oraşele importante, ceea ce limitează şi mai mult capacitatea acestora de a furniza asistenţa umanitară care este atât de necesară;

G.  întrucât preşedintele ciadian, Idriss Deby, l-a revocat din funcţia de Ministru al Apărării pe Mahamat Nour Abdelkerim, liderul Frontul Unit pentru Schimbare, ceea ce arată că există tensiuni şi repercursiuni la nivel guvernamental; întrucât la 15 octombrie 2007, Consiliul a adoptat o acţiune comună privind operaţiunea EUFOR CIAD-RCA, menită să contribuie la protecţia populaţiei civile în pericol, în special a refugiaţilor şi a persoanelor strămutate, să faciliteze distribuirea ajutoarelor umanitare şi libera circulaţie a personalului organizaţiilor umanitare, aducându-şi aportul la ameliorarea securităţii în zona operaţiunilor, şi să contribuie la protecţia personalului ONU, a instalaţiilor şi a echipamentelor, precum şi să asigure siguranţa şi libera circulaţie a personalului său şi a personalului asociat al ONU.

 

H.  întrucât calendarul pentru desfăşurarea operaţiunii EUFOR CIAD-RCA, care ar fi trebuit lansată înainte de sfârşitul lunii noiembrie, este amânat progresiv; întrucât se presupune că odată cu atenuarea sezonului ploios, la sfârşitul lunii octombrie, grupurile rebele vor fi din nou mai mobile şi mai active în regiune; întrucât şeful serviciilor de informaţii ciadiene a acuzat Sudanul că înarmează rebelii;

I.  întrucât orice instabilitate internă în Ciad - corelată cu nesiguranţa zonei frontaliere din estul Ciadului, din Darfur şi din Republica Centrafricană- va avea, de asemenea, un efect şi un impact negativ asupra operaţiunii EUFOR CIAD-RCA, când aceasta va fi desfăşurată;

J.  întrucât preocupările comunităţii internaţionale privind conflictul au sporit, de când UFDD (Uniunea Forţelor pentru Democraţie şi Dezvoltare), un alt grup rebel, a ameninţat că va ataca forţele franceze sau orice alte forţe străine desfăşurate în cadrul misiunii EUFOR CIAD-RCA;

K.  întrucât crimele de război constând în agresiuni sexuale, inclusiv violul, folosite ca instrumente de război, sunt foarte numeroase în taberele de refugiaţi şi în alte părţi din zona de conflict, femeile şi fetele fiind cele mai vulnerabile în faţa atacurilor,

1.  subliniază că recentele violenţe şi tulburări din Ciad evidenţiază nevoia urgentă de a proceda fără întârziere la desfăşurarea misiunii EUFOR TCHAD/RCA; subliniază că statele membre ale UE şi ONU au „responsabilitatea de a proteja” refugiaţii şi persoanele strămutate intern din această regiune; subliniază că aceste forţe trebuie să dispună şi să facă uz de toate mijloacele necesare, în deplină conformitate cu legislaţia internaţională în materie de drepturile omului şi umanitară, pentru protejarea civililor aflaţi în pericol;

2.  regretă totuşi faptul că această misiune nu dispune încă de echipamente esenţiale pentru a permite trupelor să îşi îndeplinească atribuţiile, cum ar fi elicopterele şi materialele medicale;

3.  invită UE şi statele sale membre să onoreze decizia politică convenită şi să doteze cât mai curând cu putinţă această misiune cu mai multe trupe şi cu sprijinul financiar, logistic şi aerian corespunzător, inclusiv cu numărul necesar de elicoptere; subliniază că UE riscă să îşi pună în joc credibilitatea în politică externă pe scena mondială, în cazul în care nu reuşeşte să mobilizeze un număr suficient de trupe şi de echipamente pentru a face ca această misiune să devină operaţională;

4.  reiterează importanţa neutralităţii forţei europene şi potenţialele riscuri implicate de faptul că forţa ar putea fi percepută ca o operaţiune dirijată de Franţa; invită, prin urmare, celelalte state membre să ofere forţei şi misiunii EUFOR o contribuţie semnificativă de trupe, pentru a realiza o strategie de comunicare la toate nivelurile, în scopul de a aduce la cunoştinţa populaţiei locale mandatul său neutru;

5.  invită Consiliul şi Comisia să informeze Parlamentul în legătură cu iniţiativele actuale (după modelul Agenţiei Europene de Apărare) vizând acoperirea insuficienţelor la nivelul capacităţilor în domeniile-cheie, în special legate de elicoptere şi de unităţi de intervenţie medicală, şi să prezinte propuneri comune de soluţii pe termen scurt şi lung, în scopul garantării accesului la aceste capacităţi, atât în scopuri umanitare, cât şi specifice PSAC;

6.  subliniază dimensiunea regională a crizei din Darfur şi nevoia urgentă de a găsi un răspuns la impactul destabilizator al crizei asupra situaţiei umanitare şi a securităţii în ţările vecine şi reiterează intenţia de a efectua această operaţiune militară de tranziţie a UE în sprijinul unei prezenţe multidimensionale a ONU;

 

7.  reaminteşte rezoluţia sa din 26 septembrie 2007 de aprobare a lansării unei operaţiuni PSAC în estul Ciadului şi nordul Republicii Centrafricane şi îndeamnă Consiliul şi Comisia să accelereze procesul decizional în favoarea lansării operaţiunii, pentru a garanta că prima desfăşurare de trupe începe înainte de sfârşitul anului şi că misiunea va ajunge la potenţialul său maxim până în luna februarie sau martie a anului viitor;

8.  salută fondurile alocate de Comisie pentru această misiune, de peste 50 de milioane de euro, din care 10 milioane de euro provin din Instrumentul de stabilitate pentru componenta de formare în materie poliţienească a ONU din cadrul acestei operaţiuni de menţinere a păcii; observă că aceasta este o dovadă a unei abordări comunitare coerente interinstituţionale a politicii europene de securitate şi apărare;

9.  regretă insistenţa preşedintelui Sudanului ca forţa UNAMID, pe care misiunea EUFOR TCHAD/RCA este chemată să o întărească, să fie constituită exclusiv din trupe africane, contrar rezoluţiilor în materie ale Consiliului de Securitate al ONU; subliniază nevoia de a accelera desfăşurarea acestei forţe de pace a ONU şi a Uniunii Africane pentru Darfur; îndeamnă guvernul Sudanului să coopereze cu Tribunalul Penal Internaţional şi sugerează includerea în mandatul forţei hibride competenţele de căutare şi arestare a persoanelor împotriva cărora TPI a emis mandate de arestare;

10.  ia act de extinderea atacurilor deliberate şi dirijate împotriva populaţiei civile din partea miliţiei Janjaweed care se deplasează pe teritoriul Sudanului şi din partea grupurilor arabe din Ciad şi a altor grupuri nearabe; ia act de gradul actelor de natură sexuală constând în violenţe, hărţuiri, intimidări şi violuri care au loc în această regiune în condiţii de impunitate totală; invită autorităţile din Ciad să ancheteze rapoartele de viol şi alte încălcări şi abuzuri grave la adresa drepturilor omului şi să îi aducă pe autorii lor în faţa justiţiei;

11.  subliniază problema specială a exploatării sexuale în această regiune de conflicte şi subliniază că este important ca forţelor statelor membre care participă la forţele UNAMID şi la misiunea EUFOR TCHAD/RCA să le fie aduse la cunoştinţă aceste abuzuri şi să adopte o abordare care să ţină seama de egalitatea între sexe în toate etapele luptei împotriva violenţei sexuale în conflicte, şi să li se asigure o formare pentru a răspunde nevoilor specifice ale victimelor; subliniază că este de responsabilitatea ţărilor care trimit trupe şi efective de poliţie în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii să garanteze aplicarea unor coduri stricte de conduită şi a unei formări adecvate, precum şi existenţa unei obligaţii de raportare în caz de violenţă sexuală; ia act de faptul că o creştere a desfăşurării femeilor în cadrul misiunilor de menţinere a păcii s-a dovedit a contribui nu numai la îmbunătăţirea relaţiilor cu comunităţile gazdă, dar şi la o mai bună conduită a gardienilor păcii;

12.  este deosebit de preocupat de informările lucrătorilor în domeniul asistenţei umanitare, conform cărora atât rebelii, cât şi guvernul s-au deplasat în taberele de refugiaţi pentru a recruta copii în forţele lor;

13.  îndeamnă Uniunea Europeană să exercite presiuni în favoarea unui proces de pace global, recurgând atât la presiuni, cât şi la încurajări pentru a determina toate părţile să se întoarcă la masa negocierilor, şi pentru a demara negocieri, în scopul abordării la toate nivelurile a conflictului care are loc la ora actuală în Ciad, inclusiv a tensiunilor dintre guvern şi rebeli şi a conflictului interetnic;

14.  îndeamnă Ciadul, în cooperare cu Sudanul şi cu Libia, să creeze condiţiile necesare unei soluţii politice durabile pentru punerea în aplicare a acordului de pace de la Sirta şi solicită guvernelor din Sudan şi Ciad să îşi îndeplinească obligaţiile asumate în cadrul acordurilor de la Tripoli şi Sirta;

15.  îşi exprimă preocuparea faţă de creşterea vânzărilor ilegale şi contrabanda cu arme, în special armele de calibru mic şi armele uşoare ilegale;

16.  reaminteşte că nicio misiune de menţinere a păcii din estul Ciadului şi nordul Republicii Centrafricane nu îşi poate îndeplini misiunea cu succes, fără un proces de veritabilă reconciliere politică;

17.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Uniunii Africane, Secretarului General al ONU, copreşedinţilor Adunării parlamentare paritare ACP-UE şi preşedinţilor, guvernelor şi parlamentelor Ciadului, Republicii Centrafricane şi Sudanului.