Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0023/2008Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0023/2008

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

16.1.2008

az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: az egyiptomi helyzetről az Európai Parlament állásfoglalása az egyiptomi helyzetről

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0023/2008
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0023/2008
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament,

-  tekintettel korábbi állásfoglalásaira az euro-mediterrán partnerségről,

-  tekintettel a keresztény és egyéb vallási közösségek létezését veszélyeztető súlyos eseményekről szóló, 2007. november 15-i állásfoglalására,

-  tekintettel az 1995. novemberi barcelonai nyilatkozatra;

-  tekintettel „Az EU emberi jogi és demokratizálódási intézkedéseinek szigorítása a mediterrán országokkal - stratégia iránymutatások” című, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett bizottsági közleményre;

-  tekintettel az euro-mediterrán emberi jogi hálózat 2006. január 26–27-i kairói első konferenciájára,

-  tekintettel a kínzás elleni 1984-es ENSZ-egyezményre,

-  tekintettel az emberi jogokról szóló uniós iránymutatásokra,

-  tekintettel az Egyiptom által 1982-ben ratifikált polgári és politikai jogi nemzetközi ENSZ-egyezmény 19. cikkére,

-  tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának eltörléséről szóló nemzetközi egyezményre,

-  tekintettel az állam- és kormányfők 2005. novemberi barcelonai csúcstalálkozóján elfogadott munkaprogramra;

-  tekintettel az parlamenti elnökök ötödik európai értekezletének 2005. november 26-i barcelonai következtetéseire,

-  tekintettel az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlés 2006. március 27-i állásfoglalására és elnökének nyilatkozatára,

-  tekintettel az európai szomszédsági politikáról szóló 2006. január 19-i állásfoglalására,

-  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és Egyiptom 2007 márciusában közös cselekvési tervet írt alá az európai szomszédsági politikáról, melynek prioritásai között szerepel a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok összes vetülete megerősítésének feladatával felruházott intézmények hatékonyságának fejlesztése,

B.  mivel a demokrácia, az emberi jogok és a polgári szabadságjogok tiszteletben tartásának előmozdítása az Európai Unió egyik alapvető elve és célja, és közös alapot jelent az euro-mediterrán térség fejlesztéshez,

C.  mivel nagy jelentőséget tulajdonít az Egyiptommal fennálló kapcsolatoknak, valamint az igazságos és átlátható választásokat tekinti a demokratikusabb társadalomra törekvés egyetlen módjának, továbbá hangsúlyozza Egyiptom és az EU-egyiptomi kapcsolatok fontosságát az euro-mediterrán térség stabilitása és fejlődése szempontjából,

D.  mivel az egyiptomi hatóságok ígéretet tettek arra, hogy véget vetnek az újságírók bebörtönzésének, azonban ez az ígéret mindezidáig beváltatlan maradt,

E.  mivel Ajman Núr ellenzéki elnökjelölt még mindig a koholt politikai vádak alapján 2005-ben megtartott tisztességtelen tárgyaláson kiszabott ötéves börtönbüntetését tölti, és mivel egészségi állapota a bebörtönzés miatt hanyatlik,

F.  mivel a szakszervezeti és alkalmazotti érdekvédelmi központ, valamint fióktelepeinek bezárása volt az első alkalom, hogy egy nem kormányzati szervezetet egy kormányrendelet révén bezártak, és mivel az emberi jogi segélyszolgálati társulás (AHRLA) bezárták és azt követően Kamál Abbász emberi jogi aktivistát, a központ főkoordinátorát elítélték becsületsértés miatt, amit állítólag a Kalam Sanya újságban Mohammed Mostafáról megjelentetett cikkében követett el,

G.  mivel a koptok, a baháik, a siíták, a koránisták és az egyéb vallási kisebbségek tagjai sajnálatos módon még mindig ki vannak rekesztve;

1.  elismeri Egyiptom szerepét a közel-keleti békefolyamatban és az EU és Egyiptom közötti kapcsolatok jelentőségét az egész euro-mediterrán térség szempontjából, azonban emlékeztet arra, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása az EU és Egyiptom közötti társulási megállapodás alapvető értéke, valamint megerősíti az euro-mediterrán partnerség jelentőségét a jogállamiság és az alapvető szabadságok előmozdítása szempontjából;

2.  úgy véli, hogy a közelmúltban történt letartóztatások és a nem kormányzati szervezetek és emberi jogi aktivisták elleni fellépések aláássák az egyiptomi kormány által az alapvető jogok és szabadság tekintetében tett kötelezettségvállalásokat és a demokratikus folyamatot az országban; támogatja az első „igazgatási és biztonsági zaklatásról” szóló első kollektív jelentés folyományaként 34 nem kormányzati szervezet által 2007. május 13-án indított, „a nem kormányzati szervezetek szerveződésének szabadságáért kampányt”;

3.  felhívja az egyiptomi kormányt, hogy az Egyiptom által aláírt és ratifikált polgári és politikai jogi nemzetközi ENSZ-egyezmény 19. cikkével összhangban hagyjon fel a zaklatás minden formájával, beleértve a médiában dolgozók és általában véve a reformokat és a véleménynyilvánítás szabadságát követelők, az emberi jogok védelmezői és aktivistái elleni igazságszolgáltatási intézkedéseket és a fogva tartásukat;

4.  ösztönzi az egyiptomi kormányt, hogy tegyen eleget ígéretének, mely szerint 2008. május 31-én feloldja a szükségállapotot; arra kéri az egyiptomi hatóságokat, hogy módosítsák a katonai bíróságokról szóló 1966. évi 25. sz. törvényt, amely az alapvető szabadságjogok teljes élvezetének legfőbb akadálya, valamint biztosítsák, hogy a terrorizmus elleni küzdelem keretében elfogadott minden intézkedés és jogszabály teljes mértékben megfelel a nemzetközi emberjogi jogszabályoknak;

5.  nyomatékosan támogatja a tudományos élet szabadságának, a sajtó és az egyéni vallási meggyőződés szabadságának garantálását célzó intézkedéseket; e tekintetben felhív az olyan önkényes igazgatási intézkedések hatályon kívül helyezésére, mint amelyek a szakszervezeti és alkalmazotti érdekvédelmi központot és az emberi jogi segélyszolgálati társulást sújtották felhív Kamál Abbász és más aktivisták szabadon engedésére; sürgeti, hogy a szervezetekre vonatkozó jogszabály ne korlátozza önkényesen a civil társadalmi szervezetek békés tevékenységeit;

6.  felhív Ajman Núr azonnali szabadon engedésére a romló egészségi állapotáról érkező jelentések fényében, és kéri, hogy hogylétét haladéktalanul mérjék fel szakképzett orvosi személyzet segítségével;

7.  hangsúlyozza az 1969-es OAU (Afrikai Egységszervezet) egyezmény és a migráns dolgozók és családjaik jogairól és védelméről szóló 1993-as nemzetközi egyezmény alapelvei átfogó végrehajtásának szükségességét; támogatja az ENSZ migráns dolgozókkal foglalkozó bizottságának 2007. májusi záró megjegyzéseit, amelyek felhívtak a 27 szudáni menedékkérő 2005. decemberi meggyilkolásával kapcsolatos vizsgálat újraindítására;

8.  követeli a kínzás és bántalmazás gyakorlatának felszámolását és kéri, hogy tartsanak vizsgálatot, amennyiben indokoltan feltételezhető, hogy kínzást alkalmaztak; felhívja az egyiptomi kormányt, hogy engedélyezze a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés és bánásmód kérdésével foglalkozó ENSZ-különmegbízott látogatását;

9.  hangsúlyozza a bíróságok függetlenségének biztosítását és megerősítését minden olyan jogi rendelkezés módosítása vagy hatályon kívül helyezése révén, amely sérti vagy nem garantálja kellő mértékben a függetlenségét; hangsúlyozza a bírók gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadságának tiszteletben tartását és védelmét az igazságszolgáltatás függetlenségéről szóló ENSZ-alapelvek 8. és 9. cikkével összhangban;

10.  üdvözli a gázai határ biztosítására tett egyiptomi erőfeszítéseket és arra ösztönöz minden érintett felet, hogy fokozza az alagutakon keresztüli, a Gázai övezetbe irányuló csempészet elleni küzdelmet;

11.  sürgeti az EU-t, hogy napirendjén kiemelt helyen szerepeljenek az emberi jogi fejlemények az EU-Egyiptom politikai albizottság soron következő ülésén; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek jelentést a Parlamentnek, és szorosan vonják be a Parlamentet az értékelési folyamatba;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az egyiptomi kormánynak és parlamentnek, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a barcelonai nyilatkozatot aláíró mediterrán országoknak, valamint az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlés elnökének.