Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0024/2008Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0024/2008

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

15.1.2008

az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: Kenyáról

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0024/2008
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0024/2008
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása Kenyáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió választási megfigyelő küldöttségének (EU EOM) 2008. január 1-jei kenyai előzetes megállapításaira,

–  tekintettel az Európai Unió elnökségének a kenyai elnökválasztással kapcsolatban az Európai Unió nevében tett 2008. január 8-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájában foglalt iránymutatásokra a demokratikus választások lebonyolítására,

–  tekintettel az Afrikai Unió nyilatkozatára az afrikai demokratikus választások lebonyolításának alapelveiről (2002),

–  tekintettel a nemzetközi választási megfigyelési alapelvekről az Egyesült Nemzetek 2005. október 27-i ülésén elfogadott nyilatkozatra és a nemzetközi választási megfigyelők magatartási kódexére,

–  tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS), másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonouban aláírt és 2005. június 25-én Luxembourgban módosított partnerségi megállapodásra (Cotonoui Megállapodás), különösen annak 8. és 9. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2007. december 27-én Kenyában törvényhozási és elnökválasztásokat tartottak, ahol kilenc párt színeiben indult elnökjelölt, köztük Mwai Kibaki elnök a Nemzeti Egységpártból (PNU) és Raila Odinga, a Narancssárga Demokratikus Mozgalom (ODM) részéről,

B.  mivel Odinga úr Narancssárga Demokratikus Mozgalma a 210-ből 99 helyet szerzett meg a nemzeti parlamentben, míg Kibaki úr Nemzeti Egységpártja 43-at,

C.  mivel a 2007. évi kenyai elnökválasztás nem felelt meg a demokratikus választásokra vonatkozó alapvető nemzetközi és regionális normáknak, és azt lázadások követték, amelyek több mint 600 ember életét követelték,

D.  mivel a politikai erőszak miatt 250 000 ember hagyta el lakóhelyét, és az érintett kenyai személyek – főként Eldoret, Kericho és Kisumu város lakói – száma az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) szerint 400 000 és 500 000 közé esik,

E.  mivel a jelenlegi politikai válság a korábbi Nemzeti Szivárvány Koalícióban (NARC) gyökerezik, amely megnyerte a 2000-es választást, amikor Kibaki és Odinga úr a hatalom megosztásában állapodott meg, amely egyezséget nem tartották tiszteletben,

F.  mivel nem vették kellő módon figyelembe az Európai Unió választásmegfigyelő küldöttsége (EU EOM) által 2002-ben készített ajánlásokat, közöttük például azokat, amelyek a törvényhozási választások céljából kialakítandó választókerületek méretére és határaira, valamint arra vonatkoztak, hogy a választási hatóság függetlensége és szakmai színvonala megerősítése érdekében a kenyai választási bizottság (ECK) biztosai az általános választásokat követően még hat hónapig maradjanak hivatalukban,

G.  megjegyezve, hogy a 2007-es kampány hangnemét erőteljes politikai polarizáció jellemezte Kibaki és Odinga tábora között, ami feszült hangulatot eredményezett az adott etnikai közösségeikben,

H.  mivel az elnökválasztás következtében szertefoszlottak a választási eljárásban lelkesedéssel részt vevő, békésen, türelmesen és nagy számban szavazó kenyai nép reményei és elvárásai,

I.  mivel a fokozott diplomáciai erőfeszítések, többek között az Afrikai Unió elnökének, John Kufournak a közvetítése és négy korábbi elnök erőfeszítései nem tudták megoldani a politikai válságot,

J.  mivel január 8-án Mwai Kibaki egyoldalúan kinevezte kormánya 17 tagját, mielőtt a nemzetközi közvetítés befejeződött volna, ezzel tulajdonképpen megakadályozva a háromoldalú tárgyalásokat, és arra sarkallva az ODM-et, hogy folytassa a tömeges tiltakozásokat,

K.  mivel a választási kampány során széles körűen tiszteletben tartották az egyesülési, szólás- és gyülekezési szabadságot; mivel azonban a kampányt egyúttal etnopolitikai megosztottság jellemezte, amely hozzájárult a választások lebonyolítása során tapasztalt ingatag helyzethez,

L.  mivel a nemzetközi közösség nem fordított elegendő figyelmet ezekre a mélyben rejlő etnikai feszültségekre, és a továbbiakban figyelembe kell vennie ezt a kérdést a jelenlegi kenyai válság ügyében végzett jövőbeli közvetítői tevékenység során,

M.  mivel az ECK felügyelte a választások logisztikai és technikai kérdéseit, javította a választók nyilvántartásával foglalkozó központok elérhetőségét és kiképezte a szavazóhelyiségek személyzetét,

N.  mivel azonban az ECK nem biztosította azt a kellő pártatlanságot, átláthatóságot és titkosságot, ami minden demokratikus választás előfeltétele, és ez megmutatkozott az ECK biztosainak kinevezésére irányuló eljárás szabálytalan voltában is,

O.  mivel az EU EOM megfigyelőit az illetékes hatóságok fogadták a szavazóhelyiségekben, ahol a szavazást szabályszerűen bonyolították le,

P.  mivel azonban az EU EOM megfigyelői nem juthattak be ugyanígy a szavazatszámláló helyiségekbe, és arra a következtetésre jutottak, hogy az átláthatóság és a megfelelő biztonsági eljárások hiánya súlyosan aláásta az elnökválasztás eredményének hitelességét,

Q.  mivel egyes szavazóhelyiségekben 90%-ot meghaladó részvételi arányt rögzítettek, és mivel az ECK kétségeinek adott hangot e valószínűtlenül magas adatokkal kapcsolatban,

R.  mivel az EU EOM arra a következtetésre jutott, hogy a választási folyamat a szavazatszámlálást megelőzően megfelelően zajlott, és a parlamenti választások túlnyomóan sikeresnek tekinthetők,

S.  mivel azonban az EU EOM arra a következtetésre jutott, hogy az elnökválasztás szavazatszámlálási folyamata nem volt hiteles, ezért kételyeit fejezi ki az eredmények pontosságával kapcsolatban,

T.  mivel az emberi jogok védelmezői védelmére létrehozott megfigyelőközpont szerint megfenyegették a választások nyomán a választási csalások elítélése és az országban a szólás- és egyesülési szabadság támogatása érdekében megalakult, független civil szervezeteket tömörítő Kenyaiak a békéért az igazsággal kezdeményezés (KPTJ) tagjait,

U.  mivel Kenya az AKCS–EU partnerségi megállapodás (Cotonoui Megállapodás) keretében kötelezettséget vállalt az alapvető polgári jogok, a jogállamiságon alapuló demokrácia és az átlátható és elszámoltatható kormányzás tiszteletben tartására,

1.  elítéli a tragikus módon halálos áldozatokat követelő, kritikus humanitárius helyzetet, és haladéktalanul felszólítja az illetékes hatóságokat és érintetteket, hogy sürgősen tegyenek meg minden tőlük telhetőt a béke helyreállítására a Kenyai Köztársaságban, valamint az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítása érdekében;

2.  egyetért az EU EOM által az előzetes megállapításokban ismertetett következtetésekkel;

3.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az általánosságban sikeres parlamenti választások ellenére az elnökválasztás eredménye a választási szabálytalanságokra vonatkozó számos jelentés miatt nem tekinthető hitelesnek;

4.  sajnálatosnak tartja, hogy a hivatalban lévő elnök, Mwai Kibaki egyoldalúan nevezte ki kormányának tagjait, ami súlyosan aláásta a közvetítésre tett erőfeszítéseket;

5.  felhívja a hivatalban lévő elnököt, Mwai Kibakit, hogy tartsa tiszteletben országának az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájában foglalt iránymutatásokban rögzített demokratikus kötelezettségeit a szabad és tisztességes választásokra vonatkozóan, és egyezzen bele az elnökválasztás eredményeinek független vizsgálatába; sürgeti továbbá a kenyai hatóságokat, hogy tegyék lehetővé e vizsgálatot a helyzet megoldása érdekében, és a szabálytalanságok elkövetőit vonják felelősségre tetteikért;

6.  sürgeti a kenyai hatóságokat, hogy minden körülmények között garantálják a KPTJ tagjainak, illetve az országban lévő valamennyi emberi jogi aktivistáknak a testi és szellemi épségét, és vessenek véget az emberi jogi aktivisták elleni zaklatások valamennyi formájának Kenyában;

7.  mindkét felet felszólítja, hogy haladéktalanul vegyenek részt a helyzet tárgyalások révén történő, valódi eredményeket hozó megoldásában; ebben a tekintetben támogatja a volt ENSZ-főtitkár, Kofi Annan által irányított afrikai vezetők bizottságának további közvetítési erőfeszítéseit;

8.  felhívja az Európai Unió elnökségét és az Európai Bizottságot, hogy kövessék szorosan figyelemmel a Kofi Annan vezette közvetítői missziót, és szükség esetén egy magas szintű európai uniós küldöttség révén biztosítsák ezen közvetítésre irányuló erőfeszítések azonnali folytatását, lehetőség szerint egy közös EU–AU kezdeményezés keretében; felhívja az Európai Bizottságot, hogy ajánljon fel a kenyai hatóságoknak minden technikai és pénzügyi segítséget az elnökválasztás független vizsgálatának folyamatában és a helyzet rendezése érdekében szükségesnek ítélt lépések megtételében;

9.  konkrét intézkedések meghozatalát sürgeti egy valóban független választási bizottság létrehozása érdekében, amely a jövőben megfelelőbb módon képes majd a szabad és tisztességes választások lebonyolítására;

10.  felhívja a figyelmet Samuel Kivuitu, a kenyai választási bizottság elnökének kijelentésére, aki nem ismerte el az elnökválasztás sajtóban publikált eredményét és független vizsgálatok kért az állítólagos csalások kivizsgálására;

11.  új elnökválasztás megtartására szólít fel, amennyiben az elnökválasztáson leadott szavazatok független testület általi hiteles és tisztességes újraszámlálása lehetetlennek bizonyul;

12.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2007-es elnökválasztás során elszalasztották az alkalmat arra, hogy megszilárdítsák és továbbfejlesszék a választási és a szélesebb körű demokratikus folyamatot;

13.  felhívja a politikai pártok vezetését, hogy vállalják a felelősséget az országban zajló további erőszak megelőzéséért, bizonyítsák a jogállamiság iránti elkötelezettségüket, és biztosítsák az emberi jogok tiszteletben tartását;

14.  mélységes aggodalmát fejezi ki a jelenlegi gazdasági válság szociális vetületei és az ország társadalmi és gazdasági fejlődésére gyakorolt ártalmas hatásai, valamint a környező országokra gyakorolt gazdasági következményei miatt, mely országok nagyban függenek a kenyai infrastruktúrától és humanitárius helyzetüket e krízis csak rontja;

15.  felhívja a kenyai kormányt és a Bizottságot, hogy biztosítsanak gyors humanitárius segítséget az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára, és gondoskodjanak megfelelő számú segélymunkásról;

16.  felhívja az érintett hatóságokat, hogy biztosítsák a sajtó általi szabad és független tájékoztatást, és azonnali hatállyal állítsák helyre az élő műsorszórást;

17.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy az Európai Fejlesztési Alap költségvetéséből támogatást juttattak a Kibaki-kormánynak közvetlenül a választások után, ami politikailag elfogult lépésként tévesen értelmezhető, illetve kéri, hogy fagyasszanak be valamennyi további költségvetési támogatást a kenyai kormány részére, amíg nem találnak politikai megoldást a jelenlegi válságra;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Kenya kormányának, az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés társelnökeinek, valamint az Afrikai Unió bizottsága és végrehajtó tanácsa elnökének.