Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0024/2008Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0024/2008

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ

15.1.2008

depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri: privind Kenya

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0024/2008
Texte depuse :
RC-B6-0024/2008
Texte adoptate :

Rezoluţia Parlamentului European privind Kenya

Parlamentul European,

-  având în vedere Declaraţia preliminară, din 1 ianuarie 2008, a misiunii UE de observare a alegerilor din Kenya (EUEOM),

-  având în vedere Declaraţia Preşedinţiei Uniunii Europene, din 8 ianuarie 2008, în numele Uniunii, cu privire la alegerile prezidenţiale din Kenya,

-  având în vedere liniile directoare ale Cartei africane a drepturilor omului şi popoarelor cu privire la desfăşurarea alegerilor democratice,

-  având în vedere Declaraţia Uniunii Africane cu privire la principiile care guvernează alegerile democratice (2002),

-  având în vedere declaraţia privind principiile pentru observarea internaţională a alegerilor şi Codul de conduită pentru observatorii internaţionali, reamintite în cadrul ONU la 27 octombrie 2005,

-  având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou) şi modificat la Luxemburg la 25 iunie 2005, şi în special articolele 8 şi 9 ale acestuia,

-  având în vedere articolul 103 alineatul 4 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în Kenya, au avut loc alegeri prezidenţiale şi legislative la 27 decembrie 2007, în cadrul cărora nouă partide şi-au prezentat candidaţii prezidenţiali, dintre care preşedintele Kibaki din partea Partidului Unităţii Naţionale (PNU) şi Ralia Odinga din partea Mişcării Democratice Portocalii (ODM);

B.  întrucât cele două partide importante, Mişcarea Democratică Portocalie, condusă de dl. Odinga şi Partidul Unităţii Naţionale, condus de dl. Kibaki, au obţinut 99 şi respectiv 43 din cele 210 locuri din parlamentul naţional;

C.  întrucât alegerile prezidenţiale din 2007 din Kenya nu au respectat standardele elementare, internaţionale şi regionale, cu privire la alegerile democratice şi au fost urmate de revolte care au dus la moartea a peste 600 de persoane;

D.  întrucât violenţele politice au provocat strămutarea a 250 000 de persoane şi au afectat între 400 000 şi 500 000 de kenyeni, în special din oraşele Eldoret, Kericho şi Kisumu, în conformitate cu Oficiul pentru coordonarea afacerilor umanitare din cadrul ONU (OCHA);

E.  întrucât criza politică actuală a fost generată în primul rând de fosta Coaliţie Naţională a Curcubeului (NARC), care a câştigat alegerile din 2002, în cadrul căreia dl. Kibaki şi Odinga au convenit să împartă puterea, fără a-şi onora însă angajamentul;

F.  întrucât nu s-a acordat suficientă atenţie recomandărilor făcute de către EUEOM în 2002, cu privire la dimensiunea şi la limitele circumscripţiilor electorale şi la faptul că mandatul comisarilor din Comisia electorală din Kenya (ECK) ar trebui să dureze până la 6 luni după alegerile generale, pentru a creşte independenţa şi profesionalismul autorităţii electorale;

G.  întrucât atmosfera campaniei din 2007 s-a caracterizat printr-o polarizare intensă, de ordin politic, între tabăra lui Kibaki şi cea a lui Odinga, ceea ce a creat o stare tensionată în comunităţile etnice respective;

H.  întrucât alegerile prezidenţiale au trădat speranţele şi aşteptările poporului kenyan, care s-a implicat cu pasiune în procesul electoral, votând în număr mare şi într-un mod paşnic şi tolerant;

I.  întrucât eforturile diplomatice susţinute, inclusiv misiunea de mediere a preşedintelui Uniunii Africane, John Kufuor, precum şi eforturile depuse de patru foşti preşedinţi nu au reuşit să rezolve criza politică;

J.  întrucât la 8 ianuarie, Mwai Kibaki a numit unilateral 17 membri ai cabinetului său, înainte de încetarea procesului de mediere internaţională, prejudiciind astfel o negociere tripartită şi determinând ODM să reia protestele de masă;

K.  întrucât în timpul campaniei electorale, libertatea de asociere, exprimare şi întrunire au fost în general respectate; întrucât campania a fost marcată totuşi de disensiuni de ordin etno-politic, care au contribuit la instabilitatea situaţiei în perioada preelectorală;

L.  întrucât comunitatea internaţională nu a acordat suficientă atenţie acestor tensiuni etnice fundamentale şi, în consecinţă, trebuie să ia în considerare această problemă în toate eforturile viitoare de mediere a crizei actuale din Kenya;

M.  întrucât Comisia Electorală din Kenya (ECK) a supervizat aspectele legate de logistică şi cele tehnice ale alegerilor, accesul îmbunătăţit la secţiile de votare şi formarea personalului birourilor electorale;

N.  întrucât ECK nu a făcut totuşi dovada imparţialităţii, transparenţei şi confidenţialităţii necesare, care constituie premisele unor alegeri democratice şi întrucât aceasta s-a reflectat în procedurile viciate de nominalizare a comisarilor ECK;

O.  întrucât observatorii EUEOM au fost bine primiţi de autorităţile competente din cadrul secţiilor de votare, unde procesul de votare s-a desfăşurat în condiţii de disciplină;

P.  întrucât observatorii EUEOM nu au beneficiat totuşi de un acces similar la secţiile de numărare a voturilor şi au concluzionat că lipsa transparenţei şi a procedurilor corespunzătoare de securitate au subminat în mod grav credibilitatea rezultatelor alegerilor prezidenţiale;

Q.  întrucât la unele secţii de votare, s-a înregistrat o prezenţă la vot mai mare de 90% şi întrucât ECK şi-a exprimat îndoielile cu privire la aceste procente nerealist de ridicate;

R.  întrucât EU EOM a ajuns la concluzia că, în ansamblu, procesul alegerilor anterior afişării rezultatelor a fost bine gestionat şi că alegerile parlamentare au fost considerate, în mare parte, un succes;

S.  întrucât EUEOM a concluzionat totuşi că procesul de numărare a voturilor din cadrul alegerilor prezidenţiale a fost lipsit de credibilitate şi, prin urmare, îşi exprimă dubiile cu privire la corectitudinea rezultatelor;

T.  întrucât, potrivit Observatorului pentru Protecţia Apărătorilor Drepturilor Omului, membrii organizaţiei „Iniţiativa Kenyenilor pentru Pace, Adevăr şi Justiţie” (KPTJ), o coaliţie de ONG-uri independente, care s-a format în urma alegerilor pentru a denunţa fraudele electorale şi a susţine libertatea de exprimare şi de asociere în ţară;

U.  întrucât Kenya şi-a luat angajamente în vederea respectării drepturilor civile fundamentale, a valorilor democraţiei întemeiate pe statul de drept şi a guvernării transparente şi responsabile în cadrul Acordului de parteneriat ACP-UE (Acordul de la Cotonou),

1.  condamnă pierderile tragice de vieţi omeneşti şi situaţia umanitară critică şi solicită, prin urmare, autorităţilor competente şi actorilor implicaţi să depună, de urgenţă, toate eforturile necesare pentru a restabili pacea în Republica Kenya şi a asigura respectarea drepturilor omului şi a statului de drept;

2.  susţine concluziile prezentate de către EUEOM în Declaraţia sa preliminară;

3.  regretă faptul că, în ciuda succesului de ansamblu înregistrat de alegerile parlamentare, rezultatele alegerilor prezidenţiale nu pot fi considerate credibile datorită numeroaselor nereguli electorale semnalate;

4.  regretă faptul că preşedintele în exerciţiu, Mwai Kibaki, şi-a desemnat cabinetul în mod unilateral, ceea ce a reprezentat un obstacol major în calea eforturilor de mediere;

5.  solicită preşedintelui în exerciţiu Mwai Kibaki să respecte angajamentele democratice ale ţării sale, astfel cum sunt consacrate în Constituţia naţională a ţării şi în orientările Cartei africane a drepturilor omului și popoarelor privind alegerile libere şi corecte şi să accepte un control independent al alegerilor prezidenţiale; îndeamnă autorităţile kenyene, de asemenea, să faciliteze acest control pentru a remedia situaţia şi a face pe autorii acestor nereguli răspunzători pentru acţiunile lor;

6.  solicită autorităţilor kenyene să garanteze, în toate circumstanţele, integritatea fizică şi psihologică a membrilor KPTJ şi a tuturor apărătorilor drepturilor omului din ţară şi să pună capăt oricăror acte de hărţuire a apărătorilor drepturilor omului în Kenya;

7.  solicită ambelor părţi să demareze de urgenţă acţiuni concrete de remediere prin negociere; susţine, în acest sens, depunerea, în continuare, de eforturi de mediere de către un comitet de lideri africani sub conducerea lui Kofi Annan, fostul Secretar General al ONU;

8.  solicită preşedinţiei Uniunii Europene şi Comisiei Europene să monitorizeze îndeaproape misiunea de mediere condusă de dl Annan şi, dacă este necesar, să asigure continuitatea imediată a acestor eforturi de mediere prin intermediul unei delegaţii la nivel înalt a Uniunii Europene, eventual în cadrul unei iniţiative comune UE-UA; solicită Comisiei Europene să ofere autorităţilor kenyene toată asistenţa tehnică şi financiară care este necesară în procesul de control independent al alegerilor prezidenţiale şi, de asemenea, în parcurgerea etapelor care vor fi considerate necesare pentru remedierea situaţiei;

9.  solicită adoptarea de măsuri concrete în vederea instituirii unei Comisii electorale cu adevărat imparţiale, care să fie capabilă să organizeze alegeri libere şi corecte în viitor;

10.  atrage atenţia asupra declaraţiei lui Samuel Kivuitu, preşedintele Comisiei electorale din Kenya care a contestat rezultatele alegerilor prezidenţiale comunicate de mass-media şi a solicitat efectuarea unei anchete independente cu privire la acuzaţiile de fraudă;

11.  solicită organizarea de noi alegeri prezidenţiale, în cazul în care nu este posibil să se organizeze o renumărare credibilă şi corectă a voturilor exprimate în cadrul alegerilor prezidenţiale de către un organism independent;

12.  regretă faptul că s-a pierdut oportunitatea oferită de alegerile prezidenţiale din 2007 de a consolida şi a dezvolta în continuare procesul electoral şi cel democratic general;

13.  solicită conducerii partidelor politice să îşi asume responsabilitatea în vederea prevenirii apariţiei de noi violenţe în ţară, să îşi demonstreze angajamentul privind respectarea statului de drept şi să asigure respectarea drepturilor omului;

14.  este profund preocupat de repercusiunile sociale ale crizei economice actuale, de efectele negative ale acesteia asupra dezvoltării socio-economice a ţării şi de consecinţele economice asupra ţărilor învecinate, care depind în mare măsură de infrastructurile Kenyei şi a căror situaţie umanitară este precarizată de această criză;

15.  solicită guvernului kenyan şi Comisiei Europene să furnizeze rapid asistenţă umanitară persoanelor strămutate intern şi să asigure efectivele necesare de lucrători din domeniul ajutorului umanitar;

16.  solicită autorităţilor competente să asigure o mediatizare liberă şi independentă a evenimentelor şi să restabilească deîndată transmisiile directe;

17.  regretă acordarea de ajutoare din bugetul FED pentru guvernul Kibaki imediat după alegeri, care poate părea, în mod nejustificat, părtinitoare din punct de vedere politic şi solicită încetarea oricărui sprijin bugetar pentru guvernul Kenyei până când se va găsi o soluţie politică la criza actuală;

18.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, guvernului kenyan, co-preşedinţilor Adunării Parlamentare Mixte ACP-UE şi Preşedinţilor Comisiei şi Consiliului Executiv al Uniunii Africane.