Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0066/2008Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0066/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

19.2.2008

σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0066/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0066/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Μέση Ανατολή, και ειδικότερα τα ψηφίσματά του της 1ης Ιουνίου 2006 για την ανθρωπιστική κατάσταση στα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον ρόλο της ΕΕ, της 16ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, της 21ης Ιουνίου 2007 για το ΜΕDΑ και την οικονομική στήριξη προς την Παλαιστίνη - αξιολόγηση, εφαρμογή και έλεγχος, της 12ης Ιουλίου 2007 για την Μέση Ανατολή και της 11ης Οκτωβρίου 2007 για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 242 (1967) και 338 (1973) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη η Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης (1949),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Αννάπολη, της 27ης Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της 28ης Ιανουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την κατάσταση στη Γάζα, στις 28 Ιανουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, στις 24 Ιανουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας του αποκλεισμού της κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών, της μερικής απαγόρευσης της πρόσβασης σε πόσιμο νερό, τρόφιμα και ηλεκτρισμό και της έλλειψης ουσιωδών αγαθών και υπηρεσιών, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας έχει επιδεινωθεί περαιτέρω,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου από τη Γάζα είναι κλειστά επί μήνες, και ότι το εμπάργκο στην κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών παρέλυσε ακόμη περισσότερο την οικονομία στη Λωρίδα της Γάζας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικοί τομείς των δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις εξ αιτίας της απουσίας των βασικών υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, ενώ η έλλειψη φαρμάκων και η έλλειψη καυσίμων για τη λειτουργία των γεννητριών στα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των Παλαιστινίων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι διέβησαν τη μεθόριο μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, μετά το γκρέμισμα του μεθοριακού τείχους, προκειμένου να προμηθευτούν τα στοιχειώδη αγαθά για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, καθώς και ότι οι αιγυπτιακές δυνάμεις ανέλαβαν σταδιακά τον έλεγχο της κατάστασης και σφράγισαν και πάλι τα σύνορα στις 3 Φεβρουαρίου, θέτοντας τέρμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των Παλαιστινίων, όπως είχαν ζητήσει οι ισραηλινές αρχές,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή μέρους του συνοριακού τοίχου και του φράκτη είναι άμεση συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα που έχει ως αποτέλεσμα να προσπαθεί ο Παλαιστινιακός πληθυσμός να διεκδικήσει το θεμελιώδες δικαίωμά του για ελευθερία μετακίνησης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από μακρά περίοδο κατά την οποία δεν είχαν σημειωθεί τέτοιες ενέργειες, μια τρομοκρατική επίθεση αυτοκτονίας στην Ντιμόνα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό ισραηλινών αμάχων, ότι παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες συνεχίζουν να εκτοξεύουν πυραύλους από τη Λωρίδα της Γάζας προς τα ισραηλινά εδάφη, ότι συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που προκαλούν το θάνατο αμάχων και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων καθώς και οι εξωδικαστικές στοχευμένες δολοφονίες εκ μέρους του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση και οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας απειλούν να υπονομεύσουν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη σύναψη συμφωνίας μέχρι τα τέλη του 2008, όπως εξήγγειλαν τα συμβαλλόμενα μέρη στη Διάσκεψη της Αννάπολης,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει παράσχει σημαντική οικονομική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους και ότι ο Προσωρινός Διεθνής Μηχανισμός και η χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ συνέβαλαν αποφασιστικά στην αποτροπή ανθρωπιστικής καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, η UNDP, η UNRWA και η Παγκόσμια Τράπεζα ανέστειλαν την εκτέλεση πολλών έργων υποδομής, εξαιτίας της αδυναμίας εισαγωγής πρώτων υλών· λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι αυτές οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες και οργανώσεις συνέχισαν τις δραστηριότητές τους σε περιορισμένη κλίμακα, παρά τα διάφορά εμπόδια· ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παρέχει, ανθρωπιστική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό λαό και άμεσες ενισχύσεις στους υπαλλήλους της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα PEGASE θα αποτελέσει ένα νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό κοινοτικής και διεθνούς βοήθειας προς τα Παλαιστινιακά Εδάφη,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διεθνή διάσκεψη που έγινε στην Αννάπολη, όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ευχή για νέα έναρξη των διαπραγματεύσεων εν όψει της δημιουργίας ενός κυρίαρχου και βιώσιμου Παλαιστινιακού Κράτους, δίπλα σε ένα ασφαλές Ισραηλινό Κράτος,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχοντες στη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών για το Παλαιστινιακό Κράτος που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο 2007 στο Παρίσι υποσχέθηκαν συνολικό ποσόν 7,4 δις δολαρίων για τη στήριξη της δημιουργίας παλαιστινιακών θεσμικών δομών και για την οικονομική ανάκαμψη κατά τα τρία επόμενα έτη,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Απεσταλμένος του Κουαρτέτου προσδιόρισε τέσσερα έργα προτεραιότητας για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θεσμικών δομών στα Παλαιστινιακά Εδάφη, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν και η αποκατάσταση του εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων Beit Lahia στη βόρεια Γάζα,

1.  τονίζει και πάλι τη βαθύτατη ανησυχία του για την ανθρωπιστική και πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει στη Λωρίδα της Γάζας και τις ενδεχόμενες περαιτέρω σοβαρές επιπτώσεις της· πιστεύει ότι τα πρόσφατα γεγονότα στη Ράφα, όπου σημειώθηκαν ειρηνικές εκδηλώσεις αλλά και βιαιότητες, οφείλονται στην κρίση που μαστίζει τη Λωρίδα της Γάζας·

2.  εκφράζει τη βαθειά συμπάθειά του προς τον άμαχο πληθυσμό που πλήττεται από τις βιαιότητες στη Γάζα και το νότιο Ισραήλ·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεσο τερματισμό όλων των βιαιοτήτων· καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές ενέργειες που προξενούν θανάτους και θέτουν σε κίνδυνο τους αμάχους, καθώς επίσης και τις στοχευμένες εξωδικαστικές δολοφονίες· καλεί τη Χαμάς, μετά την παράνομη κατάληψη της εξουσίας στη Λωρίδα της Γάζας, να αποτρέψει την εκτόξευση πυραύλων από παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες από τη Λωρίδα της Γάζας στα ισραηλινά εδάφη·

4.  πιστεύει ότι η πολιτική απομόνωσης της Λωρίδας της Γάζας απέτυχε τόσο σε πολιτικό όσο και σε ανθρωπιστικό επίπεδο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα μέρη να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο και ιδίως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

5.  θεωρεί θετική την αντίδραση της Αιγύπτου στις ταραχές που ξέσπασαν στη Ράφα, καθόσον έδωσε τη δυνατότητα σε πολλές παλαιστινιακές οικογένειας να αποκτήσουν πρόσβαση σε θεμελιώδη αγαθά για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών· καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση της Αιγύπτου να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή·

6.  επαναλαμβάνει την έκκληση του για άρση του αποκλεισμού και ελεγχόμενη επαναλειτουργία των σημείων μεθοριακής διέλευσης από και προς τη Γάζα· καλεί το Ισραήλ να διασφαλίσει την κυκλοφορία προσώπων και αγαθών στη Ράφα, το Κάρνι και άλλα σημεία συνοριακής διέλευσης, όπως ορίζει η Συμφωνία για την Κυκλοφορία και την Πρόσβαση· ζητεί την εκ νέου ανάληψη δράσης της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ στη Ράφα· υποστηρίζει τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου κ. Solana σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει την ανάθεση νέας εντολής στην Αποστολή· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας στην περιοχή·

7.  χαιρετίζει την πρόταση της Παλαιστινιακής Αρχής να αναλάβει τον έλεγχο των σημείων διέλευσης, με βάση συμφωνία που θα συνομολογήσουν η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αρχή και υποστηρίζει το πρόσφατο ψήφισμα του Αραβικού Συνδέσμου σε σχέση με αυτό· καλεί, εντούτοις, την Παλαιστινιακή Αρχή να συμβάλει στην αποκατάσταση των αναγκαίων συνθηκών, ούτως ώστε στη διαδικασία αυτή να εμπλακούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη Λωρίδα της Γάζας·

8.  πιστεύει ότι ο άμαχος πληθυσμός θα έπρεπε να εξαιρείται από κάθε στρατιωτική δράση και κάθε συλλογική τιμωρία· καλεί το Ισραήλ να εκπληρώσει τις διεθνείς του υποχρεώσεις ως δύναμης κατοχής της Λωρίδας της Γάζας· καλεί το Ισραήλ να εγγυηθεί την αδιάλειπτη και επαρκή ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανθρωπιστικής αρωγής και των βασικών αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και του ενεργειακού εφοδιασμού, στη Λωρίδα της Γάζας· εκφράζει σοβαρότατη ανησυχία για την απόφαση του Ισραήλ να περικόπτει σταδιακά τον ενεργειακό εφοδιασμό της Λωρίδας της Γάζας κατά 5% την εβδομάδα, πράξη που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνάδει με την κάλυψη των ελάχιστων ανθρωπιστικών αναγκών· χαιρετίζει την αναφορά που υπέβαλαν 10 ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των περικοπών σε καύσιμα και ηλεκτρικό στη Λωρίδα της Γάζας·

9.  ·φρονεί ότι η λειτουργία των δημοσίων οργάνων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες, καθώς και οι δραστηριότητες των διεθνών ανθρωπιστικών γραφείων, υπηρεσιών και οργανώσεων που επιδιώκουν τη βελτίωση των συνθηκών των Παλαιστινίων που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας απαιτούν, παρά το πολιτικό αδιέξοδο, τη διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής και της Χαμάς·

10.  ·τονίζει την υψηλή σπουδαιότητα μόνιμης γεωγραφικής και εμπορικής σύνδεσης μεταξύ Λωρίδας της Γάζας και Δυτικής Όχθης καθώς της ειρηνικής και μόνιμης πολιτικής επανένωσής τους, και καλεί τη Χαμάς να αναθεωρήσει τη θέση της σύμφωνα με τις αρχές του Κουαρτέτου και τις διεθνείς υποχρεώσεις που είχαν συμφωνηθεί παλαιότερα, και να υποστηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων·

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση απελευθέρωση του ισραηλινού δεκανέα Gilad Shalit, που θα εκλαμβάνετο ως πράξη καλής θέλησης της Χαμάς, και όλων των κρατουμένων Παλαιστινίων πρώην υπουργών, βουλευτών και δημάρχων· αναγνωρίζει τη σημασία της απελευθέρωσης των κρατουμένων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στο πλαίσιο των εν εξελίξει ειρηνευτικών συνομιλιών·

12.  υπενθυμίζει στα εμπλεκόμενα μέρη τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην Αννάπολη, για καλόπιστες διαπραγματεύσεις, προκειμένου να συναφθεί έως τα τέλη 2008 συνθήκη ειρήνης που θα επιλύει όλα τα εκκρεμούντα θέματα, ακόμη και τα κομβικά, χωρίς εξαίρεση, όπως αυτά καθορίζονται σε παλαιότερες συμφωνίες· παροτρύνει αμφότερες τις πλευρές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο του Χάρτη Πορείας·

13.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να εγγυώνται, από κοινού με την διεθνή κοινότητα, την παροχή της απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων· επισημαίνει τη σημασία του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού PEGASE· εκφράζει, ωστόσο, τη βαθύτατη ανησυχία του σχετικά με την καταστροφή εγκαταστάσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας ή χρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ και επηρεάζει την αλληλεγγύη του ευρέος κοινού στα κράτη μέλη·

14.  επικροτεί το αποτέλεσμα της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών για το Παλαιστινιακό Κράτος του περασμένου Δεκεμβρίου, και ειδικότερα την απόφαση για τη δέσμευση ποσού άνω των 7,4 δις δολαρίων, και καλεί όλους τους δωρητές να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι θα στηρίξουν τις προσπάθειες οικοδόμησης του μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους βάσει του Σχεδίου Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Φαγιάντ·

15.  εκφράζει σοβαρότατη ανησυχία για τις οικολογικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που έχει η αδυναμία εξασφάλισης της συντήρησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων και, ειδικότερα, ζητεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την επισκευή και ανακατασκευή της εγκατάστασης Beit Lahia, όπως έχει επισημάνει και ο Ειδικός Απεσταλμένος του Κουαρτέτου·

16.  ζητεί την επείγουσα εκπόνηση ενός υποδειγματικού σχεδίου για την παραγωγή ενέργειας στη Λωρίδα της Γάζας, πιθανώς στην περιοχή της Ράφα, ώστε να εξασφαλισθεί η αυτονομία και η αυτάρκειά του πληθυσμού όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρισμού και την αφαλάτωση του νερού·

17.  καλεί την Ομάδα Εργασίας για τη Μέση Ανατολή να εξετάσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, τις επιπτώσεις που έχει η καταστροφή των υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας, με ιδιαίτερη αναφορά στις εγκαταστάσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας ή των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τον Ειδικό Απεσταλμένο του Κουαρτέτου στη Μέση Ανατολή, τον Πρόεδρο της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, την Ισραηλινή Κυβέρνηση, την Κνεσέτ, και την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου.