Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0219/2008Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0219/2008

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

19.5.2008

az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján előterjesztette:
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép: a (szegényített) uránt tartalmazó fegyverek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásáról – az ilyen fegyverek egyetemes betiltása felé

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0219/2008
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0219/2008
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása: a (szegényített) uránt tartalmazó fegyverek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásáról – az ilyen fegyverek egyetemes betiltása felé

Az  Európai Parlament,

–  tekintettel az urán (többek között a szegényített urán) hagyományos fegyverekben történő felhasználásának káros hatásairól szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a környezet háborúkban és fegyveres konfliktusokban történő kizsákmányolásának megelőzése érdekében rendezett nemzetközi napon (2002. november 6.) elhangzott az ENSZ-főtitkári beszédre,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlés 2007. december 5-i határozatára, amely felhívja a figyelmet a szegényített uránt tartalmazó fegyverek alkalmazásával kapcsolatos súlyos egészségügyi aggodalmakra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a (szegényített) urán használata széles körben elterjedt a modern hadviselésben mind megerősített célpontok elleni lőszerként vidéki és városi környezetben, mind pedig rakéta- és tüzérségi támadásokkal szembeni megerősített páncélos védelemként,

B.  mivel az első iraki háborúban a szövetséges erők általi használatuk óta súlyos aggályok merültek fel az ezen fegyverek megerősített célpontok elleni alkalmazásakor keletkező apró uránrészecskék radiológiai és vegyi toxicitásával kapcsolatban; mivel aggályok merültek fel a célt tévesztett kilőtt lövedékek által a talajban és a felszín alatti vizekben okozott szennyezés és ennek a polgári lakosságot érintő következményei miatt is,

C.  mivel – annak ellenére, hogy a tudományos kutatások ez idáig még nem szolgáltak a káros hatásokkal kapcsolatos meggyőző bizonyítékkal – számos tanúbizonyság áll rendelkezésre a katonai és polgári személyeket egyaránt érintő káros és gyakran halálos hatásokról,

D.  mivel az elmúlt néhány évben jelentős előrelépés történt a szegényített urán környezeti és egészségügyi kockázatainak megértése terén, és mivel megérett az idő arra, hogy ez a nemzetközi katonai szabványokon is tükröződjék ez utóbbiak kifejlesztése során,

E.  mivel a szegényített urán fegyverekben történő felhasználása ellentmond az írásos és szokásjogon alapuló nemzetközi, humanitárius és környezeti jogban foglalt alapvető szabályoknak és elveknek,

1.  sürgeti az Unió tagállamait, hogy tartsák tiszteletben a 2007. december 5-én elfogadott ENSZ-határozat (1) bekezdését, és nyújtsanak be jelentést a szegényített uránt tartalmazó fegyverek és lőszerek alkalmazásainak hatásával kapcsolatos álláspontjukról;

2.  javasolja, hogy az Unió főképviselője az európai biztonsági stratégia közelgő felülvizsgálata során térjen ki arra is, hogy komolyan mérlegelni kell a nem irányítható töltetek, a kazettás bombák, aknák és más, megkülönböztetés nélkül ható fegyverek, mint például a szegényített uránt alkalmazó fegyverek jövőbeni szükségességét;

3.  felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy készíttessenek tudományos tanulmányokat a szegényített urán valamennyi olyan térségben történt alkalmazásáról, ahol katonai és polgári erőket vetettek be;

4.  sürgeti a tagállamokat, hogy a jövőbeli műveletek keretében az EBVP-műveletek során ne alkalmazzanak szegényített uránt tartalmazó fegyvereket, és ne vessenek be katonai és polgári személyeket olyan területeken, ahol nincs biztosíték arra nézve, hogy nem használtak, illetve nem fognak használni szegényített uránt;

5.  sürgeti a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy nyújtsanak teljes körű tájékoztatást misszión részt vevő katonai és polgári személyzetük és szakmai szervezeteik számára annak valószínűségéről, hogy szegényített uránt használtak vagy használhatnak a bevetési területeken, valamint tegyék meg a megfelelő óvintézkedéseket;

6.  felhívja a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy állítsanak össze környezetvédelmi lajstromot a szegényített uránnal szennyezett területekről (ideértve a kísérleti robbantási területeket is), és nyújtsanak teljes körű – akár anyagi – támogatást az áldozatok és hozzátartozóik segítésére létrehozott projektek, valamint az olyan szennyezett területek megtisztítását célzó műveletek számára, ahol bizonyítottan fennáll az emberi egészségre és környezetre ártalmas hatás;

7.  határozottan megismétli az uniós tagállamokhoz és a NATO-országokhoz intézett kérését, hogy hirdessenek moratóriumot a szegényített uránt tartalmazó fegyverek használatát illetően, és hogy kettőzzék meg a világszerte történő betiltás érdekében tett erőfeszítéseiket, továbbá szisztematikusan számolják fel az ilyen típusú fegyverek gyártását és beszerzését;

8.  felhívja a tagállamokat és a Tanácsot, hogy – az ENSZ-en vagy a „részt venni szándékozók koalícióján” keresztül – vállaljanak vezető szerepet egy olyan nemzetközi megállapodás kidolgozásában, amely betiltaná az uránt tartalmazó fegyverek fejlesztését, gyártását, felhalmozását, átadását, tesztelését és használatát, valamint előírná a meglévő készletek megsemmisítését vagy újrahasznosítását, amennyiben tudományos bizonyítékok szólnak az ilyen fegyverek okozta káros hatásokról;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a NATO-nak és a NATO parlamenti közgyűlésének, az ENSZ-nek, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának, az Euromil-nek, a Nemzetközi Vöröskeresztnek és az Egészségügyi Világszervezetnek.