Predlog skupne resolucije - RC-B6-0219/2008Predlog skupne resolucije
RC-B6-0219/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

19.5.2008

v skladu s členom 108(5) Poslovnika, ki ga predlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o orožju z (osiromašenim) uranom in njegovih posledicah za zdravje ljudi in okolje – globalni prepovedi uporabe tovrstnega orožja naproti

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0219/2008
Predložena besedila :
RC-B6-0219/2008
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o orožju z (osiromašenim) uranom in njegovih posledicah za zdravje ljudi in okolje – globalni prepovedi uporabe tovrstnega orožja naproti

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o škodljivih posledicah uporabe urana (tudi osiromašenega) v konvencionalnem orožju,

–  ob upoštevanju govora generalnega sekretarja Združenih narodov ob svetovnem dnevu preprečevanja izkoriščanja okolja v vojnah in oboroženih spopadih (6. november 2002),

–  ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov z dne 5. decembra 2007, v kateri so poudarjene resne skrbi za zdravje v povezavi z uporabo orožja z osiromašenim uranom,

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker je v sodobnem vojskovanju razširjena uporaba (osiromašenega) urana, tako v obliki streliva za utrjene cilje v podeželskem in mestnem okolju kot v obliki utrjene oklepne zaščite pred raketnimi in artilerijskimi napadi,

B.  ker vse od prve vojne proti Iraku, ko so zavezniške sile uporabile takšno orožje, obstaja resna bojazen glede radiološke in kemične strupenosti zelo majhnih delcev urana, ki nastanejo, ko tovrstno orožje zadene trden cilj; ker je bila izražena tudi resna zaskrbljenost glede onesnaženja tal in podzemnih voda z izstreljenimi naboji, ki so zgrešili cilj, ter njihovih posledic za civilno prebivalstvo,

C.  ker obstajajo številna pričevanja o škodljivih in pogosto smrtonosnih posledicah tako pri vojaškem osebju kot pri civilistih, čeprav znanstvene raziskave doslej še niso odkrile prepričljivih dokazov o škodljivosti,

D.  ker je v zadnjih letih prišlo do velikega napredka, kar zadeva razumevanje okoljskega in zdravstvenega tveganja, ki ga predstavlja osiromašeni uran, in ker je skrajni čas, da se to vključi v oblikovanje mednarodnih vojaških standardov,

E.  ker je uporaba osiromašenega urana pri vojskovanju v nasprotju s temeljnimi pravili in načeli, ki so zajeta v kodificiranem in običajnem mednarodnem, humanitarnem in okoljskem pravu,

1.  poziva države članice, naj spoštujejo odstavek 1 resolucije Združenih narodov, sprejete 5. decembra 2007, in predložijo poročilo s svojimi stališči o posledicah uporabe oborožitve in streliva, ki vsebuje osiromašeni uran;

2.  priporoča, naj visoki predstavnik EU v prihodnjo revizijo evropske varnostne strategije vključi potrebo po resnem razmisleku o uporabnosti nevodljivega streliva, pa tudi kasetnih bomb, min in drugega orožja z neselektivnim delovanjem, kot je orožje z osiromašenim uranom;

3.  poziva Svet in Komisijo, naj naročita znanstvene študije o uporabi osiromašenega urana v vseh regijah, kamor je bilo napoteno evropsko ter mednarodno vojaško in civilno osebje;

4.  poziva države članice, naj v okviru prihodnjih operacij evropske varnostne in obrambne politike ne uporabljajo orožja z osiromašenim uranom in naj ne napotijo vojaškega in civilnega osebja v regije, za katere ni mogoče zagotoviti, da tam ni bil oziroma ne bo uporabljen osiromašeni uran;

5.  poziva države članice, Svet in Komisijo, naj svojemu vojaškemu in civilnemu osebju v misijah, pa tudi njihovim poklicnim organizacijam, zagotovijo celovite informacije o možnostih, da je bil osiromašeni uran uporabljen na področju, kjer delujejo, ali tam utegne biti uporabljen, ter naj sprejmejo zadostne zaščitne ukrepe;

6.  poziva države članice, Svet in Komisijo, naj oblikujejo okoljski popis območij, ki so onesnažena z osiromašenim uranom (tudi strelišča), in naj zagotovijo celovito podporo – tudi finančno – projektom, ki bi lahko pomagali žrtvam in njihovim sorodnikom, pa tudi za operacije čiščenja prizadetih območij, če se potrdijo škodljive posledice za zdravje ljudi in okolje;

7.  ponovno odločno poziva vse države članice EU in države Nata, naj uvedejo moratorij za uporabo orožja z osiromašenim uranom in naj podvojijo prizadevanja za globalno prepoved ter sistematično zaustavijo proizvodnjo in naročanje tovrstne oborožitve;

8.  poziva države članice in Svet, naj prevzamejo vodilno vlogo pri prizadevanjih za mednarodni sporazum – prek Združenih narodov ali prek „koalicije voljnih“ – za uvedbo prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja, prenosa, testiranja in uporabe orožja z uranom, pa tudi za uničenje ali recikliranje obstoječih zalog, če obstajajo prepričljivi dokazi o škodljivosti tovrstnega orožja;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Natu in njegovi parlamentarni skupščini, Organizaciji združenih narodov in Programu Združenih narodov za okolje, Euromilu, Mednarodnemu rdečemu križu in Svetovni zdravstveni organizaciji.