Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0241/2008Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0241/2008

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

21.5.2008

az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: Burundiról

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0241/2008
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0241/2008
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása Burundiról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Burundiról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a burundi kormány és az FNL mozgalom között a Dar es Salaamban 2006-ban aláírt megállapodásra,

–  tekintettel a 2008 február 22-én Fokvárosban elfogadott cselekvési tervre,

–  tekintettel az EU soros elnökségének a közelmúlt harcairól szóló 2008. április 23-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanács elnökének a Burundiban uralkodó helyzetről szóló 2008. április 24-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ integrációs irodájának (BINUB) jelentéseire,

–  tekintettel a Human Rights Watch 2008. évi, „Minden reggel megvernek: rendőrségi visszaélések Burundiban” című jelentésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel április 17. óta Burundiban a kormányzati csapatok és a Nemzeti Felszabadító Front (FNL) felkelői ismételten harcban állnak egymással, több ezer civilt kényszerítve lakhelyük elhagyására és 50 felkelő halálát okozva,

B.  mivel a Burundiban 14 évig tartó polgárháborút követően még nem állt helyre a tartós béke, mivel a konfliktus súlyos humanitárius és társadalmi-gazdasági helyzethez vezetett, amely veszélyezteti a régió stabilitását,

C.  mivel az elmúlt két év során a kormány és az FNL közötti – ideértve a Burundiban létrehozandó békére irányuló regionális kezdeményezést – béke-megállapodásra irányuló nemzetközi erőfeszítések hiábavalónak bizonyultak;

D.  mivel a kormány és az FNL közötti tárgyalások 2007 júliusában megszakadtak, amikor az FNL kilépett a 2006 szeptemberében aláírt tűzszüneti egyezmény ellenőrzésére létrehozott közös ellenőrző mechanizmusból (JVMM);

E.  mivel az FNL folyamatosan zajló felkelését sokan a Burundi tartós stabilitását akadályozó tényezőként tekintik, valamint a felkelő csoport lefegyverzésének biztosítására politikai megoldásra van szükség ;

F.  mivel 2008 május elején Tanzánia és Uganda a Burundiban létrehozandó békére irányuló regionális kezdeményezés égisze alatt ülésező külügyminiszterei sürgették az FNL-t és más felkelő erőket, hogy hagyják el tanzániai állomáshelyüket, és béketárgyalások kezdeményezésére utazzanak Burundiba.

G.  mivel 2007 augusztusában az elnököt nem, vagy már nem támogató politikusok otthonait támadták meg,

H.  mivel a burundi parlament 46 képviselője testi épségében veszélyeztetve érezve magát, írásban fordult az ENSZ főtitkárához az ENSZ védelméért folyamodva,

I.  mivel az Európai Unió Burundit választotta kísérleti országul a bizonytalan helyzetű fejlődő országok számára nyújtandó, fokozott ütemű és hatékonyságú segítséget célzó kiemelt cselekvési tervének végrehajtására,

J.  mivel a hatóságok jelenleg több mint 700 családról (mintegy 3500 ember) gondoskodnak, akik élelmiszer– és sürgősségi ellátásra várnak,

K.  mivel a legutóbbi harcok azon összetűzés-sorozat részét képezik, amelynek következtében még több család (35 000 ember) vált földön futóvá, így a lakóhelyük elhagyására kényszerültek száma meghaladja a 100 000-et, mivel Tanzánia szeretné visszaküldeni Burundiba az országában tartózkodó burundi menekülteket, mivel Burundiba még mindig ezrével érkeznek ruandai és kongói menekültek,

L.  mivel a burundi biztonsági erők állítólag mintegy 200 embert tartanak törvénytelenül fogva azzal a váddal, hogy az FNL felkelőit támogatják;

M.  mivel május 2-án a kormány arról számolt be, hogy négy felkelő és egy burundi katona halt meg egy úgy nevezett FNL általi rajtaütés során,

N.  mivel a Burundiban a büntetlenségről kialakult kép olyan helyzetet eredményezett, amelyben a rendőrség és a biztonsági erők által végzett kínzások, valamint a törvénytelen fogvatartás mindennaposnak tekinthető,

O.  mivel a 2004-ben az átmeneti kormány által létrehozott burundi nemzeti rendőrség nem jól képzett, és volt felkelőkből, katonákból és rendőrtisztekből áll,

P.  mivel a UNICEF Burundiban 2004 és 2006 között több mint 3 000 gyermekkatona demobilizálásában segített, mivel a közelmúltban számos gyermek szökött meg egy demobilizációs központból, tombolásba kezdtek és több mint 500 gyermek még mindig az FNL kezei között van,

Q.  mivel Uganda és Etiópia után Burundi a harmadik ország, amely az Afrikai Unió Mogadisuban állomásozó szomáliai békefenntartó kontingensében (AMISOM) részt vesz, és ennek keretében saját törékeny biztonsági helyzete ellenére 800 katonát küldött,

1.  komoly aggodalmát fejezi ki a Burundiban a nemzeti védelmi erők és az FNL között közelmúltban lezajlott, ártatlan emberek halálához vezető katonai összecsapások miatt,

2.  felhívja valamennyi felet, hogy a 2006. szeptember 7-i tűzszüneti megállapodást tartsák be, kezdjenek tárgyalásokat, és haladéktalanul lássanak hozzá a tűzszünet után létrehozott közös ellenőrző mechanizmus (JVMM) végrehajtásához;

3.  sürgeti az FNL-t és annak vezetőjét Agathon Rwasát, hogy konstruktív módon vegyen részt a békefolyamatban;

4.  felhívja a szomszédos államokat, hogy biztosítsák, országuk nem szolgál a felkelő mozgalom bázisául, és üdvözli Tanzánia azirányú határozatát, hogy mostantól nem szolgál az FNL vezetőinek menedékéül;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy hozzon az FNL egykori harcosai társadalmi visszailleszkedésének megkönnyítését célzó intézkedéseket az egyezmény aláírása után;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek számára nyújtott humanitárius segítségét, amelyet csak abban az esetben csökkentse, ha helyébe kézzel fogható fejlesztési tevékenység lép a humanitárius műveletek és a fejlesztési politikák közötti zökkenőmentes átmenet biztosítására;

7.  felhívja az adományozókat, hogy a segélyezés hatékonyságának növelése érdekében tartsák tiszteletben vállalkozásaikat és biztosítsák a szorosabb elsődleges koordinációt;

8.  felhívja a Bizottságot, hogy a 10. EFA félidős felülvizsgálata alkalmával tegyen javaslatot az Európai Unió Burundinak juttattott pénzügyi forrásainak gyors és jelentős emelésére;

9.  felhívja a Bizottságot, hogy az ország törékeny helyzetére tekintettel és az oly nagyon várt cselekvési program keretén belül az alábbiakat kiemelten támogassa:

  • felelősségteljesebb kormányzás és demokratikus államvezetés;
  • az egészségügyi politika támogatása egészségügyi központok létesítése és a kórházhálózat alapvető megújítása révén;
  • a burundi kormány határozata az ingyenes általános iskolai oktatás bevezetéséről;
  • az ország infrastruktúrájának megújítására irányuló folyamatos erőfeszítések;

10.  a helyzet sürgősségének fényében ragaszkodik ahhoz, hogy a hangsúly a burundi nép számára látható, kézzelfogható cselekményekre tevődjön;

11.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg helyi jelenlétüket Burundiban;

12.  felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az EU nem kormányzati szervezeteinek és helyi hatóságainak akcióit, amelyek Burundi helyi hatóságainak és civil társadalmának nyújtanak segítséget;

13.  újból megerősíti a dél-afrikai közvetítési és a regionális kezdeményezéseknek nyújtott támogatását, és a politikai vezetés részeként továbbra is eltökélt, hogy az akadályok leküzdésében aktív szerephez jut a Fokvárosban elfogadott cselekvési terv (2008. február 22-23.) megvalósításában, és segítheti a tárgyalások újrafelvételére és a Burundiban megteremtendő béke megerősítésére irányuló valamennyi erőfeszítést; támogatja a béke megszilárdításával megbízott ENSZ bizottság által tett közvetítői erőfeszítéseket is;

14.  tudomásul veszi az új alkotmány életbe lépése, majd az azt követő általános választások óta beállt fokozott stabilizációt Burundiban, de felhív a békét és a megbékélést elősegítő bizottság létrehozására a bizalomépítő intézkedések jegyében, amelyek a különböző érdekelt felek közötti bizalom és stabilitás légkörének helyreállítását segítik elő, és felhívja az EU tagállamait, hogy egy ilyen kezdeményezést pénzügyi és logisztikai szempontból támogassanak;

15.  felhívja Burundi kormányát, hogy tegyen azonnali lépéseket a jogállamiság tiszteletben tartására és a büntetlenségről kialakult kép szétoszlatására, valamint biztosítsa, hogy a visszaélések elkövetőit felelősségre vonják és javítsa a rendőri erők képzését;

16.  üdvözli, hogy a burundi kormány, a civil társadalom, az ENSZ ügynökségei és mások, az FNL ellenzéki frakciójával nyolc hónapig tartó tárgyalásukat követően a közelmúltban szabadon engedtek 232 gyermeket;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek, a tagállamok kormányainak, az ENSZ Biztonsági Tanácsának, az Afrikai Uniónak valamint a Nagy Tavak régiója és Dél-Afrika kormányainak.