Procedură : 2008/2575(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0244/2008

Texte depuse :

RC-B6-0244/2008

Dezbateri :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Voturi :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0231

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 106kWORD 78k
20.5.2008
PE407.438v01-00}
PE407.439v01-00}
PE407.440v01-00}
PE407.441v01-00}
PE407.442v01-00}
PE407.443v01-00} RC1
 
B6‑0244/2008}
B6‑0245/2008}
B6‑0246/2008}
B6‑0247/2008}
B6‑0248/2008}
B6‑0249/2008} RC1
depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
   Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke și Thomas Mann, în numele Grupului PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda, Thijs Berman și Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE
   Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez și Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE
   Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith, Bart Staes și Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE
   Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki și Gintaras Didžiokas, în numele Grupului UEN
   Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
   PSE (B6‑0244/2008)
   PPE-DE (B6‑0245/2008)
   Verts/ALE (B6‑0246/2008)
   UEN (B6‑0247/2008)
   GUE/NGL (B6‑0248/2008)
   ALDE (B6‑0249/2008)
privind situația tragică din Birmania

Rezoluția Parlamentului European privind situația tragică din Birmania 

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Birmania,

–  având în vedere concluziile reuniunii extraordinare din 13 mai 2008 a Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe privind situația umanitară din Birmania/Myanmar,

–  având în vedere rezoluția 60/1 din 24 octombrie 2005 a Adunării Generale ONU privind rezultatele reuniunii mondiale la nivel înalt, în care se prevede, la punctul 139, posibilitatea luării de măsuri colective coerente împotriva anumitor state „în cazul în care este evident că autoritățile naționale nu reușesc să-și protejeze populația împotriva genocidului, crimelor de război, purificării etnice și crimelor împotriva umanității”,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât ciclonul Nargis din 2-3 mai 2008 a lovit puternic regiunile din sudul Birmaniei, inclusiv cel mai important oraș din țară, Rangoon, precum și regiunea deltei Irrawaddy, în care trăiește aproape jumătate din populația Birmaniei;

B.  întrucât mijloacele de comunicare publice din Birmania au anunțat până în prezent 77 738 de morți și 55 917 de persoane dispărute, în timp ce observatorii independenți și agențiile internaționale de ajutorare consideră că numărul morților se ridică la cel puțin 100 000; întrucât ONU estimează că între 1.6 și 2.5 milioane de persoane au fost grav afectate și necesită ajutor de urgență;

C.   întrucât Consiliul de stat pentru pace și dezvoltare aflat la putere a ignorat avertizările și a avut o reacție foarte lentă în fața situației de urgență și în acceptarea ajutorului din străinătate: până în prezent, a autorizat doar foarte puține ajutoare umanitare internaționale să fie distribuite în țară, insistând asupra faptului că acestea trebuie să fie distribuite de armată și a întârziat acordarea vizelor experților ONU și altor specialiști în materie de logistică și în acordarea de asistență în caz de dezastru;

D.  întrucât dreptul umanitar stipulează că acordarea asistenței umanitare trebuie să se facă în mod neutru și independent;

E.  întrucât junta a decis menținerea referendumului din 10 mai, cu excepția zonelor celor mai afectate în care acesta a fost amânat până la 24 mai, în pofida situației tragice cu care se confruntau zeci de mii de oameni afectați de ciclonul devastator și a apelului lansat de Subsecretarul General al ONU pentru afaceri umanitare de a anula sau amâna referendumul;

F.  întrucât guvernul birman a blocat eforturile internaționale de asistență, ignorând complet faptul că lipsa apei potabile, a alimentelor și a asistenței medicale poate cauza boli infecțioase, sporind astfel în mod semnificativ numărul victimelor;

G.  întrucât minoritățile etnice, în special minoritatea Karen, care au suferit deja de pe urma discriminării și privării de libertate excesive, au fost grav afectate în regiunea deltei;

H.  întrucât condițiile operaționale ale acordării de asistență umanitară au fost deja strict restricționate după ce guvernul birman a publicat, în februarie 2006, noi orientări care au condus la complicarea procedurilor de călătorie și de monitorizare a personalului străin;

I.  întrucât, la două zile după ciclon, Comisia Europeană a pus la dispoziție 2 milioane EUR pentru a contribui la acoperirea nevoilor fundamentale ale supraviețuitorilor din zonele calamitate; întrucât volumul actual al ajutorului pe care UE s-a angajat să îl acorde se ridică la 17 milioane EUR și ar putea depăși 30 milioane EUR dacă liderii birmani ar permite acordarea de asistență internațională;

J.  întrucât Comisarului UE pentru dezvoltare i-a fost refuzată permisiunea de a vizita zonele cele mai grav afectate, iar cererile sale pentru îmbunătățirea accesului personalului umanitar în delta Irrawaddy au fost ignorate;

K.  întrucât mai multe guverne, inclusiv cele ale statelor membre UE, au solicitat ca principiul „responsabilității de a proteja”, prevăzut de ONU în scopul de a salva victimele genocidului și ale crimelor împotriva umanității, să fie aplicat în cazul Birmaniei,

1.  condamnă cu fermitate reacția inacceptabil de lentă în fața acestei crize umanitare grave a autorităților birmane, care au acordat o mai mare importanță păstrării propriilor puteri decât supraviețuirii cetățenilor țării;

2.  invită energic guvernul birman să acorde prioritate vieților cetățenilor săi și să permită accesul operațiunilor internaționale de asistență umanitară la zonele afectate de ciclon, să acorde imediat vize personalului umanitar, să autorizeze agențiile ONU și agențiile umanitare internaționale să distribuie ajutorul direct persoanelor care au nevoie de acesta și să permită țărilor din apropiere să furnizeze ajutor pe căi aeriene și maritime victimelor la care nu se poate ajunge rapid pe nicio altă cale;

3.  deplânge prioritățile eronate ale regimului, care a menținut așa-numitul referendum privind parodia constituțională și respinge rezultatul puțin credibil al acestuia, deoarece o mare parte din țară este devastată și milioane de oameni suferă de pe urma unui fenomen care a fost descris în mod corect ca o catastrofă naturală care s-a transformat într-o catastrofă produsă de om;

4.  reiterează faptul că suveranitatea unei națiuni nu poate prima asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi, în conformitate cu principiul ONU al „responsabilității de a proteja”; invită guvernul Marii Britanii, care exercită președinția Consiliului de Securitate al ONU în mai, să ia măsuri urgente pentru a înscrie situația din Birmania pe ordinea de zi a Consiliului și invită Consiliul să examineze posibilitatea de a autoriza trimiterea de ajutor în Birmania chiar fără acordul juntei militare birmane;

5.  salută acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunii la nivel înalt dintre ASEAN, India și China, desfășurată la Singapore, la 19 mai 2008, de a autoriza Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est să coordoneze eforturile internaționale de asistență, precum și decizia de a organiza la Rangoon, la 25 mai, în cooperare cu ONU, o conferință internațională a donatorilor pentru a regrupa ajutorul destinat victimelor;

6.  solicită, în acest sens, crearea de urgență a unui fond special, sub egida ONU, care să permită facilitarea distribuirii eficiente a ajutorului în interiorul țării;

7.  îndeamnă guvernele Chinei și Indiei să-și folosească influența asupra autorităților birmane pentru ca acestea să permită accesul imediat al tuturor misiunilor de asistență umanitară posibile;

8.  subliniază necesitatea de a acorda de urgență asistență populației care suferă, deoarece condițiile meteorologice în zonele afectate se înrăutățesc ca urmare a debutului sezonului musonic, ceea ce constituie o amenințare suplimentară pentru supraviețuitorii care sunt supuși unor condiții precare; consideră că este important să se garanteze faptul că agricultorii afectați primesc asistență pentru a putea planta la timp o nouă cultură de orez, evitându-se astfel o altă catastrofă;

9.  își afirmă sprijinul pentru eforturile depuse de UE, ONU, diferite țări și alte organizații internaționale și neguvernamentale de a asigura accesul personalului umanitar și subliniază faptul că, fără cooperarea deplină a autorităților birmane, există un risc serios ca tragedia să ia proporții; își pune mari speranțe în viitoarea misiune a Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, invitat să poarte discuții cu autoritățile birmane; îndeamnă Secretarul General ONU să-și folosească influența asupra autorităților birmane pentru ca acestea să permită accesul imediat al tuturor misiunilor de asistență umanitară posibile;

10.  consideră că, în cazul în care autoritățile birmane continuă să împiedice distribuirea ajutorului către persoanele aflate în pericol, acestea ar trebui să răspundă în fața CPI pentru crime împotriva umanității; invită statele membre ale UE să exercite presiuni pentru adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care să aducă cazul în fața procurorului CPI în scopul cercetării și urmăririi penale;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Trimisului Special în Birmania, Consiliului birman de stat pentru pace și dezvoltare, guvernelor statelor membre ale ASEAN și ASEM, grupului interparlamentar Myanmar din cadrul ASEAN, dnei Aung San Suu Kyi, Ligii Naționale pentru Democrație (LND), Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Raportorului Special al ONU pentru drepturile omului în Birmania.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate