Predlog skupne resolucije - RC-B6-0244/2008Predlog skupne resolucije
RC-B6-0244/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

20.5.2008

v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o tragičnih razmerah v Burmi

Postopek : 2008/2575(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0244/2008
Predložena besedila :
RC-B6-0244/2008
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o tragičnih razmerah v Burmi

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi,

–  ob upoštevanju sklepov z izrednega srečanja Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose 13. maja 2008 o humanitarnih razmerah v Burmi (Mjanmaru),

–  ob upoštevanju 139. odstavka resolucije generalne skupščine ZN št. 60/1 z dne 24. oktobra 2005 o izidu svetovnega vrha, kjer je predvidena možnost kolektivnih ukrepov proti posameznim državam, kjer nacionalne oblasti svojega prebivalstva očitno niso sposobne zaščititi pred genocidom, vojnimi zločini, etničnim čiščenjem in zločini proti človeštvu,

–  ob upoštevanju člena 103(4) svojega poslovnika,

A.  ker je 2. in 3. maja 2008 ciklon Nargis opustošil južna območja Burme, vključno z glavnim mestom Rangunom in delto reke Iravadi, kjer živi skoraj polovica vsega prebivalstva Burme,

B.  ker so burmanski državni mediji poročali, da je bilo smrtnih žrtev doslej 77.738 in da 55.917 ljudi pogrešajo, neodvisni opazovalci in mednarodne humanitarne organizacije pa število smrtnih žrtev ocenjujejo na najmanj sto tisoč; ker ZN ocenjujejo, da je bilo hudo prizadetih od 1,6 do 2,5 milijona ljudi, ki nujno potrebujejo pomoč,

C.   ker se vladajoči državni svet za mir in razvoj ni zmenil za opozorila ter se je izjemno počasi odzval na nujne razmere in ponujeno tujo pomoč: doslej je dovolil dostavo le omejenega števila pošiljk mednarodne humanitarne pomoči v državo, vztrajal, da jo mora razdeliti vojska, in odlašal z izdajo vizumov za pripadnike ZN ter druge strokovnjake za pomoč ob nesrečah in logistiko,

D.  ker humanitarno pravo narekuje, da mora biti zagotavljanje humanitarne pomoči nevtralno in neodvisno,

E.  ker je hunta vztrajala pri izvedbi referenduma 10. maja in je glasovanje preložila na 24. maj samo na najhuje prizadetih območjih, čeprav se je zaradi uničujočega ciklona v hudem položaju znašlo na desettisoče ljudi in je podsekretar ZN za humanitarne zadeve pozval, naj bo referendum odpovedan ali preložen,

F.  ker je burmanska vlada ovirala delo mednarodnih humanitarnih organizacij, ne ozirajoč se na dejstvo, da pomanjkanje pitne vode, hrane in medicinske oskrbe lahko povzroči izbruh nalezljivih bolezni, zaradi česar utegne število žrtev občutno narasti,

G.  ker so bile na območju delte hudo prizadete etnične manjšine, zlasti Kareni, ki so bili že prej žrtve izjemne diskriminacije in pomanjkanja,

H.  ker je bil manevrski prostor za dostavo humanitarne pomoči že tako občutno omejen, ko je burmanska vlada februarja 2006 izdala nove smernice, ki so otežile potovanje in poostrile postopke spremljanja tujih delavcev,

I.  ker je dva dni po ciklonu Komisija prispevala 2 milijona EUR za osnovne potrebe preživelih na opustošenem območju; ker je EU do zdaj obljubila 17 milijonov EUR pomoči in bi se ta znesek lahko povečal na 30 milijonov EUR, če bi burmanske oblasti mednarodno pomoč sprejele,

J.  ker komisar EU za razvoj ni smel odpotovati na najbolj prizadeta območja in ker njegova prizadevanja, da bi humanitarnim delavcem olajšal dostop do delte reke Iravadi, niso bila upoštevana,

K.  ker so številne vlade, med drugim vlade držav članic EU, pozvale, da se v primeru Burme uporabi načelo ZN o odgovornosti za zaščito prebivalcev pred genocidom in zločini proti človeštvu,

1.  odločno obsoja nesprejemljivo počasno odzivanje burmanske vlade na to hudo humanitarno katastrofo, saj ji ohranitev lastne oblasti pomeni več kot preživetje njenih državljanov;

2.  zelo odločno poziva burmanske oblasti, naj najprej poskrbijo za življenja ljudi in dovolijo dostavo mednarodne humanitarne pomoči na območja, ki jih je prizadel ciklon, nemudoma izdajo vizume za humanitarne delavce, ZN in mednarodnim humanitarnim organizacijam dovolijo razdeljevanje pomoči neposredno tistim, ki jo potrebujejo, sosednjim državam pa dopustijo, da žrtvam, ki jih ni mogoče hitro doseči drugače, pomoč dostavijo po morju ali zraku;

3.  obžaluje, da režim ni znal pravilno opredeliti prednostnih nalog in da je v času, ko je bil opustošen velikanski del države in ko je na milijone ljudi trpelo po naravni nesreči, ki je zaradi človeškega ravnanja dobila katastrofalne razsežnosti, vztrajal pri izvedbi lažnega referenduma o potvorjeni ustavi, in zavrača neverodostojni izid tega glasovanja;

4.  znova opozarja, da suverenost države ne sme biti pomembnejša od človekovih pravic njenih prebivalcev, kot določa načelo ZN o odgovornosti za zaščito; poziva vlado Združenega kraljestva, ki bo maja predsedovala varnostnemu svetu ZN, naj nujno ukrepa in razmere v Burmi uvrsti na dnevni red srečanja, svet pa poziva, naj preuči, ali bi bilo mogoče pomoč v Burmo dostaviti brez privolitve burmanske vojaške hunte;

5.  pozdravlja dogovor z vrhunskega srečanja združenja ASEAN, Indije in Kitajske v Singapurju 19. maja 2008, da bo to združenje usklajevalo mednarodna humanitarna prizadevanja, ter sklep o mednarodni donatorski konferenci, ki bo v sodelovanju z ZN potekala v Rangunu 25. maja in kjer naj bi zbirali pomoč za žrtve;

6.  v zvezi s tem poziva, da se nemudoma ustanovi poseben sklad pod okriljem ZN, da se omogoči učinkovito razdeljevanje pomoči v Burmi;

7.  poziva vladi Kitajske in Indije, naj skušata vplivati na burmanske oblasti, da bodo nemudoma dopustile dostavo vse razpoložljive humanitarne pomoči v državo;

8.  poudarja, da je treba prizadetemu prebivalstvu takoj razdeliti pomoč, saj se vremenske razmere na območju, kjer je pustošil ciklon, poslabšujejo zaradi začetka monsunskega obdobja, kar bo še dodatno ogrozilo nebogljene preživele; meni, da je zelo pomembno zagotoviti pomoč prizadetim kmetom, da bodo lahko pravočasno znova posadili riž in tako preprečili novo tragedijo;

9.  podpira prizadevanja EU, ZN, posameznih držav ter drugih mednarodnih in nevladnih organizacij, da bi izposlovali dostop za humanitarne delavce, in poudarja, da obstaja precejšnje tveganje še veliko hujše katastrofe, če burmanske oblasti ne bodo pripravljene sodelovati; upa, da bo bližnja misija generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna, ki je bil povabljen na pogovore z burmanskimi oblastmi, uspešna; poziva generalnega sekretarja ZN, naj skuša vplivati na burmanske oblasti, da bodo nemudoma dopustile dostavo vse razpoložljive humanitarne pomoči v državo;

10.  meni, da bi morale burmanske oblasti odgovarjati za zločine proti človeštvu na Mednarodnem kazenskem sodišču, če bodo še naprej ovirale dostavo pomoči ogroženim; poziva države članice EU, naj se zavzamejo za resolucijo varnostnega sveta ZN o predložitvi zadeve tožilcu Mednarodnega kazenskega sodišča, ki bo sprožil preiskavo in pregon;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu odposlancu EU v Burmi, burmanskemu državnemu svetu za mir in razvoj, vladam držav članic združenj ASEAN in ASEM, medparlamentarni skupini Mjanmara v združenju ASEAN, ge. Aung San Su Či, Nacionalni ligi za demokracijo (NLD), generalnemu sekretarju ZN, visokemu komisarju ZN za človekove pravice in posebnemu poročevalcu ZN človekove pravice v Burmi.