Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0338/2008Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0338/2008

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE

  7.7.2008

  depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
  în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri: referitoare la China

  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B6-0338/2008
  Texte depuse :
  RC-B6-0338/2008
  Texte adoptate :

  Rezoluţia Parlamentului European referitoare la China

  Parlamentul European,

  –  având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Tibetul, în special Rezoluţia din 15 februarie 2007 privind dialogul dintre guvernul chinez şi trimişii lui Dalai Lama şi rezoluţia din 10 aprilie 2008,

  –  având în vedere Rezoluţia sa din 13 decembrie 2007 privind reuniunea la nivel înalt UE-China şi dialogul privind drepturile omului UE/China,

  –  având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 22 mai 2008 privind catastrofa naturală din China,

  –  având în vedere Rezoluţia sa din 10 aprilie 2008 privind Tibetul,

  –  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât relaţiile dintre UE şi China ar trebui să se bazeze pe valori comune;

  B.  întrucât valorile democratice şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului ar trebui să constituie fundamentul relaţiilor dintre UE şi China;

  C.  întrucât China a cunoscut o creştere economică impresionantă, influenţa sa mondială crescând astfel în mod considerabil de-a lungul ultimului deceniu, şi a înregistrat de asemenea unele îmbunătăţiri ale sistemului său politic;

  D.  întrucât există încă mărturii privind represiunea politică, potrivit cărora pedeapsa cu moartea şi reprimarea sistematică a libertăţii religioase, a libertăţii de expresie şi a mass-mediei sunt larg răspândite;

  E.  întrucât Jocurile Olimpice de la Beijing ar trebui să reprezinte o oportunitate extraordinară de realizare a reformelor democratice şi a unui progres semnificativ în China, în special în ceea ce priveşte problema minorităţilor etnice, precum minoritatea tibetană şi cea uigură;

  F.  întrucât, contrar declaraţiilor autorităţilor chineze, situaţia în Tibet este departe de normalitate, iar mass-mediei internaţionale şi agenţiilor de monitorizare internaţională li se refuză accesul în regiune, restricţii severe fiind impuse şi circulaţiei informaţiilor;

  G.  întrucât, în urma demonstraţiilor, aproximativ 40 de persoane au fost găsite vinovate şi condamnate pentru tulburarea serviciilor publice, furturi, distrugerea sediilor administraţiei locale şi atacuri împotriva forţelor de poliţie; întrucât, deşi s-a anunţat că procesele vor fi publice, sentinţele au fost pronunţate cu uşile închise şi au fost exagerat de severe în raport cu infracţiunile, de la trei ani de închisoare până la condamnări pe viaţă; întrucât procesele nu au fost deloc transparente, iar acuzaţii nu au avut şansa să îşi organizeze apărarea;

  H.  întrucât, la 21 iunie 2008, torţa olimpică a traversat străzile din Lhasa înconjurată de soldaţi cu armament de luptă şi într-o securitate strictă; întrucât doar unui număr restrâns de corespondenţi străini, reprezentând în jur de 30 de agenţii internaţionale de ştiri, li s-a permis accesul în oraş pentru a face relatări pe marginea traseului torţei olimpice; întrucât, conform relatărilor unora dintre aceştia, fiecare persoană din public purta un însemn special, ceea ce sugera că acestea au fost selecţionate anume pentru ceremonie;

  I.  întrucât secretarul Partidului Comunist din Tibet, Zhang Qingli, a politizat în mod deschis evenimentul, declarând în timpul ceremoniei de defilare a torţei olimpice din Lhasa că „pentru a glorifica şi mai mult spiritul olimpic, trebuie să înăbuşim planurile de boicotare a Jocurilor Olimpice ale clicii lui Dalai Lama şi ale forţelor ostile regimului, din interiorul sau din afara naţiunii”;

  J.  întrucât, în cadrul Planului de acţiune privind Jocurile Olimpice de la Beijing, China a promis „Jocuri Olimpice libere şi deschise”; întrucât acţiunile de represiune din Tibet sunt în totală contradicţie cu promisiunea guvernului chinez de a oferi jurnaliştilor străini libertatea de mişcare în toată China şi o mai mare libertate presei cu ocazia Jocurilor Olimpice;

  K.  întrucât Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) s-a aşteptat ca acordarea dreptului de organizare a ediţiei din 2008 a Jocurilor Olimpice Chinei să deschidă ţara şi să amelioreze situaţia drepturilor omului; întrucât preşedintele Comitetului de organizare din Beijing a Jocurilor Olimpice (COBJO) a promis public, la 27 septembrie 2006, că vor fi respectate angajamentele luate în momentul depunerii ofertei de organizare a Jocurilor Olimpice cu privire la îmbunătăţirea situaţiei drepturilor omului;

  L.  întrucât minoritatea uigură de religie musulmană din provincia Xinjiang este victima unor încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului prin intermediul politicilor oficiale care au ca scop eradicarea presupuselor tendinţe separatiste şi de extremism religios;

  M.  întrucât dialogul privind drepturile omului dintre UE şi China, iniţiat în 2000, nu a dat până în prezent niciun rezultat concret; întrucât lipsa rezultatelor este, de asemenea, consecinţa unei politici externe necoordonate şi ineficiente a UE faţă de China,

  1.  ia act de evoluţia relaţiilor UE-China şi strânsa cooperare a acestora într-o serie largă de probleme;

  2.  solicită ambelor părţi să îşi intensifice eforturile de rezolvare a problemelor legate de energie, schimbări climatice şi de mediu, în vederea asigurării unei creşteri globale durabile şi a dezvoltării sociale;

  3.  salută noua deschidere, ameliorarea transparenţei şi consolidarea cooperării în relaţiile UE-China;

  4.  regretă că, în timp ce relaţiile cu China au înregistrat progrese în domeniul economic şi comercial, acest lucru nu a fost însoţit de realizări deosebite în ceea ce priveşte drepturile omului şi democraţia;

  5.  regretă că situaţia drepturilor omului în China este în continuare îngrijorătoare din cauza încălcărilor sistematice şi răspândite ale drepturilor omului; reaminteşte angajamentele în privinţa drepturilor omului pe care China şi le-a asumat în momentul în care i-a fost acordat dreptul de organizare a Jocurilor Olimpice;

  6.  condamnă recurgerea frecventă la pedeapsa cu moartea şi invită autorităţile chineze să adopte un moratoriu împotriva execuţiilor;

  7.  salută reluarea dialogului între China şi Taiwan şi îşi exprimă convingerea că Taiwanul ar trebui să se bucure de dreptul de a face parte din anumite organizaţii internaţionale;

  8.  salută ridicarea interdicţiei de acces al cetăţenilor străini în Tibet, dar îşi exprimă îngrijorarea cu privire la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în special în ceea ce priveşte situaţia manifestanţilor aflaţi încă în închisori;

  9.  subliniază importanţa trimiterii de observatori internaţionali independenţi pentru evaluarea situaţiei drepturilor omului în Tibet şi în regiunea autonomă Xinjiang; în această privinţă, face apel la autorităţile chineze să lanseze o invitaţie permanentă Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și structurilor ONU;

  10.  salută cea de a şaptea rundă a discuţiilor dintre autorităţile de la Beijing şi reprezentanţii lui Dalai Lama care a avut loc în perioada 1-2 iulie 2008; se aşteaptă ca negocierile să producă rezultate substanţiale şi concrete înaintea Jocurilor Olimpice şi solicită autorităţilor chineze să îl invite pe Dalai Lama la ceremonia de deschidere a jocurilor, în semn de bunăvoinţă;

  11.  critică lipsa de reacţie a Comitetului Internaţional Olimpic cu privire la defilarea torţei olimpice pe străzile din Lhasa, în condiţiile în care Tibetul este de facto sub legea marţială şi închis pentru lumea din afară; deplânge afirmaţiile făcute de Zhang Qingli cu ocazia ceremoniei de trecere a torţei olimpice prin Lhasa; consideră că este responsabilitatea CIO să exercite presiuni asupra guvernului chinez pentru a permite accesul presei străine la oricare dintre etapele traseului torţei olimpice sau la oricare eveniment olimpic, fără restricţii stricte, precum şi să apere valorile olimpice;

  12.  solicită eliberarea lui Huang Qi şi a lui Zhang Mingxuan şi a interpretului acestuia şi lansează un nou apel în favoarea eliberării lui Hu Jia, nominalizat în 2007 pentru Premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European, precum şi a lui Yang Chunlin, Gao Zhisheng şi a altor militanţi pentru drepturile omului, care au fost fie reţinuţi, fie arestaţi, închişi sau hărţuiţi pentru că şi-au manifestat nemulţumirea referitor la Jocurile Olimpice de la Beijing şi au protestat împotriva evacuărilor forţate ca urmare a construcţiilor pentru Olimpiadă, sau care au apărat astfel de protestatari; îşi exprimă îngrijorarea cu privire la situaţia lui Zeng Jinyan, „cyber-disident” şi soţia lui Hu Jia, precum şi a fiicei acestora în vârstă de şase luni, care se află sub supravegherea şi hărţuirea permanentă a poliţiei;

  13.  solicită Consiliul UE să îl invite pe Dalai Lama la reuniunea Consiliului Afaceri Generale pentru a prezenta perspectiva acestuia asupra situaţiei din Tibet şi pentru a explica celor 27 de miniştri ai afacerilor externe soluţia căii de mijloc şi concepţia sa cu privire la autonomia adevărată care ar trebui aplicată pentru toţi tibetanii din China;

  14.  îşi reiterează apelul către Consiliu de a numi un trimis special pe probleme tibetane, pentru a facilita dialogul între părţi şi a urmări îndeaproape negocierile, de îndată ce acestea sunt reluate;

  15.  invită Consiliul să adopte o poziţie comună cu privire la participarea şefilor de stat şi de guvern şi a lui Javier Solana, Înaltul Reprezentant al UE, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice;

  16.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre, preşedintelui şi prim-ministrului Republicii Populare Chineze şi Comitetului Internaţional Olimpic.