Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0340/2008Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0340/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

7.7.2008

työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0340/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0340/2008
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman Kiinan luonnonkatastrofista[1],

–  ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Tiibetin tilanteesta[2],

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kiinan huippukokouksesta ja EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelusta[3],

–  ottaa huomioon Brdossa, Sloveniassa, 15. toukokuuta 2008 järjestetyn EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun 25. kierroksen tulokset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että sekä Kiina että Euroopan unioni ovat sitoutuneet edistämään rauhaa, turvallisuutta ja kestävää kehitystä maailmassa,

B.  ottaa huomioon Kiinan lounaisosassa 12. toukokuuta 2008 tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen aiheuttamien tuhojen laajuuden; ottaa huomioon, että tämän maanjäristyksen uhreja oli kymmeniätuhansia, etenkin Sichuanin maakunnassa; ottaa huomioon, että viimeisimpien arvioiden mukaan 10 miljoonaa ihmistä on kärsinyt maanjäristyksestä ja melkein 70 000 menetti henkensä, mukaan lukien tuhannet koululaiset, jotka kuolivat, kun heidän luokkahuoneensa sortuivat;

C.  ottaa huomioon, että Kiinan hallitus ryhtyi poikkeuksellisiin pelastustoimiin ja lähetti paikalle henkilöstöä – muun muassa armeijan osastoja – sekä lääkintähenkilöstöä tuhoalueen asukkaiden auttamiseksi,

D.  ottaa huomioon koko Kiinan kansan ja kansainvälisen yhteisön poikkeuksellisen toiminnan ja yhteisvastuullisuuden maanjäristyksestä kärsineen väestönosan auttamiseksi,

E.  katsoo, että Tiibetin avaamista matkailijoille ja tiedotusvälineille ei tulisi käyttää ”PR-temppuna”, vaan sen olisi oltava aito avautuminen, ja toimittajien, tiedotusvälineiden ja matkailijoiden olisi voitava tutustua Tiibetin seutuun,

F.  ottaa huomioon Kansainvälisen olympiakomitean loppupäätelmät, joissa korostettiin, että vuoden 2008 olympiakisojen myöntäminen Kiinalle auttaa maata avautumaan ulospäin ja parantaa sen ihmisoikeustilannetta,

1.  on tyytyväinen Euroopan unionin ja Kiinan suhteiden kehittymiseen, alakohtaisiin neuvotteluihin ja lähempään yhteistyöhön erilaisten maailmanlaajuisten kysymysten suhteen;

2.  kehottaa Kiinan viranomaisia pitämään mielessä, että maanjäristyksistä varoittaminen on yksi kriteeri, jolla mitataan maan kehittymistä; korostaa täten, kuinka tärkeää on reagoida aktiivisesti ja hyvissä ajoin varoituksiin, joita tiedeyhteisö voi antaa viranomaisille siinä epätodennäköisessä mutta mahdollisessa tilanteessa, että Kiinassa tapahtuisi toinen luonnonkatastrofi;

3.  panee tyytyväisenä merkille Dalai-laman edustajien ja Kiinan viranomaisten uudelleen alkaneet yhteydenotot Lhasan maaliskuisten tapahtumien jälkeen; rohkaisee osapuolia lisäämään näitä yhteyksiä, jotta voitaisiin luoda pohja keskinäiselle luottamukselle, joka on edellytys molemmille hyväksyttävän poliittisen ratkaisun löytämiselle;

4.  pahoittelee, että kansainväliset vetoomukset eivät ole saaneet Kiinan viranomaisia lopettamaan toimintaansa 14. maaliskuuta 2008 syttyneiden mellakoiden jälkeen Tiibetissä, jossa Lhasan mielenosoituksiin osallistuneita yhä jäljitetään, vangitaan ja pidetään mielivaltaisesti pidätettyinä ja perheille ei anneta tietoa, missä heidän läheisensä ovat, vaikka Kiinan lainsäädännössä näin edellytetään; kehottaa Kiinaa lopettamaan ”isänmaallisen uudelleenkasvatuskampanjansa”, jota se on voimistanut huhtikuun alusta lähtien, olympialaisten ajaksi historiallisen olympiarauhan nimissä;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että Kiina ei viivästellyt kansainvälisen yhteisön avun hyväksymisessä Sichuanin alueella maanjäristyksestä kärsineiden auttamiseksi eikä humanitaaristen avustus- ja pelastusjärjestöjen toiminnan helpottamisessa avun jakamiseksi;

6.  korostaa, että Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja kansainvälisen yhteisön on tärkeää antaa tukea alueen jälleenrakennusvaiheessa;

7.  kehottaa Kiinaa noudattamaan ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia, demokratiaa sekä oikeusvaltion periaatetta koskevia julkisia sitoumuksiaan, joista Kansainvälinen olympiakomitea ilmoitti, kun se myönsi kisojen järjestämisen Kiinalle;

8.  vaatii Kiinan viranomaisia tarttumaan historialliseen mahdollisuuteen osoittaa maailmalle, että olympialaisten myöntäminen Pekingille on tuonut ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa maan ihmisoikeustilastoja, ja armahtamaan kaikki poliittiset vangit ja vangitut ihmisoikeusaktivistit, myös Tiibetissä maaliskuun 2008 kansannousun jälkeen vangitut henkilöt (tietysti lukuun ottamatta henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet väkivaltarikoksiin); pyytää lisäksi Kiinan viranomaisia lopettamaan maalta muuttaneiden ja etnisten vähemmistöjen syrjinnän sekä ammattiyhdistysaktivistien, lakimiesten ja toimittajien ahdistelun, kun nämä tuovat julki perusvapauksien loukkauksia; toistaa vakaumuksensa, että näiden henkilöiden vangitseminen on yleismaailmallisesti hyväksytyn kansainvälisen oikeuden (ius gentium) hengen vastaista;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja Kansainvälisen olympiakomitean johtokunnalle.