A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0340/2008

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0340/2008

Viták :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Szavazatok :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 101kWORD 59k
7.7.2008
PE410.712v01-00}
PE410.716v01-00} RC1
 
B6‑0340/2008}
B6‑0341/2008} RC1
az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján előterjesztette:
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock és Vito Bonsignore, a PPE-DE képviselőcsoport nevében
   Pasqualina Napoletano és Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében
   Adam Bielan, Ryszard Czarnecki és Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk az UEN képviselőcsoport nevében
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép:
   PSE (B6‑0340/2008)
   UEN (B6‑0341/2008)
a kínai helyzetről a földrengés után és az olimpiai játékok előtt

 

Az Európai Parlament állásfoglalása a kínai helyzetről a földrengés után és az olimpiai játékok előtt

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kínában történt természeti katasztrófáról szóló 2008. május 22-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a tibeti helyzetről szóló 2008. április 10-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az EU–Kína csúcstalálkozóról és az EU és Kína között folyó emberi jogi párbeszédről szóló, 2007. december 13-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az Európai Unió és Kína közötti emberi jogi párbeszéd 25. fordulójára, amelyre 2008. május 15-én került sor a szlovéniai Brdóban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Kína és az EU elkötelezte magát amellett, hogy hozzájárul a békéhez, a biztonsághoz és a fenntartható fejlődéshez világszerte,

B.  figyelembe véve a 2008. május 12-én Kína délnyugati részén bekövetkezett nagy erejű földrengés okozta pusztítás mértékét; mivel e földrengésnek több tízezer halálos áldozata van, főként Szecsuán tartományban; mivel a legutóbbi becslések szerint a földrengés 10 millió embert súlyosan érintett és mintegy 70 000 halálos áldozatot követelt, akik közül több tízezer iskolás gyermek az összedőlt tantermekben lelte halálát,

C.  mivel a kínai kormány kivételes szükségintézkedéseket hozott és nagy erőket – beleértve a hadsereg egy részét is –, valamint egészségügyi csoportokat vetett be, hogy segítséget nyújtson a katasztrófa sújtotta régió lakosságának,

D.  mivel az egész kínai nép és a nemzetközi közösség rendkívüli szolidaritásról tett tanúbizonyságot és óriási erőfeszítéseket tett, hogy segítse a földrengés áldozatait,

E.  mivel Tibet megnyitását a turisták és a média számára nem szabadna "PR eseménnyé" tenni, hanem tényleges megnyitásnak kellene tekinteni, amely lehetővé teszi majd az újságírók, a média és a turisták számára, hogy ellátogassanak a tibeti régióba,

F.  tekintettel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság zárógondolataira, amelyek aláhúzzák annak jelentőségét, hogy a 2008-as olimpiai játékok Kínának ítélése megnyitja majd az országot és javítja az emberi jogok helyzetét,

1.  kifejezi az EU és Kína közötti kapcsolatok fejlődése, az ágazati párbeszédek és a különböző globális kérdések megoldására irányuló szorosabb együttműködés miatti elégedettségét;

2.  felszólítja a kínai hatóságokat, hogy tartsák szem előtt, hogy a földrengés-előrejelzések referenciául szolgálnak az ország fejlettségi szintjéhez; hangsúlyozza ezért annak fontosságát, hogy hatékonyan és késedelem nélkül válaszoljanak a tudományos közösség részéről a hatóságokhoz érkező bármilyen figyelmeztetésre egy nem valószínű, azonban lehetséges újabb kínai természeti katasztrófa esetén;

3.  üdvözli a Dalai Láma képviselői és a kínai hatóságok közötti kapcsolatok újjáéledését a 2008. márciusi lhászai események után; bátorítja a két felet e kapcsolatok fokozására annak érdekében, hogy megalapozzák a kölcsönös bizalmat, amely nélkül lehetetlen kölcsönösen elfogadható politikai megoldást találni;

4.  sajnálatosnak tartja, hogy a nemzetközi felszólításoknak nem sikerült megakadályozni, hogy a kínai hatóságok folytassák a 2008. március 14-i tibeti zavargások nyomon követését, és hogy a lhászai megmozdulás résztvevői után még mindig nyomoznak, őrizetbe veszik és önkényesen letartóztatják őket, családjuknak pedig nem nyújtanak tájékoztatást hollétükről, holott a kínai törvények ezt előírják; felszólítja a kínai hatóságokat, hogy az olimpiai játékok alatt a hosszú ideje fennálló „olimpiai fegyverszünet” nevében hagyjanak fel „hazafias átnevelési” kampányukkal, amely április eleje óta csak fokozódik;

5.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy Kína hamar elfogadta a nemzetközi közösség támogatását a szecsuáni régió földrengéstől sújtott áldozatainak megsegítésére és az önkéntes humanitárius segélyszervezetek segélyosztó műveleteinek megkönnyítésére;

6.  hangsúlyozza az Európai Unió, a tagállamok és a nemzetközi közösség támogatásának jelentőségét az újjáépítési szakaszban az érintett régióban;

7.  felszólítja Kínát, hogy tartsa magát az emberi és kisebbségi jogok, a demokrácia és a jogállamiság vonatkozásában vállalt kötelezettségeihez, amelyeket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közzétett, miután az olimpiai játékok rendezési jogát Kínának ítélte;

8.  sürgeti a kínai hatóságokat, hogy használják ki ezt a történelmi lehetőséget, és mutassák meg a világnak, hogy az olimpiai játékok Pekingben történő megrendezése egyedülálló esélyt jelent Kína emberi jogi megítélésének javítására, és adjanak kegyelmet valamennyi bebörtönzött politikai fogolynak és emberi jogi aktivistának, beleértve azokat is, akik a 2008. márciusi felkelést követően kerültek börtönbe Tibetben (kivéve természetesen az erőszakos bűncselekmények elkövetőit); ezen kívül felszólítja a kínai hatóságokat, hogy vessenek véget a vidéki migránsok és az etnikai kisebbségek elleni megkülönböztetésnek, és tartózkodjanak a szakszervezeti aktivisták, ügyvédek és újságírók zaklatásától, amikor azok az alapvető szabadságjogok megsértéséről tesznek jelentést; ismételten hangot ad azon meggyőződésének, miszerint az ilyen emberek bebörtönzése ellentmond az ius gentium (a népek joga) egyetemes és elfogadott szellemének;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányának és parlamentjének, a Kínai Népköztársaság kormányának, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetőségének.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0232.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0119.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0622.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat