Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0340/2008

Pateikti tekstai :

RC-B6-0340/2008

Debatai :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Balsavimas :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 102kWORD 58k
7.7.2008
PE410.712v01-00}
PE410.716v01-00} RC1
 
B6‑0340/2008}
B6‑0341/2008} RC1
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock ir Vito Bonsignore, PPE-DE frakcijos vardu
   Pasqualina Napoletano ir Hannes Swoboda, PSE frakcijos vardu
   Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ir Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   PSE (B6‑0340/2008)
   UEN (B6‑0341/2008)
dėl padėties Kinijoje po žemės drebėjimo ir prieš olimpines žaidynes

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kinijoje po žemės drebėjimo ir prieš olimpines žaidynes 

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl stichinės nelaimės Kinijoje(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl padėties Tibete(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimo ir ES ir Kinijos dialogo dėl žmogaus teisių(3),

–  atsižvelgdamas į ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais 25-ojo raundo, surengto 2008 m. gegužės 15 d. Brde, Slovėnijoje, rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi ES ir Kinija įsipareigojo prisidėti prie taikos ir saugumo pasaulyje bei jo darnaus vystymosi,

B.  kadangi 2008 m. gegužės mėn. 12 d. Kinijos pietvakariuose įvykęs labai stiprus žemės drebėjimas padarė didelės žalos; kadangi dėl šio žemės drebėjimo žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, ypač Sičuano provincijoje; kadangi pagal paskutinius vertinimus nuo žemės drebėjimo Kinijoje nukentėjo 10 milijonų ir žuvo beveik 70 000 gyventojų, įskaitant tūkstančius moksleivių, kurie žuvo sugriuvus mokyklų klasėms,

C.  kadangi Kinijos vyriausybė panaudojo ypatingas nepaprastosios padėties priemones ir dislokavo darbuotojus, įskaitant dalį kariuomenės, ir gydytojus siekdama padėti gyventojams nukentėjusiame regione,

D.  kadangi visa Kinijos liaudis bei tarptautinė bendruomenė parodė ypatingą susitelkimą ir solidarumą siekdamos padėti nukentėjusiems gyventojams,

E.  kadangi Tibeto atvėrimas turistams ir žiniasklaidai neturėtų būti naudojamas kaip „viešųjų ryšių akcija“, o tai turėtų būti tikras atvėrimas leidžiant žurnalistams, žiniasklaidai ir turistams aplankyti Tibeto regioną,

F.  kadangi Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) išvadose pabrėžiama, kad pasirinkus Kiniją 2008 m. olimpinių žaidynių vieta ši šalis atsivers ir joje pagerės žmogaus teisių padėtis,

1.  teigiamai vertina ES ir Kinijos santykių eigą, dialogą sektoriuose ir glaudesnį bendradarbiavimą įvairiais pasauliniais klausimais;

2.  ragina Kinijos valdžios institucijas nepamiršti, kad įspėjimai apie žemės drebėjimą yra vienas iš šalies išsivystymo ženklų; taigi pabrėžia, kad itin svarbu aktyviai ir greitai reaguoti į visus mokslo bendruomenės įspėjimus apie neįtikėtiną, bet galimą kitą gamtos katastrofą Kinijoje;

3.  džiaugiasi, kad po kovo mėnesio įvykių Lasoje Dalai Lamos atstovai ir Kinijos vadžia vėl užmezgė kontaktus; ragina abi puses bendrauti aktyviau, kad padėtų pagrindus abipusiam pasitikėjimui, kuris yra vienintelė sąlyga norint pasiekti abipusiškai priimtiną politinį sprendimą;

4.  apgailestauja, kad jokie tarptautiniai raginimai nebuvo sėkmingi siekiant sustabdyti Kinijos valdžios institucijas joms vykdant tolesnius su 2008 m. kovo mėn. 14 d. riaušėmis Tibete susijusius veiksmus – Lasoje protestavę asmenys vis dar sekami, sulaikomi ir neteisėtai suiminėjami, o jų šeimoms nesuteikiama jokios informacijos apie jų buvimo vietą, nors tai privaloma pagal Kinijos teisę; ragina Kinijos valdžios institucijas per olimpines žaidynes, laikantis seniai įsitvirtinusio olimpinių paliaubų principo, nutraukti „patriotinio perauklėjimo“ kampaniją, kuri buvo suaktyvinta balandžio pradžioje;

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad Kinija nedelsdama priėmė tarptautinės bendruomenės pagalbą nukentėjusiesiems Sičuano regione ir palengvino savanoriškų humanitarinės pagalbos ir gelbėjimo organizacijų darbą teikiant pagalbą;

6.  pabrėžia Europos Sąjungos, valstybių narių ir tarptautinės bendruomenės paramos svarbą nukentėjusio regiono atstatymo laikotarpiu;

7.  ragina Kiniją laikytis jos prisiimtų viešų įsipareigojimų, susijusių su žmogaus ir mažumų teisėmis, demokratija ir teisine valstybe, kuriuos Tarptautinis olimpinis komitetas paskelbė priimdamas sprendimą leisti jai organizuoti olimpines žaidynes;

8.  ragina Kinijos valdžios institucijas pasinaudoti šia istorine galimybe ir parodyti pasauliui, kad teisė rengti Pekino olimpines žaidynes suteikė unikalią galimybę pagerinti žmogaus teisių padėtį suteikiant malonę visiems Tibete po 2008 m. kovo mėnesį vykusių neramumų įkalintiems politiniams kaliniams ir žmogaus teisių veikėjams (išskyrus, aišku, žiaurių nusikaltimų vykdytojus); be to, ragina Kinijos valdžios institucijas nutraukti kaimo migrantų ir tautinių mažumų diskriminavimą bei susilaikyti nuo pagrindinių teisių pažeidimus demaskuojančių profesinių sąjungų veikėjų, teisininkų ir žurnalistų persekiojimo; kartoja savo įsitikinimą, kad tokių žmonių kalinimas prieštarauja visuotiniam ir visų pripažintam ius gentium (tautų teisės) principui;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei, Tarptautinio olimpinio komiteto vykdomajam komitetui.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0232.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0119.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0622.

Teisinė informacija - Privatumo politika