Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0340/2008

Texte depuse :

RC-B6-0340/2008

Dezbateri :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Voturi :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 104kWORD 59k
7.7.2008
PE410.712v01-00}
PE410.716v01-00} RC1
 
B6‑0340/2008}
B6‑0341/2008} RC1
depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock şi Vito Bonsignore, în numele Grupului PPE-DE
   Pasqualina Napoletano şi Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE
   Adam Bielan, Ryszard Czarnecki şi Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, în numele Grupului UEN
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
   PSE (B6‑0340/2008)
   UEN (B6‑0341/2008)
referitoare la situaţia din China după cutremur şi înaintea Jocurilor Olimpice

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din China după cutremur şi înaintea Jocurilor Olimpice 

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 22 mai 2008 privind catastrofa naturală din China(1),

–  având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind Tibetul(2),

–  având în vedere Rezoluţia sa din 13 decembrie 2007 privind reuniunea la nivel înalt UE-China şi dialogul privind drepturile omului UE/China(3),

–  având în vedere rezultatele celei de a 25-a runde a dialogului UE-China pe tema drepturilor omului, desfăşurată la Brdo, în Slovenia, la 15 mai 2008,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât atât China, cât şi UE s-au angajat să contribuie la realizarea păcii, securităţii şi dezvoltării durabile în lume;

B.  având în vedere amploarea distrugerilor provocate de cutremurul violent din sud-estul Chinei, la 12 mai 2008; întrucât acest cutremur s-a soldat cu zeci de mii de victime, în special în provincia Sichuan; întrucât, conform ultimelor estimări, 10 milioane de oameni au fost afectaţi de cutremur şi aproape 70 000 au murit, inclusiv mii de elevi care au murit sub dărâmăturile şcolilor;

C.  întrucât guvernul chinez a luat măsuri de urgenţă excepţionale, desfăşurând personal - inclusiv o parte a forţelor armate - şi echipe medicale pentru a veni în ajutorul locuitorilor din zonele sinistrate;

D.  având în vedere extraordinara mobilizare şi solidaritate a întregului popor chinez şi a comunităţii internaţionale în depunerea eforturilor de ajutoare a victimelor dezastrului;

E.  întrucât permiterea accesului în Tibet turiştilor şi mass-mediei nu ar trebui considerată ca un eveniment de imagine, ci ca o deschidere reală care va permite jurnaliştilor, mass-mediei şi turiştilor să viziteze regiunea Tibetului;

F.  întrucât Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), în declaraţiile sale, a subliniat că acordarea dreptului de organizare a ediţiei din 2008 a Jocurilor Olimpice Chinei va deschide ţara şi va îmbunătăţi situaţia drepturilor omului,

1.  îşi exprimă satisfacţia cu privire la evoluţia relaţiilor UE-China, la dialogurile sectoriale şi strânsa cooperare a acestora într-o serie largă de probleme la nivel mondial;

2.  invită autorităţile chineze să reţină că avertizările seismice constituie unul dintre standardele de dezvoltare ale unei ţări; subliniază astfel importanţa crucială a unui răspuns activ şi prompt la orice avertizare pe care comunitatea ştiinţifică o poate da autorităţilor în situaţia puţin probabilă dar posibilă a unei alte catastrofe naturale în China;

3.  salută reluarea dialogului dintre reprezentanţii lui Dalai Lama şi autorităţile chineze, după evenimentele din martie 2008 din Lhasa; încurajează cele două părţi să îşi intensifice contactele, astfel încât să pună bazele încrederii reciproce fără de care va fi imposibil să se ajungă la o soluţie politică comun acceptabilă;

4.  regretă că niciun apel internaţional nu a reuşit să pună capăt acţiunilor autorităţilor chineze în urma protestelor din 14 martie 2008 din Lhasa, participanţii la aceste proteste fiind în continuare urmăriţi, reţinuţi şi arestaţi în mod arbitrar, fără a se oferi nicio informaţie familiilor lor despre locul în care se află, deşi acest lucru este prevăzut în legislaţia chineză; invită autorităţile chineze ca pe durata Jocurilor Olimpice să pună capăt campaniei de „reeducare patriotică” care a fost intensificată de la începutul lunii aprilie, în numele „Armistiţiului Olimpic”;

5.  ia act cu satisfacţie de faptul că China a acceptat imediat asistenţă din partea comunităţii internaţionale pentru ajutorarea victimelor cutremurului din regiunea Sichuan şi facilitarea operaţiunii de distribuire a ajutoarelor de către organizaţiile voluntare de ajutor umanitar;

6.  subliniază importanţa asistenţei din partea Uniunii Europene, a statelor membre şi a comunităţii internaţionale în faza de reconstrucţie a regiunii afectate;

7.  invită China să îşi respecte propriile angajamente publice legate de drepturile omului, drepturile minorităţilor, democraţie şi statul de drept, pe care Comitetul Olimpic Internaţional le-a anunţat cu ocazia deciziei de a autoriza China să organizeze Jocurile Olimpice;

8.  îndeamnă autorităţile chineze să profite de această oportunitate istorică pentru a demonstra lumii întregi că acordarea dreptului de organizare a Jocurilor Olimpice la Beijing a oferit şansa unică pentru a-şi îmbunătăţi situaţia drepturilor omului prin graţierea tuturor prizonierilor politici şi a militanţilor pentru drepturile omului aflaţi în închisoare, inclusiv a celor închişi în Tibet în urma protestelor din martie 2008 (cu excepţia, bineînţeles, a celor care au comis crime violente); mai mult, invită autorităţile chineze să pună capăt discriminării împotriva migranţilor rurali şi minorităţilor etnice şi să se abţină de la acte de hărţuire a sindicaliştilor, avocaţilor şi jurnaliştilor care denunţă încălcări ale libertăţilor fundamentale; îşi reafirmă convingerea că închiderea unor asemenea oameni vine în contradicţie cu spiritul universal recunoscut de ius gentium (dreptul popoarelor);

9.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Guvernului Republicii Populare Chineze şi Consiliului Executiv al Comitetului Internaţional Olimpic.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2008)0232.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2008)0119.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2007)0622.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate