Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0343/2008Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0343/2008

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

3.9.2008

az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján előterjesztette:
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép: az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről

Eljárás : 2008/2607(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0343/2008
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0343/2008
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel Ferrero Waldner biztos 2008. július 9-én, az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről tett nyilatkozatára,

–  tekintettel az EU és Izrael közötti társulási megállapodásra és az EU–Izrael Társulási Tanács 2008. június 16-i nyolcadik ülésének eredményeire,

–  tekintettel az Izraelbe és a palesztin területekre delegált eseti küldöttsége (2008. május 30–június 2) által elkészített jelentésre és annak következtetéseire,

–  tekintettel a genfi egyezményekre, különösen a polgári személyek háború idején történő védelmével kapcsolatos, 1949. augusztus 12-i IV. genfi egyezményre, és elsősorban annak 1–12., 27., 29–34. 47., 49., 51., 52., 53., 59., 61–77. és 143. cikkeire,

–  tekintettel a polgári és politikai jogokról szóló 1966. évi nemzetközi ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának 2007-es éves jelentésére, és különösen annak a megszállt palesztin területekkel foglalkozó részére,

–  tekintettel a Nyilvános Bizottság a Kínzás ellen Izraelben elnevezésű izraeli szervezet által az Európai Bizottság és több tagállam pénzügyi segítségével 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban közzétett jelentésekre,

–  tekintettel az ENSZ közel-keleti konfliktusról szóló határozataira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel Izrael az elmúlt években számos, a polgári lakosság ellen irányuló halálos terrortámadást szenvedett el, és mivel az izraeli hatóságok számos intézkedést tettek e terrortámadások megakadályozására, többek között letartóztatták a feltételezett palesztin szélsőségeseket, azonban mivel a terrorizmus elleni küzdelem nem jogosít fel a humanitárius jog megsértésére,

B.  mivel ma is több mint 11 000 palesztint, köztük több száz nőt és gyermeket tartanak fogva izraeli börtönökben és büntetőintézetekben, és mivel e foglyok többségét a megszállt palesztin területeken tartóztatták le,

C.  mivel az ENSZ gyermekjogi egyezménye szerint, amelyet Izrael is aláírt, minden 18 éven aluli személy gyermeknek minősül; mivel azonban a megszállt palesztin területekre vonatkozó izraeli katonai rendeletek alapján a palesztin gyermekeket 16 éves koruktól felnőttnek tekintik, és az ilyen gyermekeket gyakran nem megfelelő körülmények között tartják fogva,

D.  mivel augusztus 25-én az izraeli kormány jó szándéka jeléül és a kölcsönös bizalomépítés jegyében 198 palesztint szabadon bocsátott, és mivel a két oldal között tovább folynak a tárgyalások annak reményében, hogy sikerül átfogó megállapodásra jutni a többi fogoly szabadon bocsátását illetően,

E.  mivel az izraeli és a libanoni kormány a közelmúltban pozitív lépéseket tett a foglyok elhunyt izraeli katonákra történő cseréje ügyében,

F.  mivel mintegy 1000 foglyot „adminisztratív letartóztatási parancs” alapján, a fellebbezés jogával, de vádemelés, tárgyalás és a védelemhez való jog nélkül tartank fogva Izraelben; mivel ezeket az „adminisztratív letartóztatási parancsokat” akár évekre meg lehet hosszabbítani, ami néhány esetben meg is történik,

G.  mivel emberi jogi jelentések szerint a palesztin foglyokat durva bánásmódban részesítik és kínzásnak vannak kitéve,

H.  mivel az Izrael területén fogva tartott palesztinok gyakran nem vagy csak nehezen tudnak élni a látogatók fogadásához való jogukkal, annak ellenére, hogy ennek biztosítására a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága már felszólította Izraelt,

I.  mivel a foglyok ügye jelentős politikai, társadalmi és humanitárius hatással bír, és a Palesztin Törvényhozó Tanács és a helyhatóságok 48 választott tagjának letartóztatása súlyos következményekkel jár a megszállt palesztin területek politikai fejleményeire nézve; mivel a különböző frakciókhoz tartozó, fogva tartott palesztin politikai vezetők által 2006 májusában elfogadott dokumentum a nemzeti megbékélés alapjául szolgált és utat nyitott a nemzeti egységkormány létrehozása előtt,

J.  mivel az EU és Izrael közötti társulási megállapodás 2. cikke értelmében az Európai Közösségek és Izrael közötti kapcsolatok az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartásán alapulnak, melyek e megállapodás alapvető elemét képezik; mivel az EU–Izrael cselekvési terv a felek által egyaránt elfogadott közös értékek között hangsúlyozza az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását,

1.  üdvözli és örömmel fogadja az izraeli kormány azon közelmúltbeli határozatát, amely szerint a Palesztin Hatóság tekintélyének megerősítésére és a kölcsönös bizalom megalapozására irányuló pozitív gesztusként számos palesztint engednek szabadon;

2.  lépések megtételére szólítja fel a Hamászt és Izraelt az izraeli Gilad Salit tizedes azonnali szabadon bocsátásának érdekében;

3.  hangsúlyozza, hogy a palesztin foglyok problémája nagy hatással bír mind a palesztin társadalomra, mind pedig az izraeli-palesztin konfliktusra, és ennek kapcsán úgy véli, hogy a palesztin foglyok jelentős részének szabadon bocsátása, valamint a Palesztin Törvényhozó Tanács bebörtönzött tagjainak, köztük Marván Bargútinak az azonnali szabadon engedése pozitív lépésként szolgálhat a béketárgyalások jelentős előrehaladásához szükséges kölcsönös bizalom megalapozása szempontjából;

4.  elismeri Izrael biztonsággal kapcsolatos jogos aggodalmait; úgy véli, hogy valamennyi fogoly bánásmódját illetően teljes mértékben tiszteletben kell tartani a jogállamiságot, mivel egy demokratikus ország számára ez döntő lépésnek számít;

5.  felszólítja Izraelt, hogy tartsa be a fogva tartás minimális normáit, állítsa valamennyi fogva tartottat bíróság elé, vessen véget az „adminisztratív őrizetbe vétel” alkalmazásának, és vezessen be megfelelő intézkedéseket a kiskorúakkal, valamint a foglyok látogatásával kapcsolatban a nemzetközi normák, köztük a gyermekek jogairól szóló egyezmény és az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódok és büntetések elleni egyezménye teljes mértékű tiszteletben tartásával;

6.  aggodalmának ad hangot a jelentések szerint rossz bánásmódot elszenvedő és az egészségügyi ellátáshoz nem jutó fogva tartott palesztin nők és kiszolgáltatott fogva tartottak helyzete miatt;

7.  felhívja a Palesztin Hatóságot, hogy tegyen meg minden erőfeszítést és akadályozza meg, hogy elsősorban a korábbi fogva tartottak, és különösen a gyerekek erőszakos vagy terrorcselekményeket hajtsanak végre;

8.  hangot ad azon meggyőződésének, hogy az EU és Izrael közötti kapcsolatok fejlesztésének összefüggésben kell állnia azzal, hogy Izrael betartja-e a nemzetközi jogszabályok által előírt kötelezettségeit;

9.  üdvözli az EU–Izrael Társulási Tanács 8. ülésének arra vonatkozó határozatát, hogy a jelenlegi emberi jogi munkacsoportot önálló Emberi Jogi Albizottsággal váltják fel; kéri, hogy az izraeli és a megszállt palesztin területek emberi jogi szervezeteinek és nem kormányzati szervezeteinek véleményét széles körűen kérjék ki, illetve vonják be azokat annak nyomon követésébe, hogy Izrael milyen előrelépéseket tesz a nemzetközi jog szerint rá háruló kötelezettségek betartása tekintetében;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Izrael kormányának, a Knesszetnek, a Palesztin Hatóság elnökének, a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a Kvartett közel-keleti megbízottjának, az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés elnökének, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának.