Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0343/2008Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0343/2008

PROPUNERE DE REZOLUȚIE COMUNĂ

3.9.2008

depusă, în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri: privind situația prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene

Procedură : 2008/2607(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0343/2008

Rezoluția Parlamentului European privind situația prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu,

–  având în vedere declarația din 9 iulie 2008 a Comisarului Ferrero-Waldner în fața Parlamentului European privind situația prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene,

–  având în vedere Acordul de asociere UE-Israel și rezultatele celei de-a opta reuniuni a Consiliului de asociere UE-Israel din 16 iunie 2008,

–  având în vedere raportul elaborat de delegația sa ad-hoc care a vizitat Israelul și teritoriile palestiniene între 30 mai și 2 iunie 2008, precum și concluziile acestuia,

–  având în vedere Convențiile de la Geneva, în special Convenția numărul IV cu privire la protecția persoanelor civile în timp de război din 12 august 1949, în special articolele 1 - 12, 27, 29 - 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 – 77 și 143,

–  având în vedere Pactul internațional al Organizației Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere raportul anual al Comitetului Internațional al Crucii Roșii pentru 2007, în special secțiunea privind teritoriile palestiniene ocupate,

–  având în vedere rapoartele publicate în 2006, 2007 și 2008 de Comitetul public împotriva torturii în Israel, cu ajutorul contribuțiile financiare acordate de Comisia Europeană și mai multe state membre,

–  având în vedere rezoluțiile aplicabile ale ONU privind conflictul din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Israelul s-a confruntat, în ultimii ani, cu numeroase atacuri teroriste îndreptate împotriva populației sale civile soldate cu pierderi de vieți omenești; întrucât autoritățile israeliene au luat o serie de măsuri pentru a preveni acțiunile teroriste respective, efectuând inclusiv arestări în rândul militanților palestinieni asupra cărora există suspiciuni; întrucât combaterea terorismului nu constituie totuși un argument pentru încălcarea dreptului umanitar;

B.  întrucât aproximativ 11 000 de palestinieni, printre care se află sute de femei și copii cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, sunt deținuți în prezent în închisorile și centrele de detenție israeliene; întrucât majoritatea deținuților respectivi au fost arestați în teritoriile palestiniene ocupate;

C.  întrucât Convenția cu privire la drepturile copilului, printre semnatarii căreia se numără și Israelul, definește copilul drept orice ființă umană cu vârsta sub 18 ani; întrucât copiii palestinieni sunt totuși considerați adulți de la vârsta de 16 ani, în temeiul reglementărilor militare israeliene care se aplică în teritoriile palestiniene ocupate și sunt adesea deținuți în condiții inadecvate;

D.  întrucât Guvernul Israelului a eliberat la 25 august 2008 un număr de 198 de palestinieni, în virtutea unui gest de bună voință menit să creeze un climat de încredere reciprocă; întrucât sunt în curs de desfășurare noi negocieri între cele două părți, în încercarea de a se ajunge la un acord global privind eliberarea celorlalți prizonieri;

E.  întrucât Guvernul Israelului și cel al Libanului au luat recent măsuri pozitive în privința punerii în libertate a prizonierilor în schimbul corpurilor neînsuflețite ale soldaților israelieni;

F.  întrucât aproximativ 1 000 de prizonieri sunt deținuți în Israel pe baza unor „ordine de detenție administrativă”, beneficiind de drept de apel, dar fără a fi puși sub acuzare și trimiși în judecată și fără a li se acorda dreptul la apărare; întrucât astfel de „ordine de detenție administrativă” pot fi reînnoite pe durate de ani întregi, posibilitate care se și concretizează în anumite cazuri;

G.  întrucât rapoartele privind drepturile omului menționează că prizonierii palestinieni sunt supuși abuzurilor și actelor de tortură;

H.  întrucât marea majoritate a prizonierilor palestinieni deținuți în închisori situate pe teritoriul israelian se văd în imposibilitatea de a-și exercita dreptul la vizite din partea familiilor sau se confruntă cu serioase dificultăți în acest sens, în pofida apelurilor lansate de Comitetul Internațional al Crucii Roșii către Israel;

I.  întrucât problematica prizonierilor are implicații politice, sociale și umanitare importante; întrucât arestarea a 48 de membri aleși ai Consiliului Legislativ Palestinian și a unor membri aleși ai organelor administrației publice locale are consecințe grave asupra evoluțiilor politice din teritoriile palestiniene ocupate; întrucât „Documentul prizonierilor”, adoptat în mai 2006 de lideri politici palestinieni aparținând diverselor facțiuni, a servit drept bază pentru reconcilierea națională și a deschis calea spre instituirea unui guvern de uniune națională;

J.  întrucât, în temeiul articolului 2 din Acordul de asociere UE-Israel, relațiile dintre Comunitățile Europene și Israel se bazează pe respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice, care constituie un element fundamental al acordului respectiv; întrucât Planul de acțiune UE-Israel subliniază faptul că respectul pentru drepturile omului și dreptul internațional umanitar se numără printre valorile împărtășite de ambele părți,

1.  salută recenta decizie a Guvernului Israelului de a elibera un număr important de prizonieri palestinieni, acest gest având efecte pozitive și contribuind la consolidarea puterii Autorității Palestiniene și la instituirea unui climat de încredere reciprocă;

2.  solicită Israelului și organizației Hamas să ia măsuri în vederea eliberării imediate a caporalului israelian Gilad Shalit;

3.  subliniază că problematica prizonierilor palestinieni are un impact major atât asupra societății palestiniene, cât și a conflictului israeliano-palestinian și consideră că, în acest context, eliberarea unui număr important de prizonieri palestinieni, precum și punerea imediată în libertate a membrilor Consiliului Legislativ Palestinian reținuți în stare de arest, inclusiv a lui Marwan Barghouti, ar putea constitui un pas înainte pe calea spre instituirea unui climat de încredere reciprocă, necesar realizării unor progrese majore în cadrul negocierilor de pace;

4.  își exprimă sprijinul față de preocupările legitime ale Israelului în privința securității; consideră că statul de drept trebuie pe deplin respectat în tratamentul aplicat tuturor prizonierilor, acesta reprezentând un pas crucial pe calea spre statutul de stat democratic;

5.  solicită Israelului să garanteze respectarea standardelor minime de detenție, să trimită toți deținuții în fața justiției, să pună capăt practicii „detenției administrative”, să pună în aplicare măsuri corespunzătoare destinate minorilor aflați în detenție, precum și cu privire la regimul de vizite pentru prizonieri, cu respectarea deplină a standardelor internaționale, inclusiv a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și a Convenției ONU împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

6.  își exprimă îngrijorarea față de situația femeilor palestiniene și a prizonierilor aflați în situații de vulnerabilitate, care, potrivit mărturiilor, sunt supuși la rele tratamente și se confruntă cu lipsa accesului la îngrijiri medicale;

7.  solicită Autorității Palestiniene să depună toate eforturile pentru a împiedica orice acte de violență sau de terorism, în special cele comise de foști prizonieri, mai ales de copii;   

8.  își exprimă convingerea fermă că relațiile dintre UE și Israel ar trebui să evolueze în concordanță cu și în funcție de respectarea de către Israel a obligațiilor care îi revin în temeiul dreptului internațional;

9.  salută decizia luată în cadrul celei de-a opta reuniuni a Consiliului de asociere UE-Israel de a înființa o Subcomisie pentru drepturile omului, cu drepturi depline, în locul actualului Grup de lucru privind drepturile omului; solicită consultarea pe scară largă și implicarea totală a organizațiilor de apărare a drepturilor omului și a ONG-urilor din Israel și din teritoriile palestiniene ocupate în monitorizarea progreselor realizate de Israel cu privire la respectarea obligațiilor care îi revin în temeiul dreptului internațional;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Guvernului israelian, Knesset-ului, Președintelui Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian, Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, emisarului Cvartetului în Orientul Mijlociu, Președintelui Adunării Parlamentare Euromediteraneene, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Comitetului Internațional al Crucii Roșii.