Predlog skupne resolucije - RC-B6-0387/2008Predlog skupne resolucije
RC-B6-0387/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

3.9.2008

v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o ubijanju albinov v Tanzaniji

Postopek : 2008/2625(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0387/2008
Predložena besedila :
RC-B6-0387/2008
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o ubijanju albinov v Tanzaniji

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o resnih kršitvah človekovih pravic,

–  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je sprejela generalna skupščina Združenih narodov dne 10. decembra 1948,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev z dne 27. junija 1981,

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki je zavezujoča in se izvaja brez izjem,

–  ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov o pravicah manjšin z dne 18. decembra 1992,

–  ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A.  ker je bilo po navedbah nevladnih organizacij in medijev, ki jih je potrdila vlada Tanzanije, na območju Viktorijinega jezera od marca 2008 ubitih in iznakaženih najmanj 25 albinov, med njimi tudi nekaj otrok, zlasti v pokrajinah Mwanza, Shinyanga in Mara, kjer je visok delež albinov,

B.  ker so omenjene pokrajine poleg ubijanja albinov razvpite tudi zaradi ubijanja domnevnih čarovnic in čarovnikov; ker so za jezno množico govorice pogosto zadostna utemeljitev, da ubije osebo, osumljeno čarovništva;

C.  ker je po navedbah tanzanijskih oblasti ubijanje albinov delo organiziranih tolp, ki jih najamejo vrači,

D.  ker so mediji v Dar es Salaamu poročali, da je bilo v povezavi z ubijanjem albinov v državi aretiranih 173 ljudi, med katerimi je veliko vračev in njihovih strank,

E.  ker vrači po navedbah državne policije prodajajo dele telesa in kri albinov rudarjem in ribičem, ki verjamejo, da jim bodo ti amuleti prinesli srečo, zdravje in bogastvo,

F.  ker je to ubijanje povzročilo veliko zaskrbljenost in strah v skupnosti albinov, saj se zdaj počutijo zelo ogrožene in se celo bojijo biti, hoditi in potovati sami, da se ne bi izpostavljali morebitni nevarnosti,

G.  ker 36 % tanzanijskega prebivalstva živi pod nacionalno mejo revščine; ker je dostop do sistema zdravstvenega varstva močno omejen, zaradi česar je zatekanje prebivalcev k vračem in tradicionalnim zdravilcem pogosta praksa,

H.  ker so albini manjšina in ker je diskriminacija albinov resna težava po vsej podsaharski Afriki; ker je vsak dvajsettisoči človek na svetu albin,

I.  ker se je po navedbah študije razvojnega programa Združenih narodov polovica staršev albinov ob njihovem rojstvu počutila ponižane; ker so albinke diskriminirane s strani drugih žensk in ker so tudi ženske, ki rodijo otroka albina, pogosto zasmehovane ali zapuščene in so diskriminirane pri delu; ker po poročilih okrog dve tretjini staršev pravi, da so specifični zdravstveni posegi za otroke albine dragi, in ker polovica staršev pravi, da imajo njihovi otroci resne težave z vidom; ker pa kljub temu 83 % staršev albinov pravi, da so njihovi otroci v šoli enako uspešni kot drugi otroci,

1.  ostro obsoja ubijanje albinov v Tanzaniji in špekulativno trgovanje z deli njihovih teles;

2.  pozdravlja dejstvo, da je tanzanijski predsednik Jakaya Kikwete obsodil ubijanje albinov in obljubil okrepljena prizadevanja, da se ti zločini prenehajo; poudarja, da je treba te besede podkrepiti z dejanji;

3.  čestita predsedniku Jakayu Kikweteju za njegovo odločitev, da imenuje Al-Shymaa Kway-Geer za prvo albinsko poslanko po zaslugi njenega odločnega boja proti diskriminaciji, ki jo doživljajo albini vključno z njo;

4.  podpira in pozdravlja dosedanje ukrepe tanzanijske vlade, kot je popis albinov in vzpostavitev policijskega spremstva za otroke albine; pozdravlja zahtevo poslancev tanzanijskega parlamenta, naj se vlada z novimi ukrepi loti težave pri njenih koreninah in ustavi vso diskriminacijo albinov;

5.  poziva tanzanijske oblasti, lokalne organe in vso civilno družbo, naj si skupaj prizadevajo za zaščito vseh albinov; poziva vlado Tanzanije, naj takoj ukrepa za povečanje družbene osveščenosti in zagotavljanje informacij v zvezi z albinizmom; meni, da je treba te ukrepe izvajati zlasti na podeželju, kjer so ljudje pogosto manj izobraženi in bolj vraževerni;

6.  pozdravlja aretacijo 173 oseb, osumljenih v povezavi z ubijanjem albinov v državi, ki so jo izpeljali prejšnji mesec; odločno poziva oblasti, naj pospešeno nadaljujejo in privedejo vse odgovorne pred sodišče;

7.  z obžalovanjem ugotavlja, da se raziskovalna novinarka Vicky Ntetema skriva, potem ko je prejela grožnje s smrtjo zaradi razkritja vračev in vpletenosti policije v uboje; poziva tanzanijske oblasti, naj začnejo podrobno in neodvisno preiskavo teh obtožb;

8.  izraža odobravanje in podporo delu zveze albinov Tanzanije, ki pomaga skupnosti albinov; poziva Komisijo, naj dejavno podpre to zvezo in njen poziv akademikom, verskim voditeljem in aktivistom za človekove pravice, naj javnost osvestijo, da je ubijanje albinov družbeno in moralno nesprejemljivo;

9.  poziva Komisijo, naj podpre prizadevanja razvojnega programa Združenih narodov za podporo in zaščito albinov v Afriki;

10.  meni, da je najboljši način za zaščito pravic tanzanijskih albinov, da se jim zagotovi enakopravni dostop do kakovostne izobrazbe in zdravstvene oskrbe v okviru politike vključenosti ter da se jim zagotovi zadostna socialna in pravna zaščita;

11.  poziva Komisijo in države članice, naj podprejo prizadevanja vlade Tanzanije, nevladnih organizacij in civilne družbe, da na podlagi nediskriminacije in socialne vključenosti ter enakopravnega dostopa do zaposlitve oblikujejo politike, ki bodo obravnavale potrebe in pravice albinov;

12.  poziva k boljšemu usposabljanju zdravstvenih delavcev ter k izvedbi delavnic za učitelje in starše, da se jih spodbudi k zaščiti otrok albinov pred soncem, saj mnogi umrejo za posledicami kožnega raka pred 30. letom starosti;

13.  vztraja pri zahtevi, da si Komisija in države članice v kar največji meri prizadevajo za zagotovitev, da sredstva za zdravstvo dosežejo najrevnejše prebivalce Tanzanije; opozarja na nujno potrebo po dostopu do zdravstvene oskrbe na podeželju in v odročnih predelih;

14.  poziva Komisijo in Svet, naj pozorno spremljata stanje človekovih pravic pri albinih v Tanzaniji;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, Afriški uniji, vladi in parlamentu Tanzanije, generalnemu sekretarju Združenih narodov,sopredsednikoma Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in svetu AKP.