Διαδικασία : 2008/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0389/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0389/2008

Συζήτηση :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0412

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 114kWORD 86k
3.9.2008
PE410.791
PE410.796
PE410.802
PE410.803
PE410.805
PE410.806
 
B6‑0389/2008}
B6‑0394/2008}
B6‑0400/2008}
B6‑0401/2008}
B6‑0403/2008}
B6‑0404/2008} RC1
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
   Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets και Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
   Marco Cappato, Μάριου Ματσάκη, Frédérique Ries και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
   Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
   Angelika Beer, Monica Frassoni και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
   PSE (B6‑0389/2008)
   PPE-DE (B6‑0394/2008)
   ALDE (B6‑0400/2008)
   GUE/NGL (B6‑0401/2008)
   Verts/ALE (B6‑0403/2008)
   UEN (B6‑0404/2008)
σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράν

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράν 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν και ιδίως εκείνα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα το ψήφισμα σχετικά με την εκτέλεση ανηλίκων εγκληματιών στο Ιράν, που εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση που πραγματοποίησε στις 13 Ιουνίου 2008 η Προεδρία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωση σχετικά με την εκτέλεση του Mohammad Hassanzadeh,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση που πραγματοποίησε στις 18 Ιουλίου 2008 η Προεδρία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινής στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση που πραγματοποίησε στις 29 Ιουλίου 2008 η Προεδρία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκτέλεση 29 ανθρώπων στη φυλακή Evin στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την εκτέλεση με απαγχονισμό του Reza Hejazi,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επικείμενη εκτέλεση του Behnood Shojaee και του Bahman Soleimanian στις 19 και 28 Αυγούστου 2008,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως το ψήφισμα 62/168 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και το ψήφισμα 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με μορατόριουμ στην χρήση της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Δημοκρατία του Ιράν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(1), ο αριθμός των εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος στο Ιράν ανέρχεται τουλάχιστον σε 191, ενώ το 2007, περισσότερες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν – 317 - παρά σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου εκτός από την Κίνα, παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός του είναι 18 φορές μικρότερος,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 29 ταυτόχρονες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στη φυλακή Evin της Τεχεράνης στις 27 Ιουλίου 2008,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Ιουνίου 2008 ο 16χρονος Mohannad Hassanzadeh, Ιρανός Κούρδος, εκτελέστηκε για έγκλημα που είχε διαπράξει σε ηλικία 14 ετών· ότι στις 22 Ιουλίου εκτελέστηκαν οι ανήλικοι εγκληματίες Hassan Mozafari και Rahman Shahidi και στις 19 Αυγούστου 2008 απαγχονίστηκε ο 19χρονος Reza Hezjazi για δολοφονία την οποία φέρεται ότι διέπραξε όταν ήταν 15 ετών· ότι στις 26 Αυγούστου 2008 εκτελέστηκε ο 19χρονος Behnam Zare για έγκλημα που είχε διαπράξει σε ηλικία 15 ετών, και έτσι έγινε ο έκτος ανήλικος εγκληματίας που θανατώθηκε στο Ιράν μόνο μέσα στο 2008,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η οικογένεια ούτε οι δικηγόροι των Zare και Hezjazi ειδοποιήθηκαν για τον τόπο και τον χρόνο των προγραμματισμένων εκτελέσεων, κατά παράβαση της ιρανικής νομοθεσίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανήλικοι εγκληματίες Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei και Bahman Soleimanian αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτέλεση ανήλικων εγκληματιών απαγορεύεται με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως δηλώνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 5 της Σύμβασης ICCPR και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 130 θανατοποινίτες ανήλικοι εγκληματίες, παρά τις νομικές υποχρεώσεις του Ιράν,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγωνιστές των δικαιωμάτων των μειονοτήτων εκτίθενται όλο και περισσότερο στον κίνδυνο της θανατικής ποινής, όπως συνέβη με τον Yaghoub Mehrnehad, της εθνότητας των Βαλούχων, εκτελεστικό διευθυντή της νεανικής οργάνωσης Φωνή της Δικαιοσύνης, ο οποίος εκτελέστηκε στις 4 Αυγούστου 2008 αφού ζήτησε δημόσια το λόγο από τοπικούς αξιωματούχους στους οποίους καταλόγισε ευθύνες για την ανεπαρκή άσκηση των καθηκόντων τους,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας άλλος αγωνιστής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ο Κούρδος δάσκαλος Farzad Kamangar, έχει καταδικαστεί σε θάνατο με την ατεκμηρίωτη κατηγορία της ένοπλης ανταρσίας κατά του κράτους,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομολογίες συχνά αποσπώνται με τη χρήση βίας, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρους και ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα δίκαιης δίκης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Αυγούστου 2008 οι δικαστικές αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν την αναστολή της χρήσης του λιθοβολισμού ως μεθόδου εκτέλεσης, πράγμα που έχει ως συνέπεια να μην εκτελεστούν με λιθοβολισμό 10 μη κατονομαζόμενες γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν λόγοι ανησυχίας ότι μέλη και πρώην μέλη της ιρανικής αντιπολίτευσης που έχουν συγκεντρωθεί και προστατεύονται στο στρατόπεδο Ashraf στο Βόρειο Ιράκ από τις υπό αμερικανική ηγεσία πολυεθνικές δυνάμεις βάσει του άρθρου 27 της 4ης Σύμβασης της Γενεύης, διατρέχουν τον κίνδυνο να απελαθούν ή να επαναπατρισθούν βιαίως στο Ιράν, όπου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν βαρύτατες διώξεις, ενδεχομένως δε και την ποινή του θανάτου,

1.  εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την πρόσφατη εκτέλεση αρκετών ανήλικων εγκληματιών στο Ιράν, που κάνει το Ιράν τη μοναδική χώρα στον κόσμο όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται αυτή η βαριά και απάνθρωπη τιμωρία·

2.  επισύρει ιδιαίτερα την προσοχή στην τύχη της Soghra Najafpour, η οποία έχει περάσει σχεδόν όλα τα τελευταία 19 χρόνια της ζωής της στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για ένα φόνο ο οποίος συνέβη όταν ήταν 13 ετών·

3.  καλεί τον επικεφαλής της Δικαστικής Αρχής, Ayatollah Mahmoud Hashemi Sharoudi, να μετατρέπει συστηματικά όλες τις θανατικές ποινές που επιβάλλονται σε ανήλικους εγκληματίες και απευθύνει έκκληση στις αρχές του Ιράν να σταματήσουν την εκτέλεση των Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei και Bahman Soleimanian·

4.  καταδικάζει σθεναρά τον αυξανόμενο αριθμό εκτελέσεων και ζητεί επιμόνως από τις αρχές του Ιράν να κηρύξουν μορατόριουμ στη θανατική ποινή με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής σύμφωνα με το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 2007·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου (Majlis) να τροποποιήσουν επειγόντως τη νομοθεσία έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα εκτελείται για έγκλημα που διέπραξε σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών και να αυξήσουν την ηλικία της ευθύνης απέναντι στο νόμο, ώστε να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα·

6.  υποστηρίζει τις νομοθετικές προσπάθειες στο Ιράν που αποβλέπουν στην εισαγωγή ενός χωριστού νομοθετικού και δικαστικού συστήματος για ανήλικους παραβάτες και καλεί τα μέλη του Majlis να προβλέψουν μέτρα που να αποβλέπουν στην εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων εγκληματιών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει τις ιρανικές αρχές σε οποιοδήποτε αίτημα διεθνούς συνεργασίας σε αυτό τον τομέα·

7.  καταδικάζει κατηγορηματικά τη δίωξη και φυλάκιση πολιτών στο Ιράν οι οποίοι επιδίδονται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πραγματοποιούν εκστρατεία κατά της θανατικής ποινής και οι οποίοι συχνά κατηγορούνται για δραστηριότητες εναντίον της εθνικής ασφάλειας· ζητεί ιδίως την άνευ όρων απελευθέρωση του Emadeddin Baghi και του Mohammad Sadegh Kabovand και τη μετατροπή της θανατικής ποινής του Farzad Kamangar, καθώς και επανεξέταση της υπόθεσής του·

8.  χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση για αναστολή χρήσης του λιθοβολισμού ως μέσου εκτέλεσης· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του διότι στην πρόταση μεταρρύθμισης του Ποινικού Κώδικα που εξετάζει αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο, διατηρείται ο λιθοβολισμός για ορισμένες μορφές μοιχείας· καλεί τα μέλη του Majlis να δεσμευτούν στην πλήρη κατάργηση του λιθοβολισμού·

9.  καλεί τις αρχές του Ιράκ και των ΗΠΑ να μην επαναπατρίσουν βίαια στο Ιράν Ιρανούς πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που θα διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο δίωξης και ιδίως να συνεργαστούν με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με άλλους φορείς για την εξεύρεση ικανοποιητικής μακροπρόθεσμης λύσης στην κατάσταση όσων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο Ashraf·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στην κυβέρνηση του Ιράκ.

(1) Διεθνής Αμνηστία

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου