Postopek : 2008/2624(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B6-0389/2008

Predložena besedila :

RC-B6-0389/2008

Razprave :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Glasovanja :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0412

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 99kWORD 71k
3.9.2008
PE410.791
PE410.796
PE410.802
PE410.803
PE410.805
PE410.806
 
B6‑0389/2008}
B6‑0394/2008}
B6‑0400/2008}
B6‑0401/2008}
B6‑0403/2003}
B6‑0404/2008} RC1
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
   Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam in Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets in Paulo Casaca v imenu skupine PSE
   Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries in Renate Weber v imenu skupine ALDE
   Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN
   Angelika Beer, Monica Frassoni in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE
   Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
   PSE (B6‑0389/2008)
   PPE-DE (B6‑0394/2008)
   ALDE (B6‑0400/2008)
   GUE/NGL (B6‑0401/2008)
   Verts/ALE (B6‑0403/2003)
   UEN (B6‑0404/2008)
o usmrtitvah v Iranu

Resolucija Evropskega parlamenta o usmrtitvah v Iranu 

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iranu, zlasti tistih o človekovih pravicah ter predvsem resolucije o usmrtitvi mladoletnih prestopnikov v Iranu, sprejete dne 19. junija 2008,

–  ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije z dne 13. junija 2008 o usmrtitvi Mohameda Hasanzadeja,

–  ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije z dne 18. julija 2008 o izvrševanju smrtne kazni v Iranu,

–  ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije z dne 29. julija 2008 o usmrtitvi 29 oseb v zaporu Evin v Iranu,

–  ob upoštevanju izjave Sveta z dne 25. avgusta 2008 o usmrtitvi z obešenjem Reze Hejazija,

–  ob upoštevanju izjave predsedstva Sveta Evropske unije o bližnji usmrtitvi Behnuda Šodžaija in Bahmana Solejmanjana 19. in 28. avgusta 2008,

–  ob upoštevanju resolucij generalne skupščine Združenih narodov, še posebej resolucije št. 62/168 z dne 18. decembra 2007 o razmerah na področju človekovih pravic v Islamski republiki Iran, in resolucije 62/149 z dne 18. decembra 2007 o moratoriju pri izvajanju smrtne kazni,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in Konvencije o otrokovih pravicah, katerih podpisnica je Islamska republika Iran,

–  ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika.

A.  ker je bilo po navedbah mednarodnih organizacij za človekove pravice(1) letos v Iranu usmrčenih že vsaj 191 ljudi, medtem ko je bilo leta 2007 v tej državi izvršenih več usmrtitev (317) kot v kateri koli drugi državi na svetu, razen na Kitajskem, čeprav ima Iran osemnajstkrat manjše prebivalstvo kot Kitajska,

B.  ker je bilo v zaporu Evin v Teheranu 27. julija 2008 hkrati izvršenih 29 usmrtitev,

C.  ker je bil 10. junija 2008 usmrčen 16-letni iranski Kurd Mohanad Hasanzade za zločin, ki ga je zagrešil pri 14 letih; ker sta bila 22. julija usmrčena mladoletna prestopnika Hasan Mozafari in Rahman Šahidi, 19. avgusta pa je bil obešen 19-letni Reza Hezjazi zaradi domnevnega umora, ki naj bi ga zagrešil pri 15 letih; ker je bil 26. avgusta usmrčen 19-letni Behnam Zare za kaznivo dejanje, ki ga je zagrešil pri 15 letih, s čimer je postal šesti mladoletni prestopnik, ki je bil usmrčen v Iranu le v letu 2008,

D.  ker o uri in kraju načrtovane usmrtitve niso bili obveščeni ne družina Zarejeva ne Hezjazijeva niti odvetnik, s čimer je bila kršena iranska zakonodaja,

E.  ker mladoletnim prestopnikom Amirju Marolahiju, Behnudu Šodžaiju, Mohamedu Fadaiju in Bahmanu Solejmanjanu grozi skorajšnja usmrtitev,

F.  ker je usmrtitev mladoletnih prestopnikov prepovedana z mednarodnim pravom, kot je določeno v členu 6(5) mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter v konvenciji o otrokovih pravicah; ker je vsaj 130 otrok in mladoletnih prestopnikov, ki sedaj čakajo na izvršitev smrtne kazni, kljub pravnim obveznostim Irana,

G.  ker so aktivisti za pravice manjšin vse bolj izpostavljeni grožnji smrtne kazni, kot je bilo pri primeru Jaguba Mernehada, ki je Baluči po narodnosti in je bil izvršni direktor združenja Voice of Justice Youth Association, saj je bil usmrčen 4. avgusta 2008, ker se je zoperstavil lokalnim uradnikom v javnosti, ko je zahteval odgovornost za njihovo slabo delovanje,

H.  ker je bil še en aktivist za pravice manjšin, in sicer kurdski učitelj Farzad Kamangar, obsojen na smrt na podlagi obsodbe brez dokazov, začel naj bi namreč oborožen upor proti državi,

I.  ker so priznanja pogosto pridobljena z mučenjem, brez dostopa do odvetnikov, sodbe pa so izrečene brez minimalnih standardov pravičnega sojenja,

J.  ker je 5. avgusta 2008 iransko sodstvo naznanilo ukinitev uporabe kamenjanja kot sredstva za usmrtitev, da 10 neimenovanih žensk ne bi bilo usmrčenih s kamenjanjem,

K.  ker so razlogi za skrb, da članom in nekdanjim članom iranske opozicije, ki so razvrščeni v taboru Ašraf v severnem Iraku, kjer jih ščitijo mednarodne sile pod vodstvom Združenih držav v skladu s členom 27 četrte ženevske konvencije, verjetno grozi izgon ali prisilna vrnitev v Iran, kjer bi jim lahko grozilo resno preganjanje in verjetno celo smrtna kazen,

1.  je globoko pretresen zaradi nedavne usmrtitve več mladoletnih prestopnikov v Iranu, s čimer je Iran postal edina država na svetu, kjer se leta 2008 še vedno izvršuje ta resna in nehumana kazen;

2.  namenja posebno pozornost usodi Soghre Nadžafpuri, ki skoraj vseh zadnjih 19 let svojega življenja čaka na smrtno kazen za umor, ki se je zgodil, ko je bila stara 13 let;

3.  poziva vodjo vrhovnega državnega sodišča ajatolo Mahmuda Hašemija Šarudija, naj sistematično spremeni vse smrtne kazni za mladoletne prestopnike, ter poziva iranske oblasti, naj predvsem zaustavijo usmrtitev Amirja Marolahija, Behnuda Šodžaija, Mohameda Fadaija in Bahmana Solejmanjana;

4.  ostro obsoja vse večje število usmrtitev in poziva iranske oblasti, naj uvedejo moratorij na smrtno kazen z namenom njene ukinitve v skladu z resolucijo, ki jo je sprejela generalna skupščina Združenih narodov 18. decembra 2007;

5.  ponovno poziva poslance madžlisa, naj nujno spremenijo zakonodajo za zagotovitev, da ne bo nihče usmrčen zaradi zločina, ki ga je storil pred dopolnjenim 18. letom starosti, in naj povišajo starost pravne odgovornosti v skladu z mednarodnimi standardi;

6.   podpira zakonodajna prizadevanja v Iranu za uvedbo ločenega zakonodajnega in sodnega sistema za mladoletne prestopnike in poziva poslance madžlisa, naj zagotovijo ukrepe, namenjene izobraževanju in družbenemu vključevanju teh prestopnikov; poziva Komisijo, naj podpre iranske oblasti v vseh zahtevah po mednarodnem sodelovanju na tem področju;

7.  ostro obsoja preganjanje in zapiranje državljanov v Iranu, ki branijo človekove pravice in sodelujejo pri kampanjah proti smrtni kazni ter jih pogostokrat obsodijo zaradi »dejavnosti proti nacionalni varnosti«; še posebej poziva k brezpogojni izpustitvi Emadedina Baghija in Mohamada Sadegha Kabovanda ter spremembi smrtne kazni Farzada Kamangarja in k ponovni preiskavi njegovega primera;

8.  pozdravlja nedavno najavo opustitve kamenjanja kot sredstva usmrtitve; vendar izraža svojo skrb, da se v predlogu reforme kazenskega zakonika, ki ga preučuje parlament, kamenjanje za nekatere oblike prešuštva še vedno ohranja, in poziva poslance madžlisa, naj se zavežejo k popolni ukinitvi kamenjanja;

9.  poziva iraške in ameriške oblasti, naj iranskih beguncev in iskalcev azila, ki bi jim resno grozilo preganjanje, prisilno ne vračajo v Iran in naj si zlasti prizadevajo z visokim komisarjem Združenih narodov za begunce (UNHCR) in drugimi organi za zadovoljivo dolgoročno rešitev položaja tistih, ki so sedaj v taboru Ašraf;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu Islamske republike Iran, Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku za SZVP, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, Svetu ZN za človekove pravice, visokemu komisarju ZN za begunce ter vladam Združenih držav in Iraka.

(1) Amnesty international

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov