Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0538/2008Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0538/2008

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  20.10.2008

  az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai helyébe lép: az EU és Vietnam közötti új partnerségi és együttműködési megállapodásról és az emberi jogokról

  Eljárás : 2008/2643(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B6-0538/2008
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B6-0538/2008
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Vietnam közötti új partnerségi és együttműködési megállapodásról és az emberi jogokról

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Vietnamról szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –  tekintettel az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti 1995. évi együttműködési megállapodásra,

  –  tekintettel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára, amelyet Vietnam 1982-ben erősített meg,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

  A.  mivel az Európai Unió és Vietnam közötti tárgyalások második fordulóját 2008. október 20–21-én tartják Hanoiban,

  B.  mivel az Emberi Jogi Albizottság 2008. augusztus 25-én meghallgatást tartott Vietnamról, Laoszról és Kambodzsáról,

  C.  mivel az EU-trojka és Vietnam közötti emberi jogi párbeszéd következő megbeszélésére 2008 decemberében kerül majd sor,

  D.  mivel az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti együttműködési megállapodás 1. cikke kimondja, hogy az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartása a két fél közötti együttműködés és a megállapodás rendelkezéseinek alapját alkotják, valamint a megállapodás egyik lényegi elemét képezik,

  E.  mivel a gyülekezési szabadság erőteljesen korlátozott: 2008 szeptemberében a vietnami kormány az elmúlt évtizedek legdurvább fellépését alkalmazta azon békés katolikus tiltakozók ellen, akik Hanoiban virrasztva és imádkozva követelték vissza a vietnami kormány által elkobzott egyházi tulajdont,

  F.  mivel a sajtószabadság erőteljesen korlátozott: 2008-ban több vietnami újságírót letartóztattak vagy szankciókat alkalmaztak ellenük, amiért beszámoltak a hivatali korrupcióról, és 2008. szeptember 19-én Ben Stockingot, az Associated Press Hanoi igazgatóját a rendőrség letartóztatta és bántalmazta, amiért tudósítottak a vietnami katolikusok Hanoiban tartott békés megmozdulásáról,

  G.  mivel az ország északi és középső részén elhelyezkedő fennsíkokon élő etnikai kisebbségeket még mindig diszkrimináció sújtja, elkobozzák földjeiket, megsértik vallási és kulturális szabadságukat; mivel sem független nem kormányzati szervezetek, sem külföldi újságírók nem léphetnek be szabadon az ország középső részén fekvő felföldre, hogy felmérhessék a hegyvidéki lakosok valós helyzetét, különös tekintettel a Kambodzsából erővel visszatoloncoltakra; mivel 2001 óta több mint háromszáz hegyvidéki lakost börtönöztek be békés politikai vagy vallási tevékenységük miatt,

  H.  mivel a nemzetközi közösség folytonosan megismételt felszólítása ellenére a Vietnami Egyesített Buddhista Egyház vezetőjét, a 2006-ban az emberi jogok védelmezőjeként Rafto-díjjal kitüntetett 79 éves Thich Quang Dot 1982 óta több alkalommal bebörtönözték és továbbra is házi őrizetben tartják,

  I.  mivel a vietnami kormány a mai napig nem ismerte el a Vietnami Egyesült Buddhista Egyházat, amely egykor Közép- és Dél-Vietnam legjelentősebb buddhista szervezete volt,

  J.  mivel a vietnami kormányzat törvényt léptetett életbe a szabad internet-hozzáférés korlátozására, amely előírja a tartalmak szűrését és ellenőrzését, és számos internet-disszidenst letartóztatott, amiért az internetet az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos véleményük terjesztésére használták, vagy részt vettek a demokráciáról szóló on-line eszmecserékben; mivel 2008. szeptember 10-én börtönbüntetésre ítélték a Dieu Cay írói álnéven ismert Nguyen Hoang Hai interneten publikáló írót és a demokrácia mellett kiálló aktivistát,

  K.  mivel Dél-Vietnamban a khmer etnikai kisebbség (Khmer Krom) tagjait vallásuk miatt üldözték és elkobozták földjeiket; mivel a hatóságok mintegy 20 khmer krom buddhista szerzetest zártak ki a rendből, ötöt pedig bebörtönöztek, amiért 2007 februárjában részt vettek egy békés megmozduláson, nagyobb vallásszabadságot követelve; mivel a vietnami hatóságok házi őrizetbe vették Tim Sakhorn khmer krom szerzetest, miután 2008 májusában kiengedték a börtönből; mivel a hatóságok túlzott erővel léptek fel a földviták megoldását követelő khmer krom gazdálkodókkal szemben,

  1.  hangsúlyozza, hogy az Európai Unió és Vietnam között folytatott párbeszédnek érezhető eredményeket kell hoznia Vietnamban; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy értékelje újra a Vietnammal folytatott együttműködési politikát, figyelembe véve az 1995-ös együttműködési megállapodás 1. cikkét, amely kimondja, hogy az együttműködés alapját a demokratikus elvek és az alapvető jogok tiszteletben tartása alkotják;

  2.  kéri a Bizottságot, hogy állapítson meg egyértelmű alapkövetelményeket a folyamatban lévő vietnami fejlesztési projektek értékeléséhez, hogy biztosíthassa e projektek megfelelőségét az emberi jogokról és a demokráciáról szóló záradék vonatkozásában;

  3.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az új partnerségi és együttműködési megállapodásról jelenleg folyó tárgyalások keretében – amely egy egyértelmű emberi jogi és demokráciazáradékot fog tartalmazni e záradék végrehajtási mechanizmusával együtt – még a megállapodás véglegesítése előtt a demokrácia és az emberi jogok jelenlegi módszeres megsértésének megszüntetésére sarkallja a vietnami felet és az alábbiakat kérje a vietnami kormánytól:

  • az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaként aktívan működjön közre az ENSZ emberi jogi mechanizmusában és hívja meg Vietnamba a vallási intolerancia különelőadóját, aki utoljára 1998-ban járt Vietnamban, valamint az önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportot, amelynek tagjai utoljára 1994-ben látogattak ide; továbbá biztosítson korlátlan mozgást az ENSZ-hivatalnokoknak és a különelőadóknak valamennyi olyan régióban – beleértve a központi és az északi felföldet is –, ahol bizalmas megbeszéléseket folytathatnak politikai és vallási foglyokkal és őrizetbe vett személyekkel, valamint a Kambodzsából Vietnamba visszatért, menedékjogot kérő hegyvidéki lakosokkal,
  • engedje szabadon azonnali hatállyal a politikai vagy vallási meggyőződésük békés kifejezése miatt bebörtönzött, illetve őrizetbe vett személyeket, beleértve a több mint 300, hegyvidéken élő keresztényt, valamint a khmer krom buddhista szerzeteseket, a demokrácia mellett kiálló aktivistákat, a földhelyzet megoldását kérőket, a másként gondolkodó internethasználókat, a szakszervezeti vezetőket, a katolikus lelkészeket, valamint a Hoa Hao buddhizmus és a Cao Dai vallás követőit,
  • azonnal szüntesse meg Thich Quang Do, a Vietnami Egyesített Buddhista Egyház legfőbb vezetőjének és a 2008 májusában a börtönből kiengedett, de továbbra is házi őrizetben tartott khmer krom szerzetes, Tim Sakhorn házi őrizetét,
  • biztosítsa, hogy a független vallási szervezetek szabadon, kormánybeavatkozás nélkül, szabadon folytathassák vallási tevékenységeiket, és tegye lehetővé a számukra, hogy amennyiben kívánják, függetlenül bejegyeztethessék magukat az állami hatóságoknál; adja vissza a vietnami kormány által elkobzott egyházi birtokokat és pagodákat, és állítsa vissza a Vietnami Egyesült Buddhista Egyház korábbi jogi státuszát;
  • helyezze hatályon kívül azokat a vietnami jogszabályi rendelkezéseket, amelyek homályosan „nemzetbiztonsági bűncselekményként” határozzák meg és büntetik a hivatalos állásponttól eltérő vélemények kinyilvánítását és bizonyos vallási tevékenységeket, és biztosítsa, hogy e rendelkezéseket ne alkalmazhassák azokkal szemben, akik pusztán alapvető véleménynyilvánítási, gyülekezési, egyesülési és vallási szabadságjogaikat gyakorolják,
  • vessen véget a belföldi média kormány általi cenzúrázásának és ellenőrzésének, beleértve az internetet és az elektronikus kommunikációt is, és engedélyezze független és magánkézben lévő napilapok és magazinok kiadását;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ASEAN tagállamok kormányainak, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, valamint Vietnam kormányának és parlamentjének.