Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0538/2008Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0538/2008

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

  20.10.2008

  depusă, în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
  în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri: referitoare la noul Acord de parteneriat și cooperare UE-Vietnam și drepturile omului

  Procedură : 2008/2643(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B6-0538/2008

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la noul Acord de parteneriat și cooperare UE-Vietnam și drepturile omului

  Parlamentul European,

  –  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Vietnamul,

  –  având în vedere Acordul de cooperare din 1995 dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam,

  –  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, pe care Vietnamul l-a ratificat în 1982,

  –  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât a doua rundă de convorbiri dintre Uniunea Europeană și Vietnam se desfășoară la Hanoi în perioada 20-21 octombrie 2008;

  B.  întrucât la 25 august 2008 a avut loc o audiere privind Vietnamul, Laosul și Cambodgia a Subcomisiei pentru drepturile omului a Parlamentului European;

  C.  întrucât următoarea reuniune a dialogul privind drepturile omului dintre Troica UE și Vietnam este programată pentru decembrie 2008;

  D.  întrucât articolul 1 din Acordul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam prevede că „respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice constituie baza cooperării dintre părți și a dispozițiilor prezentului acord și reprezintă un element esențial al acordului”,

  E.  întrucât libertatea de întrunire este strict restricționată; în septembrie 2008 guvernul vietnamez a inițiat cea mai dură represiune din ultimele decenii împotriva protestatorilor catolici pașnici participanți la veghi de rugăciune în Hanoi pentru a solicita retrocedarea proprietăților bisericești confiscate de guvernul vietnamez;

  F.  întrucât libertatea presei este strict restricționată; în 2008, un număr de ziariști vietnamezi au fost arestați sau sancționați ca urmare a publicării de informații privind corupția în rândul autorităților, iar la 19 septembrie 2008, Ben Stocking, directorul biroului Associated Press din Hanoi, a fost arestat și bătut de poliție ca urmare a relatării privind un miting pașnic al catolicilor vietnamezi din Hanoi;

  G.  întrucât minoritățile etnice din platourile înalte din nord și centru sunt în continuare victime ale discriminărilor, confiscărilor de terenuri și încălcării libertății religioase și culturale; întrucât nici ONG-urile independente și nici jurnaliștii străini nu au acces nerestricționat către platourile înalte centrale pentru a evalua situația reală a montagnarzilor, în special a celor repatriați în mod forțat din Cambodgia; întrucât, din 2001, peste 300 de montagnarzi au fost condamnați la închisoare ca urmare a desfășurării de activități politice sau religioase pașnice;

  H.  întrucât, în ciuda apelurilor constante și repetate din partea comunității internaționale, conducătorul Bisericii budiste unificate a Vietnamului, Thich Quang Do (în vârstă de 79 de ani), laureat în 2006 al Premiului Rafto pentru apărătorii drepturilor omului, a fost încarcerat în numeroase ocazii din 1982 și se află încă în arest la domiciliu;

  I.  întrucât guvernul vietnamez nu a recunoscut încă Biserica budistă unificată a Vietnamului, care în trecut reprezenta cea mai mare organizație de budiști din sudul și centrul Vietnamului;

  J.  întrucât Vietnamul a pus în aplicare legislație pentru limitarea libertății de acces la internet, utilizând filtre și controale ale conținutului, și a arestat numeroși dizidenți care acționează pe internet pentru că au folosit internetul pentru a-și face cunoscute opiniile cu privire la drepturile omului și democrație sau pentru că au participat la discuții online pe teme legate de democrație; întrucât la 10 septembrie 2008 Nguyen Hoang Hai, scriitor pe internet și activist pentru democrație, cunoscut sub pseudonimul literar Dieu Cay, a fost condamnat la închisoare;

  K.  întrucât membri ai minorității khmerilor (khmer krom) din sudul Vietnamului au fost victime ale persecuțiilor religioase și ale confiscării de terenuri; întrucât autoritățile au caterisit aproximativ 20 de călugări budiști khmeri krom pentru participarea în februarie 2007 la un protest pașnic prin care solicitau o mai mare libertate religioasă și i-au condamnat la închisoare pe cinci dintre aceștia; întrucât autoritățile l-au pus pe călugărul khmer krom Tim Sakhorn sub arest la domiciliu după ce acesta a fost eliberat din închisoare în mai 2008; întrucât autoritățile au făcut uz excesiv de forță împotriva fermierilor khmeri krom care solicitau rezolvarea conflictelor legate de terenuri,

  1.  subliniază faptul că dialogul privind drepturile omului dintre Uniunea Europeană și Vietnam trebuie să aducă îmbunătățiri concrete în Vietnam; invită Consiliul și Comisia să reevalueze politica de cooperare cu Vietnamul, având în vedere articolul 1 din Acordul de cooperare din 1995, care prevede că această cooperare se bazează pe respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale;

  2.  invită Comisia Europeană să stabilească criterii clare pentru evaluarea actualelor proiecte de dezvoltare din Vietnam pentru a garanta respectarea de către acestea a clauzei privind democrația și drepturile omului;

  3.  invită Comisia Europeană și Consiliul să prezinte părții vietnameze – în cadrul negocierilor în curs de desfășurare pentru un nou acord de parteneriat și cooperare, care va conține o clauză privind democrația și drepturile omului explicită însoțită de un mecanism de punere în aplicare a acestei clauze– nevoia de încetare a violărilor sistematice ale democrației și drepturilor omului care au loc în prezent, înainte de încheierea acordului, și să solicite în mod deosebit guvernului vietnamez următoarele:

  • în calitate de membru al Consiliului de Securitate al ONU, să colaboreze în mod activ cu mecanismele pentru drepturile omului ale ONU, adresând o invitație de a vizita Vietnamul Raportorului special privind intoleranța religioasă, care a vizitat Vietnamul ultima dată în 1998 și Grupului de lucru privind detenția arbitrară, care a vizitat Vietnamul ultima dată în 1994; să acorde oficialilor ONU și raportorilor speciali acces nelimitat către toate regiunile, inclusiv către platourile înalte din centru și din nord, unde ar trebui să li se permită să realizeze interviuri confidențiale cu prizonieri și deținuți politici și religioși, precum și cu solicitanții montagnarzi de azil returnați în Vietnam din Cambodgia;
  • să elibereze imediat toate persoanele încarcerate sau deținute pentru exprimarea pașnică a convingerilor politice sau religioase, inclusiv pe cei peste 300 de creștini montagnarzi, precum și pe călugării budiști khmeri krom, pe activiștii pentru democrație, pe solicitanții respectării drepturilor de proprietate asupra terenurilor, pe dizidenții care acționează pe internet, pe liderii de sindicate, pe enoriașii catolici și pe adepții budismului Hoa Hao și ai religiei Cao Dai;
  • să-i elibereze imediat din arestul la domiciliu pe Thich Quang Do, conducătorul Bisericii budiste unificate a Vietnamului și pe călugărul khmer krom Tim Sakhorn, care a fost eliberat din închisoare în Vietnam în mai 2008, dar se află în continuare în arest la domiciliu;
  • să permită organizațiilor religioase independente să desfășoare activități religioase în mod liber, fără intervenția guvernului și să le permită acestor organizații religioase să se înregistreze la guvern în mod independent dacă doresc acest lucru; să retrocedeze proprietățile bisericești și pagodele confiscate de guvernul vietnamez și să restabilească statutul juridic al Bisericii budiste unificate a Vietnamului;
  • să abroge dispozițiile care incriminează diferența de opinie și anumite activități religioase, considerându-le infracțiuni contra „securității naționale”, sintagmă imprecis definită, pentru a garanta faptul că aceste dispoziții legislative nu pot fi aplicate împotriva celor care și-au exercitat drepturile fundamentale la libertatea de expresie, de întrunire, de asociere și de religie;
  • să înceteze cenzura și controlul asupra mijloacelor de informare în masă de la nivel local, inclusiv asupra internetului și comunicațiilor electronice, și să autorizeze publicarea de ziare și reviste independente și private;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor statelor membre ale ASEAN, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și guvernului și parlamentului Vietnamului.