Predlog skupne resolucije - RC-B6-0538/2008Predlog skupne resolucije
RC-B6-0538/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

20.10.2008

v skladu s členom 108(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom ter človekovih pravicah

Postopek : 2008/2643(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0538/2008
Predložena besedila :
RC-B6-0538/2008
Sprejeta besedila :

resolucija Evropskega parlamenta o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom ter človekovih pravicah

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Vietnamu,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam iz leta 1995,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Vietnam ratificiral leta 1982,

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker bo drugi krog pogovorov med Evropsko unijo in Vietnamom potekal v Hanoju 20. in 21. oktobra 2008,

B.  ker je 25. avgusta 2008 v pododboru za človekove pravice potekala predstavitev o Vietnamu, Laosu in Kambodži,

C.  ker je naslednje srečanje trojke EU in Vietnama v okviru dialoga o človekovih pravicah načrtovano za december 2008,

D.  ker člen 1 sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam določa, da je spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel osnova za sodelovanje med pogodbenicami in za določila tega sporazuma ter bistvena sestavina sporazuma,

E.  ker je svoboda zbiranja zelo omejena: septembra 2008 je vietnamska vlada začela izvajati najstrožje represivne ukrepe v zadnjih desetletjih proti miroljubnim katoliškim protestnikom, ki so sodelovali pri molitvah v Hanoju in zahtevali vrnitev cerkvene lastnine, ki jo je bila zasegla vietnamska vlada;

F.  ker je svoboda tiska zelo omejena: leta 2008 je bilo prijetih ali kaznovanih več vietnamskih novinarjev zaradi poročanja o korupciji med uradniki, 19. septembra 2008 pa je policija prijela in pretepla Bena Stockinga, vodjo hanojske pisarne agencije Associated Press, zaradi prispevka o miroljubnem shodu vietnamskih katolikov v Hanoju,

G.  ker so etnične manjšine na visokih planotah severnih in osrednjih predelov še vedno izpostavljene diskriminaciji, odvzemu zemlje in kršitvam verskih in kulturnih svoboščin; ker neodvisne nevladne organizacije in tuji novinarji nimajo neoviranega dostopa do planot v osrednjem delu države, da bi ocenili resnične razmere pripadnikov gorskega plemena Montagnardov, zlasti tistih, ki so bili v domovino prisilno vrnjeni iz Kambodže, ker je bilo od leta 2001 več kot 300 pripadnikov tega plemena obsojenih na zaporno kazen zaradi miroljubnih političnih ali verskih dejavnosti,

H.  ker je bil 79-letni Thich Quang Do, vodja Združene budistične cerkve Vietnama in dobitnik Raftove nagrade za zagovornike človekovih pravic za leto 2006, od leta 1982 kljub ponavljajočim se pozivom mednarodne skupnosti že večkrat zaprt in je še vedno v hišnem priporu,

I.  ker vietnamska vlada še vedno ni priznala Združene budistične cerkve Vietnama, nekoč največje organizacije budistov v južnem in osrednjem Vietnamu,

J.  ker Vietnam izvaja zakonodajo, ki omejuje svobodo dostopa do spleta, s filtriranjem in nadzorom vsebin, in so bili številni „spletni disidenti“ prijeti zaradi uporabe spleta za razširjanje svojih stališč o človekovih pravicah in demokraciji ali sodelovanja pri razpravah o demokraciji na spletu; ker je bil 10. septembra 2008 spletni pisec in borec za demokracijo Nguyen Hoang Hai, poznan pod psevdonimom Dieu Cay, obsojen na zaporno kazen,

K.  ker so pripadniki kmerske etnične manjšine Krom v južnem Vietnamu izpostavljeni verskemu preganjanju in odvzemu zemlje; ker so oblasti od duhovniškega poklica odstavile približno 20 budističnih menihov te manjšine zaradi sodelovanja pri mirnih protestih za večjo versko svobodo februarja 2007 in jih pet obsodile na zaporno kazen; ker so vietnamske oblasti menihu kromske manjšine Timu Sakhornu naložile hišni pripor, potem ko je bil maja 2008 izpuščen iz zapora; ker oblasti pretirano uporabljajo silo proti kromskim kmetom, ki vlagajo peticije za rešitev sporov zaradi zemlje;

1.  poudarja, da mora dialog o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Vietnamom voditi do znatnega izboljšanja razmer v Vietnamu; poziva Svet in Komisijo, naj ponovno ocenita politiko sodelovanja z Vietnamom, pri čemer naj upoštevata člen 1 sporazuma o sodelovanju iz leta 1995, ki določa, da sodelovanje temelji na spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih pravic;

2.  poziva Evropsko komisijo, naj oblikuje jasna merila za oceno sedanjih razvojnih projektov v Vietnamu, da se zagotovi spoštovanje klavzule o človekovih pravicah in demokraciji;

3.  poziva Evropsko komisijo in Svet, naj v okviru še vedno trajajočih pogajanj za nov sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki bo vključeval jasno klavzulo o človekovih pravicah in demokraciji, skupaj z mehanizmom za njeno izvajanje, vietnamsko stran opozorita, da mora pred dokončno sklenitvijo sporazuma prenehati še vedno trajajoče sistematično kršenje demokracije in človekovih pravic, vietnamsko vlado pa pozoveta, naj zlasti

  • kot članica varnostnega sveta ZN dejavno sodeluje z mehanizmi ZN za človekove pravice, tako da povabi posebnega poročevalca za versko nestrpnost, ki je Vietnam zadnjič obiskal leta 1998, in delovno skupino za samovoljna pridržanja, ki je to državo zadnjič obiskala leta 1994, naj obiščeta Vietnam; in omogoči uradnikom ZN in posebnim poročevalcem neomejen dostop do vseh regij, vključno z visokimi planotami osrednjih in severnih predelov, kjer bodo lahko opravili razgovore s političnimi in verskimi zaporniki in priprtimi osebami, pa tudi z montagnardskimi prosilci za azil, ki so bili iz Kambodže vrnjeni v Vietnam;
  • nemudoma izpusti vse zapornike ali pridržane zaradi mirnega izražanja političnega ali verskega prepričanja, vključno z več kot 300 montagnardskimi kristjani, pa tudi budističnimi menihi manjšine Kmer Krom, borci za demokracijo, vlagatelji peticij za pravice glede zemlje, spletnimi disidenti, voditelji sindikatov, katoliškimi župljani in pripadniki budizma Hoa Hao ter vere Cao Dai;
  • nemudoma poskrbi, da bosta vodja Združene budistične cerkve Vietnama Thich Quang Do in menih kromske manjšine Tim Sakhorn, ki je bil maja 2008 izpuščen iz zapora v Vietnamu, a je še vedno v hišnem priporu, izpuščena iz hišnega pripora in uživala popolno svobodo;
  • omogoči neodvisnim verskim organizacijam, da svobodno in brez vmešavanja vlade izvajajo verske dejavnosti ter da se neodvisno registrirajo pri vladi, če se bodo za to odločile; vrne cerkveno lastnino, ki jo je bila odvzela vietnamska vlada, ter ponovno vzpostavi pravni status Združene budistične cerkve Vietnama;
  • razveljavi določbe v vietnamskem pravu, ki kaznujejo različnost mnenja in nekatere verske dejavnosti na podlagi nenatančno opredeljenih zločinov proti nacionalni varnosti, da s tem zagotovi, da teh zakonov ne bo mogoče uporabljati zoper tiste, ki uresničujejo svoje osnovne pravice do svobode izražanja, zbiranja, združevanja in verskega prepričanja;
  • preneha izvajati cenzuro in nadzor nad domačimi mediji, vključno s spletom in elektronskimi komunikacijami, ter dovoli izdajanje neodvisnih časopisov in revij, ki jih upravljajo zasebniki;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic ASEAN, generalnemu sekretarju Združenih narodov, visokemu komisarju Združenih narodov za človekove pravice ter vladi in parlamentu Vietnama.