Предложение за обща резолюция - RC-B6-0549/2008Предложение за обща резолюция
RC-B6-0549/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

22.10.2008

внесено съгласно
член 115, параграф 5 от правилника от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: недопускането на кандидати на изборите по политически мотиви

Процедура : 2008/2656(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0549/2008
Внесени текстове :
RC-B6-0549/2008
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно недопускането на кандидати на изборите по политически мотиви

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно Венецуела и по-специално резолюцията от 24 май 2007 г. относно затварянето на телевизионния канал RCTV,

- като взе предвид доклада на Human Rights Watch от септември 2008 г. относно положението на правата на човека във Венецуела през последното десетилетие,

- като взе предвид член 115 от своя правилник,

А.  като има предвид, че венецуелските власти съставят списъци на граждани (списък „Tascón", списък „Maisanta", списък „Russián") и ги използват, за да уволняват държавни чиновници, лишават гражданите от тяхното право да заемат обществени длъжности и ги възпрепятстват при ползването на административни услуги;

Б.  като има предвид, че използването за политически цели на тези списъци ограничава гражданските и политическите права на противниците на настоящето правителство на Венецуела, по- специално правото да бъдат избирани и правото на избирателите да избират свободно своите местни, регионални и национални органи на управление;

В.  като има предвид, че главният контролно-ревизорен орган на Венецуела издаде административна мярка по силата, на която редица представители на опозицията бяха обявени за недопустими като кандидати на регионалните и общински избори през ноември 2008 г.;

Г.  като има предвид, че венецуелските власти експулсираха необосновано от Венецуела директора на неправителствената организация Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, както и заместник-директора Daniel Wilkinson след представянето на критичен доклад относно обществените свободи и спазването на правата на човека по време на десетгодишния мандат на президента Уго Чавес;

Д.  като има предвид, че подобни факти са само част от дългата поредица от действия на, правителството с цел заглушаване гласа на опозицията, дисидентите и международните наблюдатели в страната;

Е.  като има предвид, че на 1 октомври лидерът на студентската партия Copei и председател на федерацията на университетските центрове на университета на щат Zulia, Julio Soto, беше застрелян в своята кола, в град Maracaibo, престъпление извършено при странни, все още неизяснени обстоятелства;

  1. изразява своята загриженост относно списъка на недопустимите кандидати, представен

от главния контролно-ревизорен орган на Венецуела ;

2.  отправя призив към венецуелското правителство да преразгледа въпросното недопускане на кандидати по административни причини в светлината на разпоредбите на членове 42 и 65 от конституцията на Венецуела, които дават това правомощие на съдебната власт като върховна инстанция, както е обичайно във всяка правова държава;

  3. отправя призив към правителството на Венецуела да изпълни международните договори, които са подписани и ратифицирани от Венецуела, като американската конвенция за правата на човека и по-специално членове 23.1б и 23.2 от нея относно политическите права и Международния пакт за граждански и политически права и по-специално членове 2 и 25;

4. отхвърля категорично натиска върху активисти, защитници на правата на човека, и тяхното необосновано експулсиране и счита, че подобно експулсиране съставлява тежък прецедент по отношение на опасността, която съставлява за упражняването на свободата на изразяване и правото на критика, която трябва да съществува във всяко демократично общество;
5. осъжда остро убийството на студентския лидер Julio Soto; изразява съболезнованията си на близките и роднините на жертвата и отправя призив към венецуелските власти да положат всички необходими усилия, за да изяснят в най-кратки срокове това престъпление, като неговите извършители и подстрекатели бъдат подведени под съдебна отговорност и не останат безнаказани;
6. призовава правителството на Уго Чавес да сложи край на тези практики и да насърчи демокрация с по-голямо участие във Венецуела при пълно спазване на принципите, заложени в Конституцията от 1999 г.
7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на Генералния секретариат на Организацията на Американските щати, на Евро- латиноамериканската парламентарна асамблея, на парламента на Меркосур и на правителството и парламента на Боливарска република Венецуела.