Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0549/2008Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0549/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

22.10.2008

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με την αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πολιτικούς λόγους στη Βενεζουέλα

Διαδικασία : 2008/2656(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0549/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0549/2008
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πολιτικούς λόγους στη Βενεζουέλα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα και, ειδικότερα, το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2007 σχετικά με το κλείσιμο του RCTV (Radio Caracas Televisión),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Human Rights Watch του Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα κατά την τελευταία δεκαετία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  Επισημαίνοντας ότι οι αρχές της Βενεζουέλας, χρησιμοποιώντας διάφορες καταστάσεις πολιτών ("κατάσταση Tascon", "κατάσταση Maisanta", "κατάσταση Russián") προκειμένου να απολύσουν δημοσίους υπαλλήλους, να αποστερήσουν από πολίτες του δικαιώματός τους να κατέχουν δημόσια αξιώματα και να τους εμποδίσουν να κάνουν χρήση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών,

Β.  Επισημαίνοντας ότι η πολιτική χρησιμοποίηση των καταστάσεων αυτών περιορίζει τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των αντιπάλων της σημερινής κυβέρνησης της Βενεζουέλας, και συγκεκριμένα το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και το δικαίωμα των εκλογέων να εκλέξουν ελεύθερα τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές,

Γ.  Επισημαίνοντας ότι ο επικεφαλής της Αρχής Οικονομικού Ελέγχου εξέδωσε διοικητική πράξη βάσει της οποίας πολλοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης αποστερήθηκαν του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και αδυνατούν να θέσουν υποψηφιότητα στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου 2008,

Δ.  Επισημαίνοντας ότι οι αρχές της Βενεζουέλας απέλασαν αυθαιρέτως από τη Βενεζουέλα, τον διευθυντή της ΜΚΟ Human Rights Watch, José Miguel Vivanco και τον υποδιευθυντή της οργάνωσης, Daniel Wilkinson, λόγω της παρουσίασης επικριτικής έκθεσης όσον αφορά τις δημόσιες ελευθερίες και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του προέδρου Ούγκο Τσάβες,

Ε.  Επισημαίνοντας ότι τα γεγονότα αυτά είναι μόνον τα τελευταία μιας μακράς σειράς ενεργειών της κυβέρνησης με σκοπό να φιμώσει την αντιπολίτευση, τους διαφωνούντες και τους διεθνείς παρατηρητές στη χώρα,

ΣΤ.  Υπενθυμίζοντας ότι την 1η Οκτωβρίου 2008, ο ηγέτης της φοιτητικής οργάνωσης του κόμματος Copei και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακών Κέντρων του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Zulia, Julio Soto, γαζώθηκε με σφαίρες στο αυτοκίνητό του, στην πόλη του Μαρακαΐμπο, ενώ το έγκλημα αυτό διεπράχθη υπό περίεργες συνθήκες και δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί,

1.  Εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των ατόμων τα αποστερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι την οποία παρουσίασε ο επικεφαλής της Αρχής Οικονομικού Ελέγχου·

2.  Καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να εξετάσει τις λεγόμενες διοικητικού χαρακτήρος πολιτικές αποστερήσεις του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 42 και 65 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τα οποία η εξουσία αυτή αναγνωρίζεται αποκλειστικώς, με οριστικό τρόπο, στην δικαστική εξουσία, όπως συνηθίζεται σε οποιοδήποτε κράτος δικαίου,

3.  Καλεί επίσης την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συμμορφωθεί προς τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη Βενεζουέλα, όπως την Αμερικανική Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε σχέση με τα πολιτικά δικαιώματα που περιέχονται στα άρθρα 23.1β και 23.2 και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθρα 2 και 25·

4.  Απορρίπτει κατηγορηματικά την παρενόχληση και την αυθαίρετη απέλαση των ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτιμά ότι η εν λόγω απέλαση δημιουργεί πολύ σοβαρό προηγούμενο όσον αφορά τους κινδύνους που προϋποθέτουν η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και το δικαίωμα της κριτικής που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία κάθε δημοκρατικής κοινωνίας·

5.  Καταδικάζει έντονα την δολοφονία του ηγέτη του φοιτητικού κινήματος Julio Soto, εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τους οικείους και τους φίλους του θύματος και ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διαλεύκανση το ταχύτερο δυνατό του εγκλήματος αυτού, εις τρόπον ώστε οι δράστες και οι υπεύθυνοι να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και το έγκλημα αυτό να μην μείνει ατιμώρητο·

6.  Καλεί την κυβέρνηση Τσάβες να θέσει τέρμα σε όλες αυτές τις ενέργειες και να προωθήσει μία πλέον συμμετοχική δημοκρατία στην Βενεζουέλα, με πλήρη σεβασμό των αρχών που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα του 1999·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, την Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, το Κοινοβούλιο της Mercosur και την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλα.