Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0549/2008Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0549/2008

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

22.10.2008

az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján előterjesztette:
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép: a venezuelai politikai eltiltásokról

Eljárás : 2008/2656(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0549/2008
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0549/2008
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai politikai eltiltásokról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a Radio Caracas Televisión csatorna ügyéről szóló, 2007. május 24-i állásfoglalására,

–  tekintettel a Human Rights Watch 2008. szeptemberi, "A Chávez-kormány tíz éve: politikai intolerancia és elszalasztott lehetőségek az előrelépésre az emberi jogok terén Venezuelában" címet viselő jelentésére, ,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a venezuelai hatóságok a polgárokról készített különböző listák („Tascón-lista”, „Maisanta-lista”, „Russián-lista”) alapján menesztik a köztisztviselőket, tagadják meg az állampolgárok azon jogát, hogy köztisztséget vállaljanak, illetve hogy közigazgatási szolgáltatásokat és eljárásokat vegyenek igénybe;

B.  mivel e listák politikai célú felhasználása korlátozza a jelenlegi venezuelai kormány ellenzékének polgári és politikai jogait, különösen a választhatósághoz való jogukat és a választók szabad választáshoz való jogát a helyi, regionális és országos választásokon;

C.  mivel a köztársaság számviteli főellenőre olyan közigazgatási intézkedést hozott, amely következtében számos ellenzéki képviselő nem jelöltetheti magát a 2008 novemberében megtartandó regionális és helyhatósági választásokon;

D.  mivel a venezuelai hatóságok Venezuelából önkényesen kiutasították José Miguel Vivancót, a Human Rights Watch nem kormányzati szervezet igazgatóját és Daniel Wilkinsont, a szervezet igazgatóhelyettesét, mivel ezek bírálták a polgári szabadságjogok és az emberi jogok helyzetét Hugo Chávez elnökségének tíz éve alatt;

E.  mivel ezek csupán a legfrissebbek azon intézkedések közül, amelyek célja, hogy a kormány az ellenzéket, a másként gondolkodókat és az országban tartózkodó nemzetközi megfigyelőket megfélemlítse;

F.  mivel október 1-jén a Copei-párt egyik diákvezetőjét és a Zulia Julio Soto állami egyetem hallgatói önkormányzatának elnökét Maracaibo városában, eddig nem tisztázott és igen furcsa körülmények között a kocsijában szitává lőtték;

1.  aggodalmát fejezi ki a választási eltiltásokat tartalmazó, a számviteli főellenőr által kiadott lista miatt;

2.  sürgeti a venezuelai kormányt, hogy vizsgálja meg a közigazgatási jellegű politikai eltiltásokat tekintettel a venezuelai alkotmány 42. és 65. cikkére, amelyek ilyen határozatok végleges meghozatalának hatáskörét – más jogállamokhoz hasonlóan – kizárólag a bíróság számára biztosítják;

3.  sürgeti továbbá a venezuelai kormányt, hogy tegyen eleget a Venezuela által is aláírt és ratifikált nemzetközi szerződéseknek, például az Emberi Jogok Amerikai Egyezményének a 23.1b. és 23.2 .cikkben foglalt politikai jogok tekintetében és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 2. és 25. cikkének;

4.  határozottan elutasítja az emberi jogi aktivisták üldözését és önkényes kiutasítását, és úgy véli, hogy e kiutasítások súlyos precedenst teremtenek a demokratikus társadalmakban alapvető értékeit megtestesítő, szabad véleménynyilvánítás és a bírálat megfogalmazásához való jog tekintetében;

5.  határozottan elítéli Julio Sotó, a diákvezető meggyilkolását; részvétét fejezi ki az áldozat családjának és barátainak, és kéri a venezuelai hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy e gyilkosság körülményei mihamarabb tisztázódjanak, és hogy az elkövetők ne maradjanak büntetlenül;

6.  felszólítja a Chavez-kormányt, hogy vessen véget e gyakorlatoknak, és az 1999-es alkotmányban foglalt alapelvek tiszteletben tartásával bontakoztassa ki Venezuelában a részvételi demokráciát;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, a Mercosur Parlamentnek és a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és parlamentjének.