Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0571/2008Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0571/2008

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

  22.10.2008

  depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
  în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri: referitoare la comemorarea foametei deliberate - Holodomor - din Ucraina (1932-1933)

  Procedură : 2008/2642(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B6-0571/2008

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea foametei deliberate - Holodomor - din Ucraina (1932-1933)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

  –  având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

  –  având în vedere Convenția ONU privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid,

  –  având în vedere Declarația comună din cadrul celei de a 58-a ședințe plenare a Adunării Generale a ONU cu privire la a 70-a comemorare a Holodomorului din Ucraina, declarație la care au subscris 63 de state, printre care și toate cele 25 (la acea vreme) de state membre ale UE,

  –  având în vedere legea ucraineană privind „Holodomorul din 1932-1933 din Ucraina”, adoptată la 28 noiembrie 2006,

  –  având în vedere declarația Președintelui Parlamentului European din 21 noiembrie 2007, prin care s-a marcat începerea celei de a 75-a comemorări a foametei Holodomor din Ucraina,

  –  având în vedere declarația finală și recomandările adoptate la 27 februarie 2008, în urma celei de a zecea reuniuni a Comisiei parlamentare de cooperare UE-Ucraina,

  –  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale este un principiu fundamental al UE,

  B.  întrucât Convenția ONU privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid incriminează anumite tipuri de acte, comise cu intenția de a distruge, în întregime sau în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios: uciderea membrilor grupului; vătămarea gravă, corporală sau psihică, a membrilor grupului; provocarea deliberată a degradării condițiilor de viață ale grupului, cu scopul de a-l distruge fizic, în întregime sau în parte; impunerea unor măsuri care limitează natalitatea în cadrul grupului și deplasarea forțată a copiilor din grupul respectiv în alt grup;

  C.  întrucât foametea Holodomor din 1932-1933, care s-a soldat cu moartea a milioane de locuitori ai Ucrainei, a fost planificată cu cinism și cruzime de regimul lui Stalin pentru a impune politica Uniunii Sovietice de colectivizare a agriculturii împotriva voinței populației rurale din Ucraina;

  D.  întrucât comemorarea crimelor împotriva umanității din istoria Europei ar trebui să contribuie la evitarea unor astfel de crime în viitor;

  E.  subliniind că integrarea europeană se bazează pe dorința de a accepta istoria tragică a secolului XX și că această reconciliere cu o istorie dificilă nu denotă niciun sentiment de vină colectivă, ci constituie o bază stabilă pentru construirea unui viitor european comun bazat pe valori comune și pe perspective împărtășite și interdependente,

  1.  declară următoarele poporului ucrainean și în special supraviețuitorilor Holodomorului, familiilor și rudelor victimelor:

  • (a)recunoaște Holodomorul (foametea deliberată din 1932-1933 din Ucraina) drept o crimă îngrozitoare împotriva poporului ucrainean și împotriva umanității;
  • (b)condamnă ferm aceste acte îndreptate împotriva populației rurale ucrainene și soldate cu anihilări în masă și încălcări ale drepturilor și libertăților omului;
  • (c)își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean, care a suferit această tragedie, și onorează memoria ucrainenilor uciși prin înfometarea deliberată din 1932-1933;
  • (d)solicită țărilor apărute ca urmare a destrămării Uniunii Sovietice să permită accesul la arhivele referitoare la Holodomorul din Ucraina din 1932-1933 în vederea unei examinări cuprinzătoare, pentru a se dezvălui și investiga complet toate cauzele și consecințele;

  2.  încredințează președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, Guvernului și Parlamentului Ucrainei, Secretarului General al ONU, Secretarului General al OSCE și Secretarului General al Consiliului Europei.