Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0571/2008Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0571/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

22.10.2008

ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o spomienke na umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933

Postup : 2008/2642(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0571/2008
Predkladané texty :
RC-B6-0571/2008
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o spomienke na umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vydané na 58. plenárnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN pri príležitosti 70. výročia hladomoru na Ukrajine, ktoré podporilo 63 štátov vrátane všetkých (vtedy) 25 členských štátov EÚ,

–  so zreteľom na ukrajinský zákon o hladomore na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 prijatý 28. novembra 2006,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu z 21. novembra 2007, ktorým sa začína spomienka pri príležitosti 75. výročia hladomoru na Ukrajine,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie a odporúčania desiateho zasadnutia Výboru pre parlamentnú spoluprácu EÚ s Ukrajinou prijaté 27. februára 2008,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je hlavnou zásadou EÚ,

B.  keďže Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia kriminalizuje mnohé činy spáchané so zámerom zničiť, celkom alebo čiastočne, národnostnú, etnickú, rasovú či náboženskú skupinu: vyvražďovanie príslušníkov skupiny, spôsobovanie vážnej telesnej či duševnej ujmy členom skupiny, zámerné pôsobenie na životné podmienky skupiny s cieľom spôsobiť celkové alebo čiastočné fyzické zničenie, využívanie opatrení zameraných na zabraňovanie pôrodom v skupine a násilné presúvanie detí z jednej skupiny do druhej,

C.  keďže hladomor v rokoch 1932 – 1933, ktorý zapríčinil smrť miliónov Ukrajincov, cynicky a kruto pripravil Stalinov režim, aby nanútil Ukrajine sovietsku politiku kolektivizácie poľnohospodárstva aj proti vôli vidieckeho obyvateľstva,

D.  keďže pripomínanie zločinov proti ľudskosti v európskych dejinách by malo pomôcť pri predchádzaní podobným zločinov v budúcnosti,

E.  zdôrazňujúc, že európska integrácia je založená na pripravenosti vyrovnať sa s tragickými dejinami 20. storočia a že toto zmierenie s ťaživou históriou nesymbolizuje pocit kolektívnej viny, ale tvorí pevný základ na budovanie spoločnej európskej budúcnosti založenej na spoločných hodnotách a spoločnej budúcnosti,

1.  ľudu Ukrajiny a najmä žijúcim pozostalým hladomoru, ako aj rodinám a príbuzným obetí venuje toto vyhlásenie:

  • a)uznáva hladomor v rokoch 1932 – 1933 v Ukrajine ako hrozný zločin proti ukrajinskému ľudu a proti ľudskosti,
  • b)rozhodne odsudzuje tieto činy, ktoré boli zamerané proti ukrajinskému roľníctvu a ktoré sa vyznačovali hromadným ničením a porušovaním ľudských práv a slobôd,
  • c)vyjadruje svoju solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý trpel touto tragédiou, a vzdáva úctu tým, ktorí zomreli v dôsledku umelo vyvolaného hladomoru v rokoch 1932 – 1933,
  • d)vyzýva krajiny, ktoré vznikli po rozpade Sovietskeho zväzu, aby otvorili svoje archívy o hladomore na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 na dôkladný výskum, aby sa mohli odhaliť a riadne vyšetriť všetky príčiny a dôsledky;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde a parlamentu Ukrajiny, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi OBSE a generálnemu tajomníkovi Rady Európy.