Predlog skupne resolucije - RC-B6-0571/2008Predlog skupne resolucije
RC-B6-0571/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

22.10.2008

v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o počastitvi holodomora, umetno ustvarjene lakote v Ukrajini v letih 1932 in 1933

Postopek : 2008/2642(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0571/2008
Predložena besedila :
RC-B6-0571/2008
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o počastitvi holodomora, umetno ustvarjene lakote v Ukrajini v letih 1932 in 1933

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida,

–  ob upoštevanju skupne izjave med 58. plenarnim zasedanjem generalne skupščine Združenih narodov ob 70. obletnici holodomora v Ukrajini, ki jo podpira 63 držav, vključno z vsemi (takratnimi) 25 državami članicami,

–  ob upoštevanju ukrajinskega zakona o holodomoru v Ukrajini v letih 1932 in 1933, sprejetega 28. novembra 2006,

–  ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2007, s katero je obeležil 75. obletnico holodomora v Ukrajini,

–  ob upoštevanju končne izjave in priporočil, ki jih je na svoji 10. seji 27. februarja 2008 sprejel odbor za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina,

–  ob upoštevanju člena 103(4) svojega poslovnika,

A.  ker je spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin osnovno načelo EU;

B.  ker konvencija Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida tega opredeljuje kot katero koli od številnih kaznivih dejanj, katerih cilj je delno ali popolno uničenje nacionalne, etnične, rasne ali verske skupine: ubijanje članov skupine, povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb pri članih skupine, namerno ustvarjanje takšnih življenjskih okoliščin, ki bodo preračunano povzročile fizično uničenje dela skupine ali skupine v celoti, nalaganje ukrepov, katerih namen je preprečevanje rojstev znotraj skupine, in prisilno premeščanje otrok v drugo skupino,

C.  ker je v letih 1932 in 1933 holodomor, ki je pozvročil milijone smrti v Ukrajini, cinično in kruto načrtoval Stalinov režim, da bi proti volji podeželskega prebivalstva Ukrajine vsilil politiko Sovjetske zveze o kolektivizaciji kmetijstva;

D.  ker bi opozarjanje na zločine proti človeštvu moralo pripomoči k preprečevanju podobnih zločinov v prihodnosti;

E.  poudarja, da taka sprava s težko zgodovino ne pomeni občutka kolektivne krivde, pač pa stabilno podlago za izgradnjo skupne evropske prihodnosti, ki bo temeljila na skupnih vrednotah ter deljeni in medsebojno povezani prihodnosti;

1.  prebivalcem Ukrajine, zlasti še živečim osebam, ki so preživele holodomor, ter družinam in sorodnikom žrtev posveča izjavo:

  • (a)holodomor, umetno ustvarjena lakota v letih 1932 in1933 v Ukrajini, prizna kot zločin nad ukrajinskim narodom in proti človeštvu;
  • (b)odločno obsoja to dejanje proti ukrajinskemu podeželskemu prebivalstvu, za katerega je bilo značilno množično iztrebljanje ter kršenje človekovih pravic in svoboščin;
  • (c)izraža solidarnost z ukrajinskim prebivalstvom, ki je doživelo to tragedijo, in izreka spoštovanje tistim, ki so umrli zaradi posledic umetne lakote v letih 1932 in 1933;
  • (d)poziva države, ki so nastale po razpadu Sovjetske zveze, naj odprejo svoje arhive o holodomoru v Ukrajini v letih 1932 in 1933 za celovit pregled, da se rezkrijejo in v celoti raziščejo vsi vzroki in posledice;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladi in parlamentu Ukrajine, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju OVSE in generalnemu sekretarju Sveta Evrope.