Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0590/2008Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0590/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

19.11.2008

σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στην επιδείνωση της κατάστασης στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Διαδικασία : 2008/2673(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0590/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0590/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στην επιδείνωση της κατάστασης στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) της 11ης Νοεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2008 με θέμα: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Οι συγκρούσεις στις ανατολικές περιοχές των συνόρων της ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου σχετικά με το βόρειο Κίβου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τον βιασμό ως έγκλημα πολέμου και λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 22ας Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδίως στα ανατολικά της χώρας, και τον αντίκτυπό της στην ευρύτερη περιοχή,

–  έχοντας υπόψη την από 25 Οκτωβρίου 2007 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Για την ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις - δέσμευση σε περιβάλλοντα δυσμενή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την ειρήνη"(COM(2007)0643) και το συνημμένο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2007)1417),

–  έχοντας υπόψη το από 24 Οκτωβρίου 2005 Ψήφισμα 60/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής, και ειδικότερα τις παραγράφους 138 έως 140 περί της ευθύνης παροχής προστασίας στους πληθυσμούς,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC) που δήλωσε έτοιμη να αποστείλει "αν χρειαστεί" στρατεύματα διατήρησης της ειρήνης στο βόρειο Κίβου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής της Επιτροπής Ανάπτυξης στο βόρειο Κίβου το 2008,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι η σύγκρουση μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Κονγκό, των πολεμιστών Μάι-Μάι, των ανταρτικών στρατευμάτων του Laurent Nkunda, των μαχητών των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντας (FDLR), καθώς και στρατευμάτων του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRA) της Ουγκάντας έχει κλιμακωθεί και συνεχίζει να προκαλεί τρομερές κακουχίες στον άμαχο πληθυσμό του βορείου Κίβου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή που εξετέλεσε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου ο απεσταλμένος του ΟΗΕ, πρώην Πρόεδρος της Νιγηρίας Olusegun Obasanjo, ο οποίος ήλθε σε συμφωνία με τον ηγέτη των ανταρτών Laurent Nkunda για τη συγκρότηση τριμερούς επιτροπής με στόχο την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ στρατού και ανταρτών, η οποία χρειάζεται επειγόντως τη στήριξη των δυνάμεων που είναι εταίροι των ενδιαφερομένων κρατών για την επιβολή λύσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται υπό εξέλιξη έντονες διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες με συμμετοχή περιφερειακών και ευρωπαίων μεσολαβητών, με στόχο να προληφθεί το ενδεχόμενο, οι συγκρούσεις στο βόρειο Κίβου να κλιμακωθούν σε επανάληψη του ευρύτερου πολέμου του Κονγκό όπως στην περίοδο 1998-2003, στον οποίο είχαν εμπλακεί έξι γειτονικά κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Νοεμβρίου οργανώθηκε στο Ναϊρόμπι περιφερειακή διάσκεψη για την κρίση στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη των βιαιοπραγιών, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή εκτοπισθεί· ότι κατ' εκτίμηση 250.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν μετά την επανάληψη των συγκρούσεων στη ΛΔΚ από τον στρατηγό Laurent Nkunda τον Αύγουστο, γεγονός που προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή στο ανατολικό Κονγκό,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την εντολή της δυνάμει του Κεφαλαίου VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που επιτρέπει τη χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων για να αποτραπεί κάθε προσπάθεια χρήσης βίας και να καθησυχαστούν οι άμαχοι:

  • -η MONUC δεν είχε τα απαραίτητα μέσα για να προστατεύσει αμάχους μετά την πρόσφατη αναζωπύρωση των συγκρούσεων στο ανατολικό Κονγκό και να αφοπλίσει και να επαναπατρίσει τους μαχητές Χούτου από τη Ρουάντα οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος του Κονγκό,
  • -η MONUC αναγκάστηκε να περιμένει το πράσινο φως από την Ινδία και το Πακιστάν προκειμένου να στείλει στη μάχη ινδούς και πακιστανούς στρατιώτες, αντίθετα με όσα προβλέπει η εντολή βάσει της οποίας αναπτύχθηκε η MONUC στην περιοχή,
  • -η MONUC δεν παρενέβη για να σταματήσει τον σφαγιασμό περισσότερων από 200    ανθρώπων που συνέβη στις 5 Νοεμβρίου 2008 στην Κιβάντζα, παρά το γεγονός ότι εκεί    βρίσκεται μια από τις στρατιωτικές βάσεις της,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζήτησε την κατάσταση στο ανατολικό Κονγκό για άλλη μια φορά στις 11 Νοεμβρίου 2008 χωρίς να καταλήξει σε συμφωνία για την ενίσχυση των δυνάμεων της MONUC με άλλους 3.000 άνδρες, όπως είχε ζητήσει η MONUC,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 6.000 άνδρες της MONUC επί συνόλου 17.000 έχουν αναπτυχθεί στο βόρειο Κίβου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών - που περιλαμβάνουν το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο - αρνήθηκαν πάντοτε να δώσουν στην MONUC συμπληρωματικά μέσα προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κάνει έκκληση για μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και της MONUC,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ύστερα από πρωτοβουλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Louis Michel, διεξήχθη περιφερειακή διάσκεψη στο Ναϊρόμπι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος του Κονγκό Joseph Kabila και ο ομόλογός του της Ρουάντας Paul Kagame συμφώνησαν να υλοποιήσουν αμέσως όλες τις συμφωνίες που συνάφθηκαν στο παρελθόν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ειρήνη και τη διατηρήσιμη πολιτική σταθερότητα,

Ι.  λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η εν λόγω συνάντηση δεν ακολουθήθηκε από άμεση εκεχειρία στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ και ότι συνεχίσθηκαν οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών, που έπληξαν σοβαρά τον άμαχο πληθυσμό,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η MONUC έχει διαπιστώσει σαφώς ότι οι μαχητές του Laurent Nkunda δέχονται υποστήριξη από τη Ρουάντα, ενώ ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki Moon κάλεσε τους Αφρικανούς ηγέτες να αναλάβουν "την ιστορική ευθύνη τους σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την περιφέρεια, την Αφρική και ολόκληρο τον κόσμο",

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επί του παρόντος αναλάβει τη φροντίδα 200.000 προσφύγων στα στρατόπεδα γύρω από την πόλη της Γκόμα και εκτιμούν σε 1 περίπου εκατομμύριο τον αριθμό των αμάχων που κρύβονται στους θαμνότοπους για να αποφύγουν τις βιαιοπραγίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στα στρατόπεδα προσφύγων επιδεινώνεται ημέρα με την ημέρα και ο Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες εκφράζει φόβους για ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση των στρατοπέδων προσφύγων,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης έχει αυξηθεί αισθητά η στρατολόγηση παιδιών - στρατιωτών στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα φαινόμενα τόσο τα στρατεύματα του Κονγκό όσο και οι μαχητές του FDLR (Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντας) έχουν εμπλακεί στην εκμετάλλευση και εμπορία ορυκτών στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καταρτιστεί από βουλευτές του Κονγκό πρόγραμμα τερματισμού της κρίσης στο ανατολικό τμήμα της Δημοκρατίας του Κονγκό, το οποίο καλεί για γενική κινητοποίηση υπέρ του στρατιωτικού, πολιτικού και διπλωματικού διαλόγου μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση,

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπουργοί εξωτερικών της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, Bernard Kouchner και David Milliband, συνέστησαν την ενίσχυση της MONUC και όχι την αποστολή ευρωπαϊκής δύναμης στο βόρειο Κίβου αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωσαν ότι η αποστολή ευρωπαϊκής δύναμης δεν αποκλείεται εφόσον αποδειχθεί απαραίτητη,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της κατάστασης των επιδημιών στο βόρειο Κίβου με τη διαρκή αύξηση της χολέρας, της ιλαράς και του κοκίτη, καθώς τεράστιοι αριθμοί εκτοπισμένων στεγάζονται σε προσωρινά καταλύματα,

1.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την αύξηση των συγκρούσεων στο βόρειο Κίβου και τις συνέπειες που έχει για τον πληθυσμό του ανατολικού τμήματος της ΛΔΚ και για την ευρύτερη περιφέρεια, ιδίως ανθρωπιστικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της πρόσφατης επίθεσης του CΝDP που προκάλεσε πολλά θύματα και μεγάλους αριθμούς εκτοπισμένων στο βόρειο Κίβου·

2.  εκφράζει τον έντονο αποτροπιασμό του για τις σφαγές, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ και καλεί όλες τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές να προσάγουν συστηματικά τους ενόχους ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβει κατεπειγόντως κάθε μέτρο ικανό να αποτρέψει αποτελεσματικά κάθε νέα επίθεση κατά του αμάχου πληθυσμού των ανατολικών επαρχιών της ΛΔΚ·

3.  χαιρετίζει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό που πλήττεται από αυτή την κρίση· υπογραμμίζει τις δυσκολίες που συναντούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις για να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια, λόγω της κατάστασης της ασφάλειας στο βόρειο Κίβου· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εγγυηθούν την πρόσβαση σε ευάλωτες κοινότητες και την ασφάλεια των εργαζομένων του ανθρωπιστικού τομέα, προκειμένου να συνεχιστεί η ανθρωπιστική παρουσία· υπενθυμίζει ότι είναι ουσιαστικό να μην γίνεται χρήση των στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων παρά σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις και ως τελευταία λύση για τη στήριξη των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας·

4.  επαναλαμβάνει τη σθεναρή του πεποίθησή του ότι οι διαδικασίες του Αμάνι και του Ναϊρόμπι εξακολουθούν να αποτελούν το ενδεδειγμένο πλαίσιο για τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της κατάστασης στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ·

5.  παροτρύνει τον Laurent Nkunda να σεβαστεί τη δήλωσή του υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, στην οποία προέβη ύστερα από συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας της Νιγηρίας Olusegun Obasanjo· από την άποψη αυτή καλεί το CNDP να επανέλθει χωρίς καθυστέρηση στην ειρηνευτική διαδικασία του Αμάνι· επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του προς τις αρχές του Κονγκό στην αναζήτηση πολιτικής λύσης στην κρίση· χαιρετίζει το σχέδιο που παρουσίασαν οι βουλευτές του Κονγκό, το οποίο καλεί για μια γενική κινητοποίηση υπέρ του στρατιωτικού, πολιτικού και διπλωματικού διαλόγου·

6.  θεωρεί ότι θα έπρεπε να συγκληθεί μια διεθνής διάσκεψη σχετικά με το θέμα των Μεγάλων Λιμνών προκειμένου να εξευρεθεί μια βιώσιμη πολιτική λύση σε σχέση με τη σύρραξη και να προωθηθεί μια υγιής περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση η οποία θα αποβεί προς όφελος όλων των χωρών της περιοχής·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να τερματισθεί η δραστηριότητα ξένων ένοπλων δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ και ειδικά του FDLR· καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ και τις άλλες κυβερνήσεις της περιοχής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προς τούτο· επικροτεί τη Συμφωνία ΛΔΚ-Ρουάντας, που ανακοινώθηκε από τους υπουργούς εξωτερικών των δυο χωρών, βάσει της οποίας δίδεται η άδεια στις μυστικές υπηρεσίες της Ρουάντας να εισέρχονται στο έδαφος της ΛΔΚ και να συνεργάζονται με τον Στρατό του Κονγκό, προκειμένου να τερματισθεί η παρουσία του FDLR στην περιοχή·

8.  καλεί την Αφρικανική Ένωση, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τους σημαντικότερους διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Κίνας, να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση σε όλες τις πλευρές προκειμένου να προωθηθεί η ειρηνευτική διαδικασία, ώστε να εξευρεθεί μια λύση στο πρόβλημα του ελέγχου επί των ορυκτών πόρων και να επιδιωχθεί μια ευρεία ειρηνευτική συμφωνία, και όχι μόνο μια εκεχειρία, ενώ επίσης καλεί όλους τους ανωτέρω παράγοντες να ασκήσουν πίεση στη Ρουάντα και την Ουγκάντα ώστε αυτές να αναλάβουν τη δέσμευση να θέσουν τέλος στην ελευθερία μετακινήσεων και επιχειρήσεων των δυνάμεων του Nkunda εντός του εδάφους τους·

9.  καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να αποκαταστήσουν το κράτος δικαίου και να θέσουν τέλος στην ατιμωρησία, ειδικά σε ό,τι σχετίζεται με τους μαζικούς βιασμούς γυναικών και κοριτσιών και τη στρατολόγηση παιδιών·

10.  καλεί την Κυβέρνηση της ΛΔΚ να καταρτίσει ένα σχέδιο με τη Ρουάντα και τη MONUC που θα αποβλέπει στην απομόνωση και σύλληψη των αρχηγών της γενοκτονίας μεταξύ του FDLR, και θα προσφέρει δυνατότητα επανεγκατάστασης εντός της ΛΔΚ ή επανένταξης στη Ρουάντα σε όσους δεν είχαν αναμιχθεί στη γενοκτονία και επιθυμούν να αποστρατευθούν·

11.  καλεί τις αρχές του Κονγκό να θέσουν αμέσως τέλος στις λεηλασίες και βιαιότητες που διαπράττουν οι κυβερνητικοί στρατιώτες και των οποίων μάρτυρες είναι οι εκπρόσωποι της OCHA·

12.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν τη σύσταση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της ΛΔΚ, περιλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων στα άτομα και εταιρείες των οποίων η συμμετοχή στη λεηλασία έχει αποδειχθεί, προκειμένου να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της χώρας·

13.  επισημαίνει ότι η παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ αποτελεί πηγή χρηματοδότησης για τις ανταρτικές ομάδες και κατά συνέπεια πηγή αστάθειας στην περιοχή· επαναλαμβάνει τη σημασία της καταπολέμησης της παρόμοιας παράνομης εκμετάλλευσης· καλεί από την άποψη αυτή τις αρχές του Κονγκό, σε συνεργασία με τη MONUC, να καταργήσουν την οικονομική βάση στήριξης των ανταρτικών ομάδων, εμποδίζοντάς τους να έχουν πρόσβαση σε κοιτάσματα ορυκτών (ιδίως ψευδαργύρου, coltan και χρυσού) και σε εμπορικά δίκτυα·

14.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιμείνουν στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις κυβερνήσεις της ΛΔΚ και των γειτονικών χωρών ώστε να εφαρμοστούν αποτελεσματικά συστήματα ανιχνευσιμότητας και απόδειξης της προέλευσης των φυσικών πόρων και συγκεκριμένα του χρυσού, κασσιτερίτη, coltan, κοβαλτίου, διαμαντιών, πυροχλωρίου και ξυλείας, μεταξύ άλλων κάνοντας αποδεκτή την ανάπτυξη στο έδαφός τους εντεταλμένων από τον ΟΗΕ ελεγκτών, προκειμένου να ελέγχουν τις εισαγωγές φυσικών πόρων από τη ΛΔΚ, και να εξασφαλίζουν την προστασία των ελεγκτών αυτών του ΟΗΕ·

15.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για ουσιαστική θέσπιση εποπτικών μηχανισμών ανάλογων με τη διαδικασία του Kimberley, για την πιστοποίηση της προέλευσης των φυσικών πόρων της ΛΔΚ που εισάγονται στην αγορά της ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες δεν εμπορεύονται, κατεργάζονται ή εισάγουν προϊόντα που προέρχονται από ορυκτά η διακίνηση των οποίων γίνεται με τρόπο που ωφελεί τις ένοπλες ομάδες στη ΛΔΚ και να ζητήσει ευθύνες από οποιονδήποτε επιμένει σε τέτοιες πρακτικές·

17.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση πολιτικής λύσης, που αποτελεί το μοναδικό τρόπο τερματισμού των συγκρούσεων στη ΛΔΚ· από την άποψη αυτή χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Επιτρόπου Michel για οργάνωση συνάντησης του προέδρου της ΛΔΚ και του προέδρου της Δημοκρατίας της Ρουάντας στο Ναϊρόμπι· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δέσμευση με τις αρχές της ΛΔΚ με στόχο την υλοποίηση της συμφωνίας όσον αφορά την επιστροφή των μαχητών του FDLR στη Ρουάντα· παροτρύνει τις αρχές της ΛΔΚ και της Δημοκρατίας της Ρουάντας να εντείνουν τη συνεργασία τους έτσι ώστε να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν στο Ναϊρόμπι και να δώσουν προτεραιότητα στο διάλογο και τη διαβούλευση έτσι ώστε να υπάρξει μόνιμη ειρήνευση στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ και σταθερότητα στην περιοχή·

18.  ζητεί να μην υπάρξει η παραμικρή ανοχή στη σεξουαλική βία κατά των κοριτσιών και γυναικών που χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο και απαιτεί να επιβάλλονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις στους ενόχους τέτοιων εγκλημάτων· εφιστά την προσοχή ως προς τη σημασία της ιατρικής περίθαλψης τόσο σε περιπτώσεις συγκρούσεων όσο και εντός των στρατοπέδων προσφύγων, ειδικά μετά τα πρόσφατα περιστατικά χολέρας, κοκίτη και ιλαράς·

19.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUC) μέσα στις παρούσες δραματικές συνθήκες, όπου η παρουσία της παραμένει απαραίτητη παρά τις αδυναμίες της, και ζητεί να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει πλήρως την αποστολή της και να καταφύγει στη δύναμη των όπλων της για να προστατεύει τα πρόσωπα που απειλούνται· στο πλαίσιο αυτό καλεί το Συμβούλιο και ιδίως το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο εξασφαλίζοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα υποστηρίξει την ενίσχυση αυτή, ενδυναμώνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της MONUC από πλευράς του κατάλληλου εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού·

20.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παροτρύνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να προσφέρει στη MONUC την εντολή και τα μέσα που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπίσει την εκμετάλλευση ορυκτών από ένοπλες ομάδες, μεταξύ άλλων με παρακολούθηση και έλεγχο κομβικών μεθοριακών σταθμών, πρόχειρων αεροδρομίων, επιλεγμένων περιοχών μετάλλευσης και οδών εφοδιασμού·

21.  επιμένει ότι, εάν αναπτυχθούν περαιτέρω στρατιωτικές δυνάμεις, η εντολή τους θα πρέπει να εστιάζεται στην προστασία των αμάχων καθώς και στην υποστήριξη και συμβολή στην τήρηση των νέων ειρηνευτικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να συναφθούν·

22.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκπονήσουν, μαζί με την κυβέρνηση της ΛΔΚ, τον ΟΗΕ και άλλους σημαντικούς χορηγούς, ένα νέο πρόγραμμα για μεγάλης κλίμακας αποκλεισμό, αποστράτευση και επανένταξη (ΑΑΕ) στη ΛΔΚ με βάση την αντίληψη στήριξης της ΕΕ προς την ΑΕΕ και μια φιλόδοξη στρατηγική μεταρρύθμιση στον τομέα της ασφάλειας για τη χώρα, που θα βασίζεται στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας που και τα δύο θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς τόσο από την Κοινότητα όσο και από την ΚΕΠΠΑ·

23.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τον εντοπισμό των υπεύθυνων των εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν στην περιοχή και να τους προσαγάγει στη δικαιοσύνη·

24.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή εκτενή προγράμματα ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας και επανένταξης για τους άμαχους πληθυσμούς του ανατολικού τμήματος της ΛΔΚ, με ιδιαίτερη μέριμνα για την παροχή υποστήριξης στις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέστησαν σεξουαλική βία, ώστε να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες και να ετοιμασθεί το έργο της ανασυγκρότησης που θα απαιτηθεί· επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο των γυναικών στην ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων κοινοτήτων·

25.  παρατηρεί με ενδιαφέρον τον ορισμό ομάδας μεσολαβητών στην οποία περιλαμβάνεται ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Νιγηρίας Olusegun Obasanjo και ο πρώην πρόεδρος της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας Benjamin Mkapa· καλεί το Συμβούλιο να εργαστεί μαζί με τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και την Αφρικανική Ένωση για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ·

26.  καλεί το Συμβούλιο να συνεργαστεί με διεθνείς και περιφερειακούς μεσολαβητές έτσι ώστε στο πλαίσιο των τρεχουσών προσπαθειών μεσολάβησης να θιγεί το θέμα των οικονομικών επιδιώξεων των αντιμαχόμενων μερών·

27.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ στον ανθρωπιστικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας, προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα διάφορα σενάρια δράσης που εξετάζονται ανάλογα με τις περιστάσεις·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη, τον Γενικό Γραμματέα της Αφρικανικής Ένωσης, στην κυβέρνηση της ΛΔΚ και στην SADC.