Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0628/2008Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0628/2008

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

  17.12.2008

  σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε

  Διαδικασία : 2008/2695(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B6-0628/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B6-0628/2008
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ζιμπάμπουε με πλέον πρόσφατο εκείνο της 7ης Ιουλίου 2008,

  –  έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου 2008/135/ΚΕΠΠΑ της 18ης Φεβρουαρίου 2008 με την οποία ανανεώνονται έως τις 20 Φεβρουαρίου 2009 τα περιοριστικά μέτρα εις βάρος της Ζιμπάμπουε που είχαν επιβληθεί με την κοινή θέση 2004/161/ΚΕΠΠΑ· τον κανονισμό της Επιτροπής 1226/2008 της 8ης Δεκεμβρίου 2008 που τροποποιεί την κοινή θέση καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Ζιμπάμπουε που ενεκρίθησαν στις 12 Δεκεμβρίου 2008 στο πλαίσιο των οποίων εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τη χειροτέρευση της κατάστασης από ανθρωπιστικής πλευράς στη Ζιμπάμπουε,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στις 28 Νοεμβρίου 2008 στο Port Moresby (Παπούα Νέα Γουϊνέα),

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Παναφρικανικής Κοινοβουλευτικής Αποστολής Παρατήρησης Εκλογών σχετικά με τις εναρμονισμένες εκλογές που διεξήχθησαν στη Δημοκρατία της Ζιμπάμπουε στις 29 Μαρτίου 2008,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμα για τη Ζιμπάμπουε που ενεκρίθη στο πλαίσιο της 11ης Διάσκεψης Κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σειχ στις 30 Ιουνίου - 1η Ιουλίου 2008,

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 15ης Σεπτεμβρίου 2008 μεταξύ της Αφρικανικής Εθνικής Ένωσης - Εθνικού Μετώπου (ZANU-PF) της Ζιμπάμπουε και των δύο Κινημάτων για τη Δημοκρατική Αλλαγή (MDC) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ζιμπάμπουε,

  –  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη SADC (Νοτιοαφρικανική Κοινότητα Ανάπτυξης) και τα σχετικά πρωτόκολλα, περιλαμβανομένου του Εκλογικού Πρωτοκόλλου SADC,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζιμπάμπουε αντιμετωπίζει τεραστίων διαστάσεων ανθρωπιστική κρίση με 5,1 εκατ. άτομα, δηλαδή το ήμισυ τουλάχιστον του πληθυσμού, να τελεί σε κατάσταση λιμού· ότι ένα ξέσπασμα επιδημίας χολέρας που ήταν αποτέλεσμα ανεπάρκειας των βασικών υπηρεσιών υδροδότησης και υγείας προκάλεσε το θάνατο σε 783 τουλάχιστον άτομα ενώ μολύνθηκαν άνω των 16.400 ατόμων στη Ζιμπάμπουε και άνω των 300.000 ατόμων που έχουν εξασθενίσει σοβαρά από έλλειψη τροφίμων αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο από την επιδημία,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Ζιμπάμπουε κατέστησαν σαφές πως δεν είναι σε θέση να δώσουν ένα τέλος στην ανθρωπιστική κρίση ούτε θα τερματίσουν τη βίαιη καταστολή των αντιφρονούντων· ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της ανθρωπιστικής καταστροφής και της κρίσης διακυβέρνησης που προκλήθηκαν από την αποτυχία του Ρόμπερ Μουγκάμπε να πραγματοποιήσει τίμιες και αξιόπιστες εκλογές και να σεβαστεί την πολιτική συμφωνία της 15ης Σεπτεμβρίου 2008 σε σχέση με την αρχή του σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας με σκοπό τον τερματισμό της κρίσης που επετεύχθη παρά τη μεσολάβηση του προέδρου της Νότιας Αφρικής Τάμπο Εμ Μπεκί,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθωρισμός υπολογίζεται ότι ανέρχεται στην περιοχή σε δισ.% που είναι και ο υψηλότερος στον κόσμο· ότι το 80% του πληθυσμού ζει με λιγότερο του ενός δολαρίου την ημέρα, χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως τα τρόφιμα και το νερό,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη διεθνή ιατρική και ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα, τουλάχιστον 1,4 εκατ. άτομα απειλούνται από τη χολέρα στην περίπτωση που το ξέσπασμα της επιδημίας δεν αναχαιτιστεί με την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της· ότι η επιδημία εξαπλώνεται στη Νότια Αφρική και τη Μπουτσουάνα,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός της οικονομικής, πολιτική και κοινωνικής κρίσης επιβάρυνε ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα κορίτσια που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη μόλυνση από χολέρα λόγω ενασχόλησής τους με τη φροντίδα των ασθενών στα σπίτια τους,

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο επιβίωσης στη Ζιμπάμπουε έπεσε από τα 60 χρόνια για αμφότερα τα φύλα στα 37 χρόνια για τους άνδρες και στα 34 για τις γυναίκες κατά την παρελθούσα δεκαετία και ότι 1,7 εκατ. άτομα διαβιούν σήμερα στη Ζιμπάμπουε με τον ιό ΗΙV,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πίσω από την πολιτική κρίση και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης από υγειονομικής πλευράς παρατηρείται χειροτέρευση της κρίσης σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ζιμπάμπουε ενώ οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις συνίστανται σε μια άνευ προηγουμένου έξαρση των απαγωγών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την εξαφάνιση της Jestina Mukoko να αποτελεί τμήμα ενός πλαισίου παρενόχλησης και εκφοβισμού των ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πραγματοποιούνται από άτομα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι εργάζονται για λογαριασμό των αρχών της Ζιμπάμπουε,

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την UNICEF, υπολογίζεται ότι μόνο το 40% του διδακτικού προσωπικού της χώρας εργάζεται ενώ πηγαίνουν στο σχολείο μόνο το ένα τρίτο των μαθητών· ότι οι δάσκαλοι, όπως οι γιατροί και οι νοσοκόμες πραγματοποίησαν περιοδικά απεργίες και έπεσαν θύματα βίαιης καταστολής από την αστυνομία επειδή άσκησαν τα δικαιώματά τους για ειρηνική διαδήλωση,

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους "Πρεσβύτερους" στους οποίους περιλαμβάνονται ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Αννάν, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ και η εξέχουσα εκπρόσωπος των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών Γκράσα Μαρσέλ απαγορεύτηκε η είσοδος στη Ζιμπάμπουε,

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι αφρικανοί ηγέτες στους οποίους περιλαμβάνονται ο Αρχιεπίσκοπος Ντεσμόντ Τουτού, ο Πρόεδρος της Μποτσουάνα Ιάν Κάμα και ο Πρωθυπουργός της Κένυα Ραήλα Οντίγκα κάλεσαν τον κ. Μουγκάμπε να παραιτηθεί,

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 60ής επετείου της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Πρόεδρος Σαρκοζί εξ ονόματος της ΕΕ, κάλεσε τον Μουγκάμπε να παραιτηθεί δηλώνοντας ότι ο κ. Μουγκάμπε "κρατεί σε ομηρία το λαό της Ζιμπάμπουε" και ότι "ο λαός της Ζιμπάμπουε έχει δικαίωμα στην ελευθερία, την ασφάλεια και το σεβασμό",

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζιμπάμπουε πλησιάζει την εκπλήρωση των κριτηρίων για επίκληση της δήλωσης η οποία υπεγράφη σε πλαίσιο ΟΗΕ το 2005 ότι συντρέχει διεθνής "ευθύνη προστασίας" του λαού που αντιμετωπίζει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

  1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Ζιμπάμπουε, την επιδημία χολέρας, το λιμό και την πλήρη άρνηση του καθεστώτος Μπουγκάμπε να δώσει μια θετική απάντηση στην κρίση· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να τονίσουν εκ νέου τη δέσμευσή τους έναντι του λαού της Ζιμπάπουε με ένα ουσιαστικό και μακρόπνοο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοηθείας·

  2.  επισημαίνει ότι η ΕΕ μόλις αποδέσμευσε 10 εκατ. ευρώ για βοήθεια και καλεί τις αρχές της Ζιμπάμπουε να άρουν όλους τους περιορισμούς στις υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοηθείας και να εξασφαλίσουν την παράδοση της βοηθείας αυτής σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας·

  3.  υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της αντιπροσωπείας των Πρεσβυτέρων στους οποίους περιλαμβάνονται ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Αννάν, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ και η εκπρόσωπος των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών Γκράσα Μαρσέλ προκειμένου να αμβλυνθεί η ανθρωπιστική κρίση στη Ζιμπάμπουε· θεωρεί εντελώς απαράδεκτη την άρνηση χορήγησης αδείας εισόδου στα μέλη της ομάδας αυτής από το καθεστώς Μουγκάμπε δεδομένου ότι εξέφρασαν την επιθυμία να ασκήσουν την επιρροή τους προκειμένου να αυξηθεί η άμεση και μακροπρόθεσμη ροή βοηθείας στη χώρα για να δοθεί ένα τέλος στα φοβερά βάσανα του λαού της Ζιμπάμπουε·

  4.  καταδικάζει σταθερά τη συνεχιζόμενη βία του καθεστώτος Μουγκάμπε σε βάρος μελών και υποστηρικτών του MDC· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις πρόσφατες απαγωγές υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ζητεί την άμεση ελευθέρωση της Jestina Mukoko, διευθύντριας του Ειρηνευτικού Προγράμματος για τη Ζιμπάμπουε (ZPP), του Zacharia Nkomo, αδελφού του εξέχοντος υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Harrison Nkomo του Broderick Takawira, επαρχιακού συντονιστή του Ειρηνευτικού Προγράμματος για τη Ζιμπάμπουε, του Pascal Gonzo, οδηγού στο Ειρηνευτικό Πρόγραμμα για τη Ζιμπάμπουε και ορισμένων μελών του MDC και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και ζητεί να λογοδοτήσουν οι δράστες των απαγωγών αυτών·

  5.  χαιρετίζει την πρόσφατη επέκταση του καταλόγου της ΕΕ σχετικά με τα απαγορευμένα πρόσωπα του καθεστώτος Μουγκάμπε και ζητεί να προστεθούν στον κατάλογο αυτό τα ονόματα βασικών υποστηρικτών του Μουγκάμπε περιλαμβανομένου του Florence Chitauro, πρώην κορυφαίου υπουργού του ZANU- PF που σήμερα φαίνεται ότι διαβιεί στο Λονδίνο αρνούμενος να καταδικάσει τον Μουγκάμπε και ταξιδεύοντας ανενόχλητος από και προς τη Ζιμπάμπουε·

  6.  καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής στοχευμένων κυρώσεων (απαγόρευση ταξιδίου και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων) κατά του κ. Μουγκάμπε και ατόμων που αναμείχθηκαν ενεργά σε πράξεις βίας ή καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί ιδιαίτερα την Κίνα, τη Ρωσία και τη Νότια Αφρική να υποστηρίξουν τη λήψη δραστικών μέτρων κατά του καθεστώτος Μουγκάμπε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και να δείξουν στις αφρικανικές κυβερνήσεις ότι δεν επιθυμούν πλέον να παράσχουν την οποιαδήποτε υποστήριξη στο καθεστώς Μουγκάμπε·

  7.  χαιρετίζει την ακεραιότητα των κυβερνήσεων της Κένυα, Μποτσουάνα και Ζάμπια να μιλήσουν ανοικτά κατά του καθεστώτος Μουγκάμπε και εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση γιατί τόσες άλλες αφρικανικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να εθελοτυφλούν μπροστά στα δεινά που επισύρει το καθεστώς αυτό·

  8.  τονίζει τη ριζική ανάγκη του λαού της Ζιμπάμπουε για πολιτική αλλαγή και καταδικάζει την άρνηση του Ρόμπερτ Μουγκάμπε να εφαρμόσει τη συμφωνία που ο ίδιος υπέγραψε στις 15 Σεπτεμβρίου να παραδώσει βασικά υπουργεία στο κόμμα του Morgan Tsvangirai ή να προβεί σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις·

  9.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την κατεπείγουσα ανάγκη άμεσης ριζοσπαστικής και δημοκρατικής αλλαγής για το λαό της Ζιμπάμπουε που εξακολουθεί να υφίσταται το καταπιεστικό καθεστώς Μουγκάμπε που τον χειραγωγεί προς όφελός του·

  10.  απευθύνει επείγουσα έκκληση προκειμένου να ασκήσουν περισσότερη πίεση οι αφρικανικές χώρες και οι περιφερειακοί θεσμοί, περιλαμβανομένης της SADC και ιδιαίτερα η Αφρικανική Ένωση ως εγγυητής της συμφωνίας της 15ης Σεπτεμβρίου καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες της Αφρικής προκειμένου να επιτευχθεί μια τίμια και δίκαια λύση στην κατάσταση που επικρατεί στη Ζιμπάμπουε η οποία θα βασίζεται στις αξιόπιστες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο και να ελέγξουν την οποιαδήποτε συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο με έναν ισορροπημένο τρόπο·

  11.  καλεί το Συμβούλιο να ενθαρρύνει την Αφρικανική Ένωση να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ουσιαστικής παρέμβασης για την προστασία του άμαχου πληθυσμού στη Ζιμπάμπουε·

  12.  καλεί το Συμβούλιο να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις πιθανές συνέπειες που θα έχει για την περιοχή η εσκεμμένη αμέλεια και κακή διακυβέρνηση του ZANU -PF που αποσταθεροποιεί τη χώρα·

  13.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση των προσφύγων από τη Ζιμπάμπουε στην περιοχή καθώς και τη λύπη του για τις βιαιοπραγίες σε βάρος των προσφύγων αυτών στις γειτονικές χώρες· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις γειτονικές χώρες με προγράμματα οικονομικής και υλικής βοηθείας για τους πρόσφυγες·

  14.  απευθύνει θερμή έκκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και τη διεθνή κοινότητα να προετοιμαστούν να υποστηρίξουν την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Ζιμπάμπουε μόλις σχηματιστεί μια κυβέρνηση που θα αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα σε όλα τα επίπεδα τη βούληση του λαού της Ζιμπάμπουε και μόλις υπάρξουν απτές ενδείξεις επιστροφής στο σεβασμό της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

  15.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις διπλωματικές ενέργειες στην Αφρική προκειμένου να παράσχουν ενεργή υποστήριξη για αλλαγές στη Ζιμπάμπουε·

  16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις των χωρών της Ομάδας των G8, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ζιμπάμπουε και της Νότιας Αφρικής, τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοπολιτείας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους Προέδρους της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αφρικανικής Ένωσης, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα και τις κυβερνήσεις των χωρών της SADC και του κοινοβουλευτικού της φόρουμ.