Postup : 2008/2695(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0628/2008

Predkladané texty :

RC-B6-0628/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 13.1
CRE 18/12/2008 - 13.1

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 14.1

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0640

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 109kWORD 75k
17.12.2008
PE416.116
PE416.121
PE416.127
PE416.130
PE416.131
 
B6‑0628/2008}
B6‑0633/2008}
B6‑0639/2008}
B6‑0642/2008}
B6‑0643/2008} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt, Maria Martens v mene skupiny PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Ana Maria Gomes v mene skupiny PSE
   Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall, Thierry Cornillet v mene skupiny ALDE
   Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE
   Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan v mene skupiny UEN
   Kathy Sinnott v mene skupiny IND/DEM
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   ALDE (B6‑0628/2008)
   PSE (B6‑0633/2008)
   Verts/ALE (B6‑0639/2008)
   UEN (B6‑0642/2008)
   PPE-DE (B6‑0643/2008)
o situácii v Zimbabwe

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Zimbabwe 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Zimbabwe, z ktorých posledné bolo prijaté 7. júla 2008,

–  so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/135/SZBP z 18. februára 2008 o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe nastolených v rámci spoločnej pozície 2004/161/SZBP do 20. februára 2009, na nariadenie Komisie 1226/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa spoločná pozícia, a na závery Rady o Zimbabwe prijaté 12. decembra 2008, v ktorých Rada vyjadruje znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Zimbabwe,

–  so zreteľom na uznesenie o situácii v Zimbabwe prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ 28. novembra 2008 v Port Moresby (Papua-Nová Guinea),

–  so zreteľom na správu pozorovateľskej misie Panafrického parlamentu o harmonizovaných voľbách, ktoré sa konali v Zimbabwianskej republike z 29. marca 2008,

–  so zreteľom na uznesenie o Zimbabwe prijaté na 11. samite Africkej únie, ktorý sa konal v Šarm aš-Šajchu 30. júna až 1. júla 2008,

–  so zreteľom na dohodu z 15. septembra medzi Zimbabwianskou africkou národnou úniou – vlasteneckým frontom (ZANU – PF) a dvoma útvarmi Hnutia za demokratickú zmenu (HDZ) o riešení problémov, ktorým čelí Zimbabwe,

–  so zreteľom na Zmluvu Rozvojového spoločenstva juhoafrických krajín (SADC) a jej protokoly vrátane volebného protokolu SADC,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Zimbabwe čelí humanitárnej kríze obrovských rozmerov, v ktorej 5,1 milióna ľudí, takmer polovica obyvateľstva, čelí hladu, keďže cholera, ktorá prepukla ako následok zlyhania základných služieb súvisiacich s vodou a sanitáciou, usmrtila v Zimbabwe 783 a nakazila vyše 16 400 ľudí a vyše 300 000 ľudí vážne oslabených nedostatkom potravy je epidémiou vážne ohrozených,

B.  keďže zimbabwianske orgány jasne oznámili, že nie sú schopné ukončiť humanitárnu krízu a neprestanú s násilným potláčaním svojich protivníkov; keďže existuje jasné prepojenie medzi humanitárnou katastrofou a krízou správy vecí verejných vyprovokovanou neschopnosťou Roberta Mugabeho zorganizovať spravodlivé a dôveryhodné voľby a dodržiavať politickú dohodu z 15. septembra 2008 o zásade zostavenia vlády národnej jednoty s cieľom skoncovať s krízou, ktorá sa dosiahla napriek úsiliu prezidenta Juhoafrickej republiky Thaba Mbekiho,

C.  keďže miera inflácie, najvyššia na svete, sa v tomto regióne odhaduje na niekoľko miliárd percent, a keďže 80 % obyvateľstva žije z menej ako 1 amerického dolára na deň bez prístupu k základným potrebám, ako sú potrava a voda,

D.  keďže podľa medzinárodnej lekárskej humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc aspoň 1,4 milióna ľudí je v ohrození nákazou cholery, ak sa nezabráni jej prepuknutiu odstránením jej hlavných príčin; keďže nákaza sa šíri do Južnej Afriky a Botswany,

E.  keďže kombinácia hospodárskej, politickej a sociálnej krízy si vyžiadala obete najmä medzi ženami a dievčatami a keďže práve ony sú obzvlášť ohrozené nákazou cholerou, pretože sú zodpovedné za domácu starostlivosť o choré osoby,

F.  keďže priemerná dĺžka života v Zimbabwe klesla v poslednom desaťročí zo 60 rokov u obidvoch pohlaví na 37 rokov u mužov a 34 rokov u žien; a keďže v súčasnosti žije v Zimbabwe 1,7 milióna ľudí s vírusom HIV,

G.  keďže v pozadí politickej krízy a zdravotnej núdzovej situácie existuje v Zimbabwe zhoršujúca sa kríza ľudských práv, o čom svedčí aj najnovší vývoj v podobe bezprecedentnej série únosov obhajcov ľudských práv – zmiznutie Jestiny Mukokovej je vzorkou prenasledovania a zastrašovania aktivistov za ľudské práva, ktoré vykonávajú ľudia podozriví z konania v mene zimbabwianskych orgánov;

H.  keďže podľa UNICEF iba približne 40 percent všetkých zimbabwianskych učiteľov pracuje a na vyučovaní sa zúčastňuje len tretina všetkých žiakov; keďže učitelia podobne ako lekári a zdravotné sestry pravidelne štrajkujú a polícia násilne potláča uplatňovanie ich práva na pokojnú demonštráciu;

I.  keďže skupine Starších (The Elders), ktorú tvoria bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan, bývalý prezident USA Jimmy Carter a popredná obhajkyňa práv žien a detí Graça Machelová, bol zamietnutý vstup do Zimbabwe,

J.  keďže množstvo afrických predstaviteľov vrátane arcibiskupa Desmonda Tutua, botswanského prezidenta Iana Khamu a kenského ministerského predsedu Raila Odingu vyzvalo pána Mugabeho, aby odstúpil,

K.  keďže 8. decembra počas oslavy 60. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv prezident Sarkozy vyzval v mene EÚ Mugabeho, aby odstúpil, pričom uviedol, že Mugabe „drží obyvateľov Zimbabwe ako rukojemníkov“ a že „obyvatelia Zimbabwe majú právo na slobodu, bezpečnosť a úctu“,

L.  keďže Zimbabwe takmer spĺňa kritériá umožňujúce odvolať sa na vyhlásenie schválené OSN v roku 2005 o tom, že existuje medzinárodná zodpovednosť za ochranu obyvateľov pred zločinmi proti ľudskosti,

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad katastrofickou humanitárnou situáciou v Zimbabwe, epidémiou cholery, hladom a úplným odmietnutím Mugabeho režimu pozitívne reagovať na krízu; vyzýva Radu a Komisiu, aby opäť potvrdili svoj záväzok voči zimbabwianskemu ľudu prostredníctvom významného a dlhodobého programu humanitnej pomoci;

2.   konštatuje, že EÚ práve uvoľnila 10 miliónov EUR na pomoc a vyzýva zimbabwianske orgány, aby zrušili všetky obmedzenia pre agentúry humanitárnej pomoci a aby zabezpečili, že sa humanitárna pomoc poskytne v súlade so zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti;

3.   pevne podporuje úsilie delegácie skupiny Starších, ktorú tvoria bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan, bývalý prezident USA Jimmy Carter a popredná obhajkyňa za práva žien a detí Graça Machelová, o zmiernenie humanitárnej krízy v Zimbabwe; považuje za absolútne neprijateľné, že Mugabeho režim zamietol členom tejto skupiny boli vstupné víza, keďže mali snahu použiť svoj vplyv na zvýšenie okamžitého a dlhodobého prísunu pomoci do krajiny, a tak zastavili hrozné utrpenie obyvateľov Zimbabwe;

4.  ostro odsudzuje pokračujúce násilie páchané Mugabeho režimom voči členom a stúpencom HDZ; je pobúrený sériou nedávnych únosov obhajcov ľudských práv a žiada o okamžité prepustenie Jestiny Mukokovej, riaditeľky projektu Zimbabwe Peace Project (ZPP), Zachariu Nkoma, brata popredného obhajcu ľudských práv Harrisona Nkomu, Brodericka Takawiru, provinčného koordinátora projektu Zimbabwe Peace Project, Pascala Gonza, vodiča v projekte Zimbabwe Peace Project, a množstva členov HDZ a aktivistov občianskej spoločnosti, a žiada, aby páchatelia týchto únosov boli zobratí na zodpovednosť;

5.  víta nedávne rozšírenie zoznamu EÚ s menami osôb Mugabeho režimu, na ktoré sa vzťahuje zákaz, a žiada, aby sa naň pridali ďalšie mená Mugabeho stúpencov vrátane Florence Chitaurovej, bývalej ministerky ZANU PF, ktorá očividne teraz žije v Londýne, odmieta odsúdiť Mugabeho a bez zábran cestuje do a zo Zimbabwe;

6.  vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby zvážila nastolenie cielených sankcií (zákazy cestovania a zmrazenie aktivít) voči pánovi Mugabemu a osobám s aktívnou účasťou na násilí alebo porušovaní ľudských práv; vyzýva najmä Čínu, Rusko a Južnú Afriku, aby podporovali prísne opatrenia voči Mugabeho režimu v Bezpečnostnej rade OSN a aby africkým vládam dali najavo, že už nebudú ochotné podporovať Mugabeho režim;

7.  oceňuje integritu kenskej, botswanskej a zambijskej vlády za verejné odsúdenie Mugabeho a vyjadruje hlboké sklamanie z toho, že tak veľa afrických vlád je stále ochotných privierať oči nad hrôzami jeho režimu;

8.   zdôrazňuje, že zimbabwiansky ľud zúfalo potrebuje politickú zmenu, a odsudzuje, že Robert Mugabe odmieta uplatňovať dohodu o odovzdaní kľúčových ministerstiev strane Morgana Tsvangiraia alebo zavedení politickej reformy, ktorú podpísal 15. septembra;

9.   vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že represívny, manipulujúci a prospechársky Mugabeho režim naďalej marí uskutočnenie okamžitej, radikálnej a demokratickej zmeny, ktorú tak zúfalo potrebuje zimbabwiansky ľud;

10.  naliehavo žiada, aby africké krajiny a regionálne inštitúcie vrátane SADC a najmä Africkej únie ako ručiteľa dohody z 15. septembra 2008, ako aj významní Afričania zvýšili tlak na zabezpečenie spravodlivého a čestného vyriešenia situácie v Zimbabwe založeného na dôveryhodných voľbách, ktoré sa konali v marci 2008, a aby vyváženým spôsobom monitorovali každú politickú dohodu;

11.   vyzýva Radu, aby podporovala Africkú úniu v príprave alternatív na aktívny zásah s cieľom chrániť civilné obyvateľstvo Zimbabwe;

12.   vyzýva Radu, aby zostala ostražitá v súvislosti s možnými následkami, ktoré môže mať pre región zámerné zanedbávanie a zlá správa vecí verejných, ktoré destabilizujú Zimbabwe;

13.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou zimbabwianskych utečencov v regióne a vyjadruje poľutovanie nad násilnými činmi voči zimbabwianskym utečencom v susedných krajinách; vyzýva Komisiu, aby tieto susedné krajiny podporovala vykonávaním programov finančnej a materiálnej pomoci pre utečencov;

14.   dôrazne apeluje na všetky zúčastnené strany a medzinárodné spoločenstvo, aby boli pripravení podporovať hospodársku a sociálnu obnovu Zimbabwe ihneď po tom, čo bude vytvorená vláda, ktorá bude odrážať vôľu občanov Zimbabwe a ktorá preukáže zreteľné znaky návratu k dodržiavaniu demokracie, ľudských práv a zásad právneho štátu;

15.   vyzýva Radu a členské štáty, aby zintenzívnili diplomatickú činnosť v Afrike s cieľom zabezpečiť aktívnu podporu zmeny v Zimbabwe;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vládam krajín G8, vládam a parlamentom Zimbabwe a Južnej Afriky, generálnemu tajomníkovi Britského spoločenstva národov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, predsedom Komisie a Výkonnej rady Africkej únie, Panafrickému parlamentu a generálnemu tajomníkovi a vládam SADC a jeho parlamentnému fóru.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia