Predlog skupne resolucije - RC-B6-0628/2008Predlog skupne resolucije
RC-B6-0628/2008

  PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

  17.12.2008

  v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
  in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o razmerah v Zimbabveju

  Postopek : 2008/2695(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B6-0628/2008
  Predložena besedila :
  RC-B6-0628/2008
  Sprejeta besedila :

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Zimbabveju

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Zimbabveju, nazadnje tiste 7. julija 2008,

  –  ob upoštevanju skupnega stališča Sveta 2008/135/SZVP z dne 18. februarja 2008 o podaljšanju omejitvenih ukrepov proti Zimbabveju do 20. februarja 2009, ki ga nalaga skupno stališče 2004/161/SZVP, uredbe Komisije 1226/2008 z 8. decembra 2008, ki spreminja skupno stališče in sklepov Sveta o Zimbabveju z 12. decembra 2008, v katerih je izražena resna zaskrbljenost v zvezi s poslabšanjem humanitarnih razmer v Zimbabveju,

  –  ob upoštevanju resolucije Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU o razmerah v Zimbabveju, sprejete na zasedanju 28. novembra 2008 v mestu Port Moresby (Papua Nova Gvineja),

  –  ob upoštevanju poročila vseafriške misije za spremljanje parlamentarnih volitev o usklajenih volitvah v Republiki Zimbabve 29. marca 2008,

  –  ob upoštevanju resolucije o Zimbabveju, sprejete na 11. vrhunskem srečanju Afriške unije, ki je potekalo v Šarm el Šejku od 30. junija do 1. julija 2008,

  –  ob upoštevanju dogovora med Zimbabvejsko afriško nacionalno unijo – Patriotsko fronto in obema vejama Gibanja za demokratične spremembe (Movement for democratic change - MDC) s 15. septembra 2008 o reševanju težav, s katerimi se spopada Zimbabve,

  –  ob upoštevanju pogodbe o Skupnosti za južnoafriški razvoj in njenih protokolov, vključno z volilnim protokolom skupnosti,

  –  ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

  A.  ker se Zimbabve sooča z veliko humanitarno krizo, saj se 5,1 milijona ljudi, kar je skoraj polovica prebivalstva, spopada z lakoto, medtem ko je zaradi izbruha kolere, ki je bil posledica zloma osnovne preskrbe z vodo in sanitarnih storitev, umrlo najmanj 783 ljudi in se okužilo več kot 16.400 ljudi, več kot 300.000 ljudi, ki je resno oslabljenih zaradi pomanjkanja hrane, pa je zaradi epidemije v nevarnosti;

  B.  ker so zimbabvejske oblasti jasno izrazile, da ne morejo končati humanitarne krize in ne bodo končale nasilnega zatiranja svojih nasprotnikov; ker je jasna povezava med humanitarno katastrofo in krizo upravljanja, ki jo je povzročila nesposobnost Roberta Mugabeja, da izvede poštene in verodostojne volitve ter da spoštuje politični sporazum s 15. septembra 2008 o načelu oblikovanja vlade narodne enotnosti za končanje krize, ki je bil dosežen kljub južnoafriškega predsednika Thaboja Mbekija;

  C.  ker se ocenjuje, da znaša inflacija nekaj milijard odstotkov in je najvišja na svetu, medtem ko 80 odstotkov prebivalstva živi z manj kot enim ameriškim dolarjem na dan in nima dostopa do osnovnih potrebščin, kot sta hrana in voda,

  D.  ker je po podatkih mednarodne organizacije Zdravniki brez meja najmanj 1,4 milijona ljudi v nevarnosti, da se okuži s kolero, če izbruh ne bo zajezen z odpravo izvornih vzrokov; ker se izbruh širi v Južno Afriko in Bocvano,

  E.  ker je kombinacija gospodarske, politične in socialne krize prizadela zlasti ženske in deklice, saj imajo nalogo, da doma skrbijo za bolne, in so še posebej v nevarnosti za okužbo s kolero,

  F.  ker je pričakovana življenjska doba v zadnjem desetletju v Zimbabveju padla s 60 let za oba spola na 37 let za moške in 34 let za ženske, ker v Zimbabveju 1,7 milijona ljudi živi z virusom HIV,

  G.  ker je v Zimbabveju poleg politične krize in zdravstvenega izrednega stanja tudi vse hujša kriza človekovih pravic, v zvezi s katero so se nazadnje zvrstile številne ugrabitve zagovornikov človekovih pravic (izginotje Jestine Mukoko je del vzorca nadlegovanja in ustrahovanja zagovornikov človekovih pravic, ki jih izvajajo osebe, za katere se sumi, da delujejo v imenu zimbabvejskih oblasti),

  H.  ker po podatkih Unicefa dela le približno 40 odstotkov učiteljev v državi, k pouku pa hodi le tretjina učencev; ker učitelji, tako kot zdravniki in medicinske sestre, občasno stavkajo in jih policija nasilno zatira pri izvrševanju njihove pravice do mirnih demonstracij;

  I.  ker je bil nekdanjemu generalnemu sekretarju Združenih narodov Kofiju Ananu, nekdanjemu predsedniku ZDA Jimmyju Carterju in vodilni zagovornici pravic žensk in otrok Graçi Machel preprečen, vstop v Zimbabve,

  J.  ker so Roberta Mugabeja številni afriški voditelji, vključno z nadškofom Desmondom Tutujem, bocvanskim predsednikom Ianom Khamo in kenijskim predsednikom vlade Railo Odingo pozvali, naj odstopi,

  K.  ker je 8. decembra 2008, ob praznovanju 60. obletnice splošne deklaracije o človekovih pravicah francoski predsednik Sarkozy v imenu EU pozval Roberta Mugabeja, naj odstopi, ter izjavil, da ima svoje prebivalstvo za talce in da ima zimbabvejsko prebivalstvo pravico do svobode, varnosti in spoštovanja,

  L.  ker se Zimbabve približuje izpolnjevanju meril za sklicevanje na deklaracijo, ki je bila potrjena v Združenih narodih leta 2005, in sicer, da obstaja mednarodna odgovornost za zaščito ljudstev, ki so žrtev kaznivih dejanj zoper človečnost,

  1.  izraža svojo globoko skrb za katastrofalne humanitarne razmere v Zimbabveju, epidemijo kolere, lakote in popolne zavrnitve Mugabejevega režima, da bi se pozitivno odzval na krizo; poziva Svet in Komisijo, naj poudarita svojo zavezo prebivalcem Zimbabveja s programom znatne dolgoročne humanitarne pomoči;

  2.   ugotavlja, da je EU nedavno sprostila 10 milijonov evrov vredno pomoč in poziva zimbabvejske oblasti, naj odpravijo vse omejitve za agencije za človekoljubno pomoč ter zagotovijo dostavo humanitarne pomoči v skladu z načeli človekoljubnosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti;

  3.   podpira prizadevanja delegacije, ki jo sestavljajo nekdanji generalni sekretar Združenih narodov Kofi Anan, nekdanji predsednik ZDA Jimmy Carter in vodilna zagovornica pravic žensk in otrok Graça Machel, da omilijo zimbabvejsko humanitarno krizo; meni, da je nesprejemljivo, da jim je Mugabejev režim zavrnil prošnjo za izdajo vstopne vize, saj da so želeli izkoristiti svoj vpliv za povečanje takojšnje in dolgoročne pomoči državi, da bi tako končalo veliko trpljenje zimbabvejskega ljudstva;

  4.  ostro obsoja nenehno nasilje, ki ga Mugabejev režim izvaja nad člani in simpatizerji gibanja MDC; je ogorčen nad nedavnim valom ugrabitev zagovornikov človekovih pravic in poziva k takojšnji izpustitvi Jestine Mukoko, direktorice nevladne organizacije Zimbabwe peace project (ZPP), Zacharia Nkoma, brata vodilnega odvetnika za človekove pravice Harrisona Nkoma, Brodericka Takawira, pokrajinskega koordinatorja organizacije ZPP, Pascala Gonza, voznika pri ZPP, in številnih članov gibanja MDC in aktivistov civilne družbe ter poziva h kaznovanju ugrabiteljev;

  5.  pozdravlja nedavno razširitev seznama oseb iz Mugabejevega režima, ki jim je prepovedan vstop v EU, ter poziva, naj se dodajo še imena ključnih Mugabejevih simpatizerjev, vključno s Florencem Chitaurojem, nekdanjem ministrom stranke ZANU PF, ki sedaj očitno živi v Londonu, ne želi obsoditi Mugabeja in potuje v Zimbabve in nazaj brez omejitev;

  6.  poziva varnostni svet Združenih narodov, naj preuči možnost uvedbe usmerjenih sankcij (prepovedi potovanja in zamrznitve sredstev) za Roberta Mugabeja in osebe, ki se dejavno poslužujejo nasilja ali kršijo človekove pravice; zlasti poziva Kitajsko, Rusijo in Južno Afriko, naj v varnostnem svetu Združenih narodov podprejo stroge ukrepe zoper Mugabejev režim in naj nakažejo afriškim vladam, da niso več nikakor pripravljene podpirati Mugabejevega režima;

  7.  pozdravlja načelnost vlad Kenije, Bocvane in Zambije, ker so izrazile svoje nestrinjanje z Mugabejem, ter izraža razočaranje nad dejstvom, da so številne druge afriške države pripravljene zatisniti oči pred zlom tega režima;

  8.   poudarja, da zimbabvejsko ljudstvo nujno potrebuje politične spremembe, in obsoja nepripravljenost Roberta Mugabeja, da bi spoštoval sporazum, ki ga je podpisal 15. septembra 2008, in sicer, da bo ključna ministrstva odstopil stranki Morgana Tsvangiraija ali da bo uvedel politične spremembe;

  9.   izraža globoko zaskrbljenost nad tem, da takojšnjo korenito demokratično spremembo, ki jo zimbabvejsko ljudstvo nujno potrebuje, nenehno onemogoča zatiralski, manipulatorski in samozadostni Mugabejev režim;

  10.  nujno poziva k večjemu pritisku afriških držav in regionalnih institucij, vključno z Južnoafriško razvojno skupnostjo in zlasti Afriško unijo kot porokom za izvršitev sporazuma s 15. septembra 2008, pa tudi uglednih Afričanov, da se zagotovi poštena in pravična rešitev razmer v Zimbabveju, ki bo temeljila na verodostojnih volitvah marca 2008, in da se uravnoteženo nadzoruje morebiten politični sporazum;

  11.   poziva Svet, naj spodbudi Afriško unijo, da se pripravi na možnost aktivnega posredovanja za zaščito civilnega prebivalstva Zimbabveja;

  12.   poziva Svet, naj pazi na morebitne posledice, ki jih bo za to območje imelo namerno zanemarjanje in slabo upravljanje države stranke ZANU-PF, ki destabilizira Zimbabve;

  13.  je zelo zaskrbljen zaradi položaja zimbabvejskih beguncev na tem območju in obsoja nasilje zoper njih v sosednjih državah; poziva Komisijo, naj tem državam zagotovi podporo z izvajanjem programov za finančno in materialno pomoč za begunce;

  14.   poziva vse zainteresirane strani in mednarodno skupnost, naj bodo pripravljeni podpreti gospodarsko in socialno okrevanje Zimbabveja, ko bo sestavljena vlada, ki bo dejansko odražala voljo ljudstva na vseh ravneh in ko bo mogoče videti oprijemljive znake spoštovanja demokracije, človekovih pravic in pravne države;

  15.   poziva Svet in države članice, naj povečajo svoje diplomatske dejavnosti v Afriki, da se spremembam v Zimbabveju zagotovi dejavna podpora;

  16.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladam držav G8, vladam in parlamentom Zimbabveja in Južne Afrike, generalnemu sekretarju Commonwealtha, generalnemu sekretarju Združenih narodov, predsedniku Komisije in izvršnemu svetu Afriške unije, vseafriškemu parlamentu, generalnemu sekretarju in vladam Južnoafriške razvojne skupnosti ter njenemu parlamentarnemu forumu.