Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0629/2008Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0629/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

17.12.2008

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα

Διαδικασία : 2008/2696(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0629/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0629/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

-   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

-   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του 2003 για Πολιτικό Διάλογο και Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αφενός και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλα, της Ονδούρα, της Νικαράγουα και του Παναμά αφετέρου, και τη Συμφωνία-πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλα, της Ονδούρα , της Νικαράγουα και του Παναμά[1],

-   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

-   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις που συνέταξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ σχετικά με τις δημοτικές εκλογές της 9ης παρελθόντος Νοεμβρίου,

-   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτρόπου κυρίας Benita Ferrero Waldner σχετικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στη Νικαράγουα μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 9ης Νοεμβρίου,

-   έχοντας υπόψη τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την υπογραφή μιας Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Κεντρικής Αμερικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις περί νοθείας στα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 9ης Νοεμβρίου 2008 που περιέχονται στις εκθέσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, όπου αναφέρεται η απροθυμία των Νικαραγουανών αρχών να οργανώσουν μια καθαρή δημοκρατική εκλογική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές συνοδεύτηκαν από επιθέσεις, ιδίως κατά των μέσων ενημέρωσης, και ότι σημειώθηκε πόλωση και προκλήθηκαν συγκρούσεις εξ αιτίας αυτού,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ, καθώς και πολλές Νικαραγουανές ΜΚΟ, εξέφρασαν ανησυχίες ως προς το βαθμό διαφάνειας της ψηφοφορίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις από 11 Ιουνίου 2008 αποφάσεις του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου, με τις οποίες αφενός ακυρώθηκε η νομική προσωπικότητα του Movimiento Renovador Sandinista (MRS) και αφετέρου προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι το Συντηρητικό Κόμμα (PC, Partido Conservador) δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2008, με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί η συμμετοχή αυτών των δυο κομμάτων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες επιθέσεις και παρενοχλήσεις που εδώ και μερικούς μήνες υφίστανται οι οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μέλη τους, οι δημοσιογράφοι και οι εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης, εκ μέρους ατόμων, πολιτικών τομέων ή οργανισμών που συνδέονται με την κρατική εξουσία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Νικαραγουανού Υφυπουργού Συνεργασίας περί θέσπισης ενός μηχανισμού "κοινής φορολογίας" επί των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι ΜΚΟ και δυνάμει του οποίου θα διεξάγονται έρευνες στις διάφορες ΜΚΟ για δήθεν μη τήρηση νομικών προϋποθέσεων, όπως στην περίπτωση των κατηγοριών σε βάρος 17 οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περί "τριγωνικής χρηματοδότησης",

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υποστεί ποινική δίωξη οι υπερασπιστές των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, ακόμη και εκείνοι που βοήθησαν ένα κορίτσι που είχε πέσει θύμα βιασμού να κάνει άμβλωση για να σώσει τη ζωή της, την εποχή που η άμβλωση για ιατρικούς λόγους δεν εδιώκετο ποινικά,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη το από 22 Οκτωβρίου 2008 Ανακοινωθέν Τύπου των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, όταν υπογράφουν με τρίτες χώρες συμφωνίες που περιέχουν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναλαμβάνουν την ευθύνη να μεριμνούν για το σεβασμό των διεθνών κανόνων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, και εκτιμώντας ότι οι ρήτρες αυτές είναι εκ φύσεως αμοιβαίες,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2009 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες ο Στ΄ Γύρος διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση άκρας πενίας στην οποία έχει περιπέσει η Νικαράγουα τα είκοσι τελευταία έτη,

1.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόσθηκε η εκλογική διαδικασία για τις τοπικές εκλογές της 9ης Νοεμβρίου και θεωρεί ότι τα αποτελέσματά τους δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμότητα·

2.  θεωρεί λυπηρό το ότι το κλίμα καχυποψίας σχετικά με πιθανή νοθεία σε ορισμένους δήμους προκάλεσε διαδηλώσεις και συγκρούσεις μεταξύ οπαδών πολιτικών κομμάτων με αποτέλεσμα να τραυματισθούν αρκετά άτομα και να επιδεινωθεί η ήδη υπάρχουσα βαθειά πολιτική κρίση·

3.   ζητεί από την Κυβέρνηση της Νικαράγουα να λάβει επείγοντα μέτρα για να ηρεμήσει την κατάσταση που δημιουργήθηκε και ζητεί από τις Νικαραγουανές αρχές να σεβασθούν το έργο των οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.   θεωρεί λυπηρές τις πολυάριθμες επιθέσεις και παρενοχλήσεις που οι οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα μέλη τους, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Νικαράγουα υφίστανται τους τελευταίους λίγους μήνες από άτομα, πολιτικούς τομείς και οργανισμούς που συνδέονται με την κρατική εξουσία·

5.   ζητεί από τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν τις πράξεις βίας που τελέσθηκαν από τους οπαδούς τους·

6.   θεωρεί λυπηρό το ότι δυο πολιτικά κόμματα δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις τοπικές εκλογές και εκφράζει την ανησυχία του ως προς το επίπεδο εκδημοκρατισμού και διακυβέρνησης της χώρας, ειδικά σε ό,τι αφορά στις διεργασίες ένταξης και ενεργού συμμετοχής·

7.   καλεί την Κυβέρνηση της Νικαράγουα και τις διάφορες κρατικές αρχές να λάβουν μέριμνα για την ελευθερία της έκφρασης και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, διαφυλάττοντας κατά συνέπεια τα δημοκρατικά θεμέλια της χώρας, καθώς επίσης καλεί τη Νικαράγουα να επικυρώσει το ταχύτερο δυνατόν το Καταστατικό της Ρώμης για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

8.   καλωσορίζει με ικανοποίηση το από 22 Οκτωβρίου 2008 επίσημο Ανακοινωθέν Τύπου των 27 κρατών μελών της ΕΕ που καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά των οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.   ζητεί να υπενθυμισθεί στη Νικαράγουα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής για τη Συμφωνία Σύνδεσης, ότι έχει υποχρέωση να σέβεται το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αξίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζει και προάγει·

10.  ζητεί από την Κυβέρνηση της Νικαράγουα να καταργήσει την ποινικοποίηση της άμβλωσης για ιατρικούς λόγους σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή της εγκύου·

11.  τονίζει υπόψη των κρατών μελών της ΕΕ ότι η κατάσταση στη Νικαράγουα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των συναντήσεων με τις Νικαραγουανές αρχές τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γ.Γ. του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, στο Κοινοβούλιο Κεντρικής Αμερικής, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουα.