Predlog skupne resolucije - RC-B6-0629/2008Predlog skupne resolucije
RC-B6-0629/2008

  PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

  17.12.2008

  v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
  in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o napadih na zagovornike človekovih pravic, o državljanskih svoboščinah in o demokraciji v Nikaragvi

  Postopek : 2008/2696(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B6-0629/2008
  Predložena besedila :
  RC-B6-0629/2008
  Sprejeta besedila :

  Resolucija Evropskega parlamenta o napadih na zagovornike človekovih pravic, o državljanskih svoboščinah in o demokraciji v Nikaragvi

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

  –  ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

  –  ob upoštevanju sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo na drugi strani iz leta 2003 ter okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo,[1]

  –  ob upoštevanju smernic Evropske unije o zagovornikih človekovih pravic,

  –  ob upoštevanju poročil skupine strokovnjakov iz EU o lokalnih volitvah, ki so potekale 9. novembra,

  –  ob upoštevanju izjav komisarke Benite Ferrero-Waldner o dogodkih v Nikaragvi, ki so sledili lokalnim in regionalnim volitvam 9. novembra,

  −  ob upoštevanju pogajanj o sklenitvi sporazuma o partnerstvu med EU in Srednjo Ameriko,

  –  ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

  A.  ker skupina strokovnjakov iz EU v svojih poročilih trdi, da rezultati lokalnih volitev, ki so potekale 9. novembra 2008, morda niso pošteni in da nikaragovske oblasti niso naredile dovolj za resnično demokratičen potek teh volitev; ker je volitve spremljalo nasilje, zlasti proti predstavnikom medijem, in ker so privedle do razkola in spopadov,

  B.  ker so Združeni narodi, Evropska unija in Združene države ter številne nikaragovske nevladne organizacije izrazili pomisleke glede preglednosti glasovanja,

  C.  ker je vrhovna volilna komisija 11. junija 2008 s sklepom odvzela status pravne osebe sandinističnemu gibanju za obnovo in ocenila, da konservativna stranka ne izpolnjuje zahtev za sodelovanje na lokalnih volitvah novembra 2008, s čimer je obema strankama preprečila kandidaturo,

  D.  ker so organizacije za varstvo človekovih pravic in njihovi člani ter novinarji in predstavniki medijev v zadnjih mesecih tarča številnih napadov in nadlegovanja, ki jih izvajajo posamezniki, politične sile in organi, povezani z državnimi oblastmi,

  E.  ker je namestnik nikaragovskega ministra za sodelovanje predlagal uvedbo „enotne obdavčitve“ finančne pomoči, ki jo prejemajo nevladne organizacije, in ker je bila sprožena preiskava proti nekaterim nevladnim organizacijam zaradi domnevnega neizpolnjevanja pravnih obveznosti, sedemnajst nevladnih organizacij za varstvo človekovih pravic pa je bilo obtoženih poneverbe sredstev,

  F.  ker je bila sprožena kazenska preiskava proti zagovornikom pravic na področju spolnosti in reprodukcije, ker so posiljenemu dekletu pomagali pri splavu, da bi ji rešili življenje, in sicer v času, ko splav iz zdravstvenih razlogov ni bil kaznivo dejanje,

  G.  ker je 27 držav članic Evropske unije 22. oktobra 2008 izdalo sporočilo za javnost o zagovornikih človekovih pravic in organizacijah za varstvo človekovih pravic,

  H.  ker mora biti razvoj in utrditev demokracije in pravne države, pa tudi spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin sestavni del zunanje politike Evropske unije,

  I.  ker Evropska unija in njene partnerice pri podpisu sporazumov s tretjimi državami, ki vsebujejo določbo o človekovih pravicah, prevzamejo odgovornost za spoštovanje mednarodnih standardov na področju človekovih pravic in ker so te določbe vzajemne narave,

  J.  ker je v Bruslju 26. in 27. januarja potekal šesti krog pogajanj o podpisu sporazuma o partnerstvu med EU in Srednjo Ameriko,

  K.  ker se je Nikaragva v zadnjih dveh desetletjih pogreznila v še hujšo revščino,

  1.  globoko obžaluje način, kako so bile izvedene volitve lokalnih predstavnikov 9. novembra, in meni, da rezultatom teh volitev primanjkuje demokratične legitimnosti;

  2.  obžaluje, da so sumi goljufije v nekaterih občinah sprožili proteste in spopade med privrženci različnih političnih strank, v katerih je bilo ranjenih več ljudi in ki so še poslabšali že tako hudo politično krizo;

  3.  poziva vlado Nikaragve, naj sprejme nujne ukrepe za umiritev razmer, oblasti te države pa poziva, naj spoštujejo delo organizacij za varstvo človekovih pravic;

  4.  obžaluje številne napade in nadlegovanje, katerih tarča so bili v zadnjih mesecih organizacije za človekove pravice in njihovi člani, neodvisni novinarji in predstavniki delegacije Evropske komisije v Nikaragvi in ki so jih izvajali posamezniki, politične sile in organi, povezani z državnimi oblastmi;

  5.  poziva politične stranke, naj obsodijo nasilje, ki ga izvajajo njihovi privrženci;

  6.  obžaluje, da dve politični stranki nista mogli sodelovati na lokalnih volitvah; izraža zaskrbljenost glede utrditve demokracije in zmožnosti vodenja države, zlasti kar zadeva vključevanje in dejavno sodelovanje državljanov;

  7.  poziva nikaragovsko vlado in različne državne organe, naj spoštujejo svobodo govora in neodvisnost sodstva, s čimer bodo ohranjeni demokratični temelji države; poziva Nikaragvo, naj čim prej ratificira rimski statut, ki ustanavlja mednarodno kazensko sodišče;

  8.  z zadovoljstvom pozdravlja uradno obvestilo za javnost z dne 22. oktobra 2008, v katerem je 27 držav članic EU opozorilo na napade na zagovornike človekovih pravic in organizacije za varstvo človekovih pravic;

  9.  poziva udeležence pogajanj o partnerskem sporazumu med Evropsko unijo in državami Srednje Amerike, naj Nikaragvo opozorijo na spoštovanje pravne države, demokracije in človekovih pravic – vrednote, ki jih zagovarja in širi Evropska unija;

  10.  poziva nikaragovsko vlado, naj odpravi kaznivost splava iz zdravstvenih razlogov v primerih, ko je ogroženo življenje matere;

  11.  poziva države članice EU, naj razmere v Nikaragvi uvrstijo na dnevni red srečanj z nikaragovskimi oblastmi, tako na dvostranski kot na večstranski ravni;

  12.  naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini, Srednjeameriškemu parlamentu (Parlacen) ter vladi in parlamentu Republike Nikaragve.