Eljárás : 2008/2697(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0630/2008

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0630/2008

Viták :

PV 18/12/2008 - 13.3
CRE 18/12/2008 - 13.3

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 14.3
CRE 18/12/2008 - 14.3

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0642

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 109kWORD 75k
17.12.2008
PE416.118
PE416.120
PE416.124
PE416.129
PE416.133
PE416.134
 
B6‑0630/2008}
B6‑0632/2008}
B6‑0636/2008}
B6‑0641/2008}
B6‑0645/2008}
B6‑0646/2008} RC1
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján előterjesztette:
   Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock és Christopher Beazley, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin és Józef Pinior, a PSE képviselőcsoportja nevében
   Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez és Janusz Onyszkiewicz, az ALDE képviselőcsoport nevében
   Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček és Marie Anne Isler Béguin, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
   Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska és Adam Bielan, az UEN képviselőcsoport nevében
   Vittorio Agnoletto, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
   Kathy Sinnott, az IND/DEM képviselőcsoportja nevében
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép:
   ALDE (B6‑0630/2008)
   PSE (B6‑0632/2008)
   GUE/NGL (B6‑0636/2008)
   Verts/ALE (B6‑0641/2008)
   PPE-DE (B6‑0645/2008)
   UEN (B6‑0646/2008)
Az emberi jogok védelmezői ellen intézett oroszországi támadásokról és az Anna Politkovszkaja meggyilkolásával kapcsolatos perről

Az Európai Unió állásfoglalása az emberi jogok védelmezői ellen intézett oroszországi támadásokról és az Anna Politkovszkaja meggyilkolásával kapcsolatos perről 

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az Anna Politkovszkaja orosz újságíró meggyilkolásáról szóló 2006. október 25-i állásfoglalásra(1), valamint a Hanti-Manszijszkban 2008. június 26-27-én megrendezett EU–Oroszország csúcstalálkozóról szóló 2008. június 19-i állásfoglalásra(2),

–  tekintettel az Európai Unió és az Orosz Föderáció között megkötött partnerségi és együttműködési megállapodásra, amely 1997-ben lépett életbe, és amelyet az azt felváltó új megállapodás megszületéséig meghosszabbítottak,

–  tekintettel az EU és Oroszország közötti kapcsolatok számára új, átfogó keretet biztosító új megállapodást előkészítő, jelenleg zajló tárgyalásokra, valamint e tárgyalások újraindítására a legutóbbi, 2008 novemberében megrendezett EU–Oroszország csúcstalálkozó során,

–  tekintettel az Európai Unió Tanácsa elnökségének a 2008. december 4-én a szentpétervári Memorial szervezet irodájában tartott házkutatásról szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) az emberi jogok védelmezőiről szóló 2008-as jelentésére;

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel Oroszország az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) tagja, és elkötelezte magát az emberi és állampolgári jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett,

B.  mivel komoly aggályok merülnek fel az emberi jogok védelmezőinek helyzetével, valamint az emberi jogok előmozdítása terén aktívan tevékenykedő nem kormányzati szervezetek nehézségeivel kapcsolatban,

C.  mivel orosz állampolgárok számtalan panaszt terjesztettek a Strasbourgban működő Emberi Jogok Európai Bírósága elé, amelynek döntései alátámasztják, hogy számos esetben az emberi jogok komoly megsértése és önkényesség merül fel az orosz állami hatóságok részéről;

D.  mivel október 28-án Otto Messmert, az orosz jezsuita rend vezetőjét, és Victor Betancourt ecuadori papot moszkvai lakásukban brutális módon meggyilkolták,

E.   mivel Karinna Moszkalenkót, az Emberi Jogok Európai Bíróságán 30 orosz állampolgár ügyét sikeresen képviselő ügyvédnőt, Oroszország legnevesebb emberi jogvédőjét október közepén Strasbourgban a gépkocsijában elhelyezett higannyal megmérgezték;

F.  mivel Magomed Evloev-ot, egy független ingus weboldal tulajdonosát 2008. augusztus 31-én rendőri őrizetben meggyilkolták;

G.   mivel 2008 júliusa és októbere között számos olyan esetet vettek nyilvántartásba, melynek során emberi jogok védelmezőinek az életére törtek, ide tartozik például Ahmed Kotyijev ingus ellenzéki vezető, Zurab Cecsojev ingusföldi emberi jogi aktivista, Dmitrij Krajukin emberi jogi aktivista Orel városából, valamint Sztanyiszlav Dmitrijevszkij emberi jogi aktivista Nyizsnij Novgorodból,

H.   mivel 2008. december 4-én a „Memorial” elnevezésű, a Szovjetunió sztálini elnyomásának kutatását 20 éve végző kutatási és információs központ szentpétervári irodájában az orosz főügyészség álarcos emberei razziát tartottak, melynek során több ezer áldozatról szóló teljes adatbázist tartalmazó merevlemezeket és CD-ket vittek el, mivel az elkobzott dokumentumokról nem készült leltár; mivel a Memorial ügyvédeinek megtiltották a belépést a helyszínre,

I.  mivel az Anna Politkovszkaja újságírónő meggyilkolását követő bűnügyi nyomozás és per komoly aggodalomra ad okot az átláthatóság és a jogállamiság tiszteletben tartása tekintetében; mivel a brutális gyilkossággal kapcsolatos nyomozást nem sikerült kielégítő módon lezárni,

J.  mivel az orosz hatóságok továbbra sem működnek együtt a Londonban radioaktív polóniummérgezés áldozatául esett Alekszandr Litvinyenkóval kapcsolatos nyomozás tekintetében,

K.   mivel a rendőrség brutális módon fojtotta el a Garri Kaszparov Másik Oroszország elnevezésű ellenzéki szervezete által 2008. december 14-én Moszkvában szervezett Kreml-ellenes tüntetést, amikor is a tüntetőket megragadták és teherautókba tuszkolták; mivel megközelítőleg 100 résztvevőt őrizetbe vettek;

L.  mivel 2008. december 3-án Bécsben 17 orosz emberi jogi csoport arra szólította fel az EU-t, hogy egyrészt sürgősen erősítse meg az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációk szerepét, másrészt pedig a legsürgetőbb eseteket terjessze az EU és Oroszország közötti csúcstalálkozók elé;

1.   határozottan elítéli az emberi jogok védelmezői, többek között az állampolgári jogokat képviselő jogászok ellen intézett támadásokat Oroszországban, és felhívja az orosz hatóságokat, hogy minden szinten védelmezzék és garantálják azok fizikai épségét;

2.   rámutat, hogy az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia továbbra is az EU és Oroszország közötti kapcsolatok bővítésének központi kérdése; hangsúlyozza az Oroszországgal az EU–Oroszország emberi jogi konzultáció részeként fenntartott folyamatos emberi jogi eszmecsere jelentőségét, és felszólít ezen találkozók formátumának javítására az illetékes minisztériumok, bíróságok és az orosz civil társadalom bevonása érdekében;

3.   álláspontja szerint az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartásának szerves részét kell képeznie a jelenleg tárgyalás alatt álló új keretmegállapodásnak;

4.   felszólítja az orosz hatóságokat, hogy tartsák be az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott valamennyi határozatot, és hogy késlekedés nélkül ratifikálják az bíróság reformjáról szóló jegyzőkönyvet; sürgeti az Orosz Föderációt, hogy ugyancsak ratifikálja az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez csatolt 14. kiegészítő jegyzőkönyvet.

5.   elítéli a Memorial szervezet szentpétervári irodájában 2008. december 4-én tartott házkutatást; felkéri az orosz hatóságokat és a szentpétervári ügyészséget, hogy haladéktalanul juttassák vissza a „Memorial” kutatási és tájékoztatási központnak a 2008. december 3-i házkutatás során lefoglalt, a sztálini elnyomás korszakának 50 000 áldozatáról felbecsülhetetlen érétkű adatokat tartalmazó 11 merevlemezt és CD-ket;

6.  felhívja a figyelmet arra, hogy a Moszkvai Emberi Jogi Iroda szerint a faji, nemzeti, vallási és nemi irányultságuk miatt 2008-ban több mint 100 ember halálához vezető, az idegenek és a másság elleni gyűlölet tendenciája erősödik, valamint hogy a gyűlöletből eredő bűncselekményeket az orosz hatóságok nem üldözik elég hatékonyan;

7.  aggodalommal veszi tudomásul a sztálinista rendszer rehabilitálására irányuló legújabb lépéseket és hangsúlyozza, hogy csak a tragikus múlttal való szembenézés révén hozható létre valódi demokratikus kultúra Oroszországban;

8.  riasztónak ítéli meg, hogy októberben megkíséreltek az emberjogász Karinna Moszkalenko életére törni, és felkéri a francia és az orosz hatóságokat, hogy kutassák fel az elkövetőket és derítsék fel indítékaikat;

9.  meggyőződése, hogy az emberi jogok megsértésére vonatkozó vádak során eljáró emberi jogászok, akik küldetésük vállalásával személyesen komoly kockázatot vesznek magukra, a legnagyobb tiszteletet, az állam védelmét és a nemzetközi közösség támogatását érdemlik;

10.   rendkívül aggasztónak tartja a szélsőségességről szóló jogszabályt, amely korlátozhatja az információ szabad áramlását és oda vezethet, hogy az orosz hatóságok tovább nyirbálhatják az emberi jogok védőinek szólásszabadsághoz való jogát;

11.   megjegyzi, hogy két év telt el az orosz sajtószabadság jelképévé vált Anna Politkovszkaja, független orosz újságíró megölése óta; felhívja a figyelmet a Parlament 2006. október 25-i állásfoglalására és lerója tiszteletét az becsület és lelkiismeret ezen jelképének bátorsága és tevékenysége előtt, akinek munkássága továbbra is támogatást és elismerést érdemel;

12.   döbbenetét fejezi ki amiatt, hogy a per csak az újságírók korlátozott körének áll rendelkezésére, és a televíziós újságírók ki vannak abból zárva; felhívja a bíróságot, hogy maradéktalanul tartsák tiszteletben az esküdtszék döntését, és nyissák meg az eljárást valamennyi újságíró és a média előtt; elvárja, hogy a bíróság ne csupán azt állapítsa meg, hogy ki követte el és ki segítette a gyilkosságot, de egyúttal azt is, hogy ki rendelte el Anna Politkovszkaja megölését;

13.   üdvözli az ODIHR emberi jogok védelmezőivel foglalkozó központja 2006-os felállítását, amely nyomon követi a védők helyzetét az EBESZ tagállamaiban; bátorítja az uniós intézményeket, hogy az emberi jogok védelmezői iránti támogatásukat oly módon ültessék át a gyakorlatba, hogy mind a három intézményben létrehozzák az emberi jogok védelmezőivel foglalkozó központot, és ezzel tevékenységeiket jobban össze tudják hangolni az egyéb nemzetközi és európai szervezetekkel;

14.   aggodalmát fejezi ki az orosz fegyveres erők újonc katonái ellen folytatott állandó jellegű és komoly méreteket öltő durva bánásmód miatt, és felszólítja az orosz hatóságokat, hogy találják meg és ítéljék el a felelősöket, vessenek véget a fegyveres erőkön belül alkalmazott erőszaknak, valamint határozottan álljanak ki a jelenleg uralkodó viszonyok modernizálása mellett;

15.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, az EBSZ-nek, valamint az Európa Tanácsnak.

(1) HL C 313. E, 2006.12..20., 271. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0309.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat