Procedură : 2009/2503(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0028/2009

Texte depuse :

RC-B6-0028/2009

Dezbateri :

PV 14/01/2009 - 13
CRE 14/01/2009 - 13

Voturi :

PV 15/01/2009 - 6.5
CRE 15/01/2009 - 6.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0027

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 120kWORD 82k
14.1.2009
PE416.151
PE416.152
PE416.153
PE416.154
PE416.155
 
B6‑0028/2009}
B6‑0029/2009}
B6‑0030/2009}
B6‑0031/2009}
B6‑0032/2009} RC1
depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
   Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock și Esther De Lange, în numele Grupului PPE-DE
   Jan Marinus Wiersma și Justas Vincas Paleckis în numele Grupului PSE
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz și Jeanine Hennis-Plasschaert, în numele Grupului ALDE
   Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis și Gintaras Didžiokas în numele Grupului UEN
   Elisabeth Schroedter și Milan Horáček în numele Grupului Verts/ALE
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
   ALDE (B6‑0028/2009
   PSE (B6‑0029/2009)
   Verts/ALE (B6‑0029/2009)
   UEN (B6‑0031/2009)
   PPE‑DE (B6-0032/2009)
privind strategia UE pentru Belarus

Rezoluția Parlamentului European privind strategia UE față de Belarus 

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Belarus, în special cea din 9 octombrie 2008,

–  având în vedere Declarația Președinției în numele Uniunii Europene, privind Poziția comună a Consiliului 2008/844/CFSP din 10 noiembrie 2008, care a modificat Poziția comună 2006/276/CFSP referitoare la măsurile restrictive aplicate unor persoane oficiale din Belarus,

–  având în vedere concluziile Consiliului privind Belarus din 13 octombrie 2008, prin care se elimină restricțiile asupra contactelor politice cu autoritățile din Belarus și se ridică pentru șase luni interdicția acordării vizelor pentru oficialii bieloruși, inclusiv pentru președintele Lukașenko,

–  având în vedere Raportul anual 2008 al Consiliului UE privind drepturile omului din 27 noiembrie 2008,

–  având în vedere comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European și Consiliului și Consiliul din 3 decembrie 2008 privind inițiativa Parteneriatului estic,

–  având în vedere Raportul final al Misiunii de observare a alegerilor OSCE/ODIHR din 27 noiembrie 2008,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în cadrul concluziilor din 13 octombrie 2008, Consiliul a confirmat speranțele de reangajare treptată în relațiile cu Belarus și disponibilitatea de a purta un dialog cu autoritățile din Belarus, precum și cu alte forțe politice din țară, în scopul promovării unui progres real către consolidarea democrației și a respectării drepturilor omului în această țară;

B.  întrucât, în vederea promovării dialogului cu autoritățile din Belarus și a adoptării unor măsuri pozitive de consolidare a democrației și a respectului pentru drepturile omului, Consiliul a decis ca restricțiile de călătorie impuse anumitor persoane oficiale din aparatul guvernamental din Belarus, cu excepția celor implicați în disparițiile de persoane petrecute în 1999 și 2000, și a președintelui Comisiei electorale centrale, să nu se aplice pentru perioadă de șase luni, care poate fi reînnoită;

C.  întrucât, ca urmare a măsurilor pozitive adoptate de Belarus, Comisia s-a angajat deja într-un dialog intens cu Belarus în domenii cum ar fi energia, mediul, controalele vamale, transportul, siguranța alimentară și și-a confirmat disponibilitatea de a extinde și mai mult aria de aplicabilitate a acestor discuții tehnice care sunt benefice ambelor părți;

D.  întrucât Misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR a afirmat, în raportul său final, că, deși s-au putut constata o serie de mici îmbunătățiri, alegerile de la 28 septembrie 2008, care au avut loc într-un mediu strict controlat, cu o campanie abia vizibilă și au fost marcate de o lipsă de transparență în numărarea voturilor și în centralizarea rezultatelor de la diferitele secții electorale, în cele din urmă, acestea nu au respectat standardele democratice recunoscute pe plan internațional; întrucât Lidziya Yarmoshyna, președinta Comisiei electorale centrale, a recunoscut că alegerile din septembrie 2008 nu au fost considerate în întregime și fără rezerve de către partenerii europeni ca respectând standardele internaționale și, prin urmare, scopul principal al alegerilor nu a fost îndeplinit;

E.  întrucât Comisia a lansat inițiativa Parteneriatului estic pentru a accelera cooperarea cu un număr de state est europene, printre care și Belarus, cu condiția îndeplinirii de către Belarus a unor criterii specifice privind democrația, respectul pentru drepturile omului și statul de drept;

F.  întrucât ministrul bielorus al afacerilor externe, Ziarhei Martynau, a declarat că „Belarus are o poziție favorabilă față de participarea la inițiativa Parteneriatului estic și a adăugat că Belarus intenționează să participe la această inițiativă;

G.  întrucât autoritățile din Belarus au impus o sentință de restricționare a libertății pe o perioadă de un an în cazul activistului din opoziție Aliaksandr Barazenka, ca urmare a rolului acestuia în demonstrațiile din 2008,

H.  întrucât autoritățile bieloruse interzic unui mare număr de preoți și călugărițe de confesiune protestantă și romano-catolică dreptul de a predica și de a oficia slujbe,

1.  salută decizia autorităților din Belarus de a înregistra mișcarea „Pentru libertate” condusă de fostul candidat la președinția Belarus Aliaksandr Milinkevich; își exprimă speranța că guvernul din Belarus va ameliora condițiile privind înregistrarea și desfășurarea activităților pentru alte grupuri neguvernamentale, inclusiv partidele politice și organizația pentru apărarea drepturilor omului „Nasha Viasna”;

2.  salută decizia autorităților bieloruse de a permite tipărirea și distribuirea a două ziare independente „Narodnaia Volia” și „Nasha Niva”; subliniază, totodată, că există încă 13 ziare independente care așteaptă înregistrarea; salută decizia guvernului bielorus de a discuta standardele internaționale ale mijloacelor media de pe internet și de a se consulta în aceste aspecte cu Asociația jurnaliștilor din Belorus; își exprimă speranța că se vor crea condiții optime și pentru activitatea altor mijloace media independente în Belarus, inclusiv posibilități de publicitate;

3.  constată disponibilitatea Belarusiei de a discuta în detaliu recomandările referitoare la îmbunătățirea legii electorale; consideră că aceasta constituie o etapă importantă și încurajatoare din partea Belarusiei și se așteaptă la o implementare rapidă a acesteia, precum și la alte etape care să vină în întâmpinarea așteptărilor UE;

4.  salută eliberarea deținuților politici în Belarus, dar își exprimă regretul că Aliksander Kazulin, Serghei Parsiukievici și Andrei Kim nu beneficiază de toate drepturile garantate cetățenilor bieloruși de către Constituția Belarusiei, iar în cazul lui Aliksander Barazenka, care a fost reținut în arest mai multe săptămâni în așteptare procesului său intentat pentru că a participat la demonstrațiile din 2008, de asemenea, a criticat faptul că alți activiști sunt supuși în continuare la diverse forme de restricționare a libertății;

5.  salută decizia autorităților din Belorus de a ridica temporar restricțiile de călătorie impuse unor victime ale dezastrului de la Cernobâl, pentru a le permite să participe la programe de odihnă și recuperare, și speră că va fi găsită o soluție structurală pe termen lung în această privință; solicită Președinției cehe să acorde un loc prioritar negocierii unui acord la nivel de UE cu autoritățile bieloruse, care să permită copiilor să călătorească din Belarus către toate statele membre UE care organizează asemenea programe;

6.  subliniază că, în vederea îmbunătățirii marcante a relațiilor cu UE, Belarus trebuie (1) să rămână o țară fără deținuți politici, (2) să garanteze libertatea de expresie pentru media, (3) să continue cooperarea cu OSCE în privința legii electorale, (4) să îmbunătățească condițiile pentru activitatea ONG-urilor și (5) să garanteze libertatea de întrunire și de asociere politică;

7.  îndeamnă guvernul din Belarus să respecte drepturilor omului, prin:

   (a)operarea modificărilor absolut necesare la Codul Penal din Belarus, eliminând articolele 367, 368 și 369-1, în special articolul 193, care sunt adesea folosite în mod greșit ca mijloace de represiune;
   (b)abținerea de la amenințarea cu urmărirea penală, inclusiv pentru sustragerea de la executarea serviciului militar în Belarus, a studenților exmatriculați din universități pentru atitudinea lor civică și obligați, astfel, să își continue studiile în străinătate;

   (c )   eliminarea tuturor obstacolelor din calea înregistrării adecvate a ONG-urilor în Belarus; eliminarea interdicției folosirii apartamentelor în proprietate privată ca adrese pentru înregistrarea asociațiilor nonprofit; și reconsiderarea Decretului prezidenția nr. 533 din 23 octombrie 2007 care reglementează folosirea facilităților organizațiilor non-guvernamentale și a partidelor politice;

   (d)îmbunătățirea tratamentului și respectului pentru minoritățile naționale, inclusiv recunoașterea organismului ales în mod legitim al Uniunii polonezilor din Belarus, conduse de Angelika Boris, a culturii, a bisericilor, a sistemului educațional și a moștenirii istorice și materiale ale acestora;

   pentru a pune capăt izolării auto-impuse a țării de restul Europei și pentru îmbunătățirea considerabilă a relațiilor dintre UE și Belarus;

8.  subliniază că apoziția democratică trebuie să participe la procesul de re-angajare treptată a relațiilor cu Belarus;

9.  invită Consiliul și Comisia să ia măsuri suplimentare pentru liberalizarea procedurilor de acordare a vizelor pentru cetățenii din Belarus, deoarece o asemenea acțiune este vitală pentru realizarea principalului obiectiv al politicii UE față de Belarus, adică intensificarea contactelor dintre popoare, care conduce, la rândul ei, la o facilitare a democratizării țării; le solicită insistent, în acest context, să examineze posibilitatea micșorării costului vizei pentru cetățenii bieloruși care intră pe teritoriul Schengen, precum și simplificarea procedurii de obținere a acestora; solicită autorităților din Belarus să nu mai emită vize de ieșire pentru cetățenii săi, mai ales pentru copii și studenți;

10.  solicită Consiliului și Comisiei să ia în considerare aplicarea selectivă a Politicii europene de vecinătate, a instrumentelor pentru parteneriat și a instrumentelor europene referitoare la drepturile omului și la democrație, acordând mai mult sprijin societății civile din Belarus să permită Universității Europene de Științe Umane, în exil la Vilnius, să se întoarcă în mod legal în Belarus și să se restabilească în condiții corespunzătoare viitoarei sale dezvoltări în Minsk, să acorde sprijin financiar canalului de televiziune independent din Belarus, Belsat și să îndemne guvernului din Belarus să înregistreze în mod oficial canalul independent, Belsat, din Belarus;

11.  invită Consiliul și Comisia să elaboreze, în acest context, măsuri care să conducă la îmbunătățirea climatului de afaceri, a comerțului, investițiilor, infrastructurii pentru transport și a cooperării transfrontaliere între UE și Belarus, astfel încât să contribuie la binele și prosperitatea cetățenilor bieloruși, precum și la posibilitatea acestora de a comunica cu UE și de a călători în UE;

12.  solicită Consiliului și Comisiei să examineze posibilitatea ca Banca Europeană de Investiții să participe la investițiile în infrastructura bielorusă de transport al energiei; subliniază importanța participării companiilor europene la procesul de privatizare din Belarus;

13.   solicită autorităților din Belarus să respecte strict standardele și cerințele internaționale de siguranță pe perioada construcției noii centrale nucleare; invită Belarus să ratifice protocolul adițional al IAEA la Acordul de garanții generalizate; invită Comisia să monitorizeze și să raporteze statelor membre în legătură cu modul în care Belarus respectă recomandările IAEA și cerințele Convenției privind siguranța și ale Tratatului de neproliferare, precum și cu privire la posibilele efectele funcționării centralei nucleare asupra țărilor vecine membre UE;

14.  regretă faptul că autoritățile bieloruse au refuzat în mod repetat în ultimii ani să acorde viză de intrare deputaților în Parlamentul European și parlamentarilor naționali; invită autoritățile bieloruse să nu creeze și alte obstacole ce ar împiedica delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Belarus să viziteze țara;

15.  salută poziția de până acum a autorităților bieloruse de a nu recunoaște , în pofida unor presiuni enorme, declarațiile unilaterale de independență a Oseției de Sud și Abhaziei;

16.  condamnă faptul că Belarus, contrar valorilor ONU, este singura țară din Europa în care încă mai există pedeapsa cu moartea;

17.  solicită autorităților bieloruse să respecte libertatea religioasă; condamnă faptul că cetățenii europeni, inclusiv preoții, sunt expulzați din Belarus, fapt care contravine procesului de construire a încrederii între această țară și UE;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunărilor Parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, Secretariatului Comunității Statelor Independente, precum și parlamentului și guvernului din Belarus.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate