Postup : 2009/2508(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0036/2009

Predkladané texty :

RC-B6-0036/2009

Rozpravy :

PV 15/01/2009 - 10.1
CRE 15/01/2009 - 10.1

Hlasovanie :

PV 15/01/2009 - 11.1

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0029

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 112kWORD 81k
14.1.2009
PE416.161
PE416.164
PE416.165
PE416.166
PE416.174
PE416.177
 
B6‑0036/2009}
B6‑0039/2009}
B6‑0040/2009}
B6‑0041/2009}
B6‑0049/2009}
B6‑0052/2009} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam v mene skupiny PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda a Christa Prets v mene skupiny PSE
   Marios Matsakis a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE
   Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki v mene skupiny UEN
   Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni a Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE
   Eva-Britt Svensson a Luisa Morgantini v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   ALDE (B6‑0036/2009)
   PSE (B6‑0039/2009)
   Verts/ALE (B6‑0040/2009)
   PPE-DE (B6‑0041/2009)
   UEN (B6‑0049/2009)
   GUE/NGL (B6‑0052/2009)
o Iráne: Prípad Širin Ebadiovej

Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne: Prípad Širin Ebadiovej 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä tie, ktoré sa týkajú dodržiavania ľudských práv,

–  so zreteľom na tretie medziparlamentné stretnutie medzi Európskym parlamentom a Madžlisom (parlamentom) Iránskej islamskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli 4. a 5. novembra 2008, a na správu z tohto stretnutia,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 22. decembra 2008 o zatvorení Strediska na ochranu ľudských práv iránskou políciou, na čele ktorého stojí právnička a nositeľka Nobelovej ceny za rok 2003 Širin Ebadi,

–   so zreteľom na stanovisko predsedníctva Rady z 31. decembra 2008 o hrozbách voči Širin Ebadiovej,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN z 3. januára 2009 o obťažovaní a prenasledovaní Širin Ebadiovej a o jej bezpečnosti,

–   so zreteľom na predchádzajúce rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov a najmä na Rezolúciu 63/191 z 18. decembra 2008 o situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

–   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 1. októbra 2008 o situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

–   so zreteľom na Deklaráciu Organizácie spojených národov o obhajcoch ľudských práv prijatú 9. decembra 1998,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorých zmluvnou stranou je aj Irán,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže celková situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv sa od roku 2005 zhoršovala vo všetkých oblastiach a vzťahoch, najmä v súvislosti s uplatňovaním občianskych práv a politických slobôd, napriek skutočnosti, že Irán sa zaviazal, že bude podporovať a chrániť dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v rámci rozličných medzinárodných nástrojov v tejto oblasti,

B.  keďže iránska polícia a bezpečnostní úradníci 21. decembra 2008 zatvorili Stredisko na ochranu ľudských práv vedené právničkou a nositeľkou Nobelovej ceny za mier Širin Ebadiovou, pretože pripravovalo oslavu pri príležitosti 60. výročia vyhlásenia Dňa ľudských práv,

C.  keďže kanceláriu Širan Ebadiovej v Teheráne 29. decembra 2008 prehľadali a odniesli z nej dokumenty a počítače; keďže 1.januára 2009 agresívne davy ľudí demonštrovali pred jej domom a pred jej kanceláriou, pričom vykrikovali heslá proti nej, strhli tabuľu z jej advokátskej kancelárie a múry budovy pomaľovali sprejmi,

D.  keďže existuje čoraz viac dôkazov o tom, že prenasledovanie Širin Ebadiovej iránskymi úradmi sa zintenzívnilo pre jej kontakty s úradníkmi OSN pre ľudské práva a preto, že v správe OSN z 25. októbra 2008 o situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv v Iráne sa použili informácie, ktoré poskytlo jej stredisko,

E.  keďže Širin Ebadiovej sa vyhrážali smrťou po tom, ako sa rozhodla, že sa ujme obhajoby siedmich členov vedenia bahájskej viery, ktorých kolektívne zatkli v máji roku 2008; keďže Stredisko na ochranu ľudských práv protestovalo aj proti tomu, že úrady zakázali študentom vstup do univerzít,

F.  keďže iránska oficiálna spravodajská agentúra IRNA v auguste rozšírila nepravdivé informácie o tom, že dcéra Širin Ebadiovej Narges Tavasolian konvertovala na bahájsku vieru, čo je nepodložené tvrdenie, ktoré môže mať vážne následky, pretože prívržencov bahájskej viery v Iráne kruto prenasledujú,

G.  keďže úrady takisto tvrdo prenasledujú členov iného známeho strediska pre ľudské práva Kurdskej organizácie pre ľudské práva, ktorým stále hrozí väzenie; keďže najmä jej zakladateľa Mohammada Sadiqa Kaboudvanda odsúdili na 10 rokov väzenia za „činnosť proti národnej bezpečnosti založením Kurdskej organizácie pre ľudské práva“,

H.  keďže vláda a úrady Iránu majú súhlasnú povinnosť chrániť práva obhajcov ľudských práv; keďže v Deklarácii Organizácie spojených národov o obhajcoch ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo konsenzom v roku 1998, sa hovorí, že zodpovedné orgány štátov prijmú kroky potrebné na zabezpečenie ochrany obhajcov ľudských práv pred násilím, hrozbami, represiami, de facto či de jure negatívnou diskrimináciou, nátlakom či inými svojvoľnými akciami v dôsledku ich zákonného úsilia o ochranu ľudských práv,

1.  rozhodne odsudzuje represiu, prenasledovanie a hrozby voči Širin Ebadiovej, ako aj zatvorenie Strediska na ochranu ľudských práv v Teheráne, a vyjadruje hlboké znepokojenie nad intenzívnejším prenasledovaním obhajcov ľudských práv v Iráne; poukazuje na to, že razia iránskych bezpečnostných síl v teheránskom Stredisku na ochranu ľudských práv je širšie chápaný pokus o umlčanie iránskeho spoločenstva, ktoré sa zasadzuje o dodržiavanie ľudských práv;

2.  vyjadruje vážne znepokojenie, že pokračujúce prenasledovanie, hrozby a útoky voči Širin Ebadiovej neohrozujú len jej bezpečnosť, ale vystavujú nebezpečenstvu všetkých iránskych aktivistov občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv;

3.  zdôrazňuje, že zatvorenie Strediska na ochranu ľudských práv nie je útokom len proti Širin Ebadiovej a obhajcom ľudských práv v Iráne, ale je útokom proti celému medzinárodnému spoločenstvu bojujúcemu za dodržiavanie ľudských práv, ktorého vplyvným a významným členom je Širin Ebadi;

4.  naliehavo vyzýva iránske úrady, aby skončili s represiou, prenasledovaním a hrozbami proti Širin Ebadiovej, aby zaistili jej bezpečnosť a povolili znovuotvorenie Strediska na ochranu ľudských práv; vyzýva iránske úrady, aby Stredisku na ochranu ľudských práv a Kurdskej organizácii pre ľudské práva a ďalším združeniam na ochranu ľudských práv umožnili slobodnú činnosť;

5.  vyzýva iránske úrady, aby splnili svoje medzinárodné záväzky v oblasti dodržiavania ľudských práv a najmä právo na pokojné zhromažďovanie sa zakotvené v Medzinárodnom pakte OSN o občianskych a politických právach, ktorý Irán podpísal a ratifikoval;

6.  opakuje svoje znepokojenie v súvislosti s prenasledovaním a väznením iránskych občanov, angažujúcich sa v oblasti ochrany ľudských práv a bojujúcich proti trestu smrti, čo je častým dôvodom ich obviňovania z takzvanej činnosti proti národnej bezpečnosti; ďalej vyzýva Irán, aby skončil s obťažovaním, ponižovaním a prenasledovaním politických oponentov a obhajcov ľudských práv, aby prepustil osoby väznené svojvoľne alebo na základe ich politických názorov a aby skoncoval s beztrestnosťou za porušovanie ľudských práv;

7.  čo najrozhodnejšie odsudzuje tri prípady ukameňovania, ktoré sa koncom decembra 2008 stali v meste Mašhad, ako potvrdil hovorca súdu, a vyzýva iránske úrady, aby dodržiavali vyhlásené moratórium a aby urýchlene schválili legislatívu, ktorou sa zakáže tento krutý trest;

8.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že zdravotný stav Mohammada Sadiqa Kaboudvanda sa od uväznenia zhoršil; považuje ho za väzňa svedomia a požaduje jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie, ako aj poskytnutie zdravotníckej starostlivosti;

9.  rozhodne odsudzuje, že sa voči študentom stále využíva metóda suspendovania s cieľom potrestať ich za organizovanie verejných diskusií, a vyzýva úrady, aby prepustili študentov, ktorých zatkli pri príležitosti posledného národného dňa študentov 6. decembra 2008 na univerzite v Širaze;

10.  apeluje na iránske úrady, aby správali podľa zásad dohodnutých vládou a rešpektovali náboženské menšiny a aby urýchlene prepustili vodcov bahájskej viery Faribu Kamalabadiovú, Džamaloddina Chandžaniho, Afifa Naeimiho, Saeida Rasaieho, Mahvaš Sabetovú, Behruza Tavakkoliho a Vahida Tizfama, pretože ich zatkli len na základe vierovyznania;

11.  naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby pokračovali v sledovaní situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv v Iráne a aby výsledky tohto sledovania zapracovali do súhrnnej správy na túto tému, ktorá sa má predložiť v prvom polroku roku 2009, a aby sa stále venovali konkrétnym prípadom porušovania ľudských práv;

12.  zdôrazňuje, že možné budúce uzavretie dohody o spolupráci a obchode medzi Iránom a EÚ závisí aj od podstatného zlepšenia situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv v Iráne;

13.  vyzýva predsedníctvo Rady a diplomatických predstaviteľov členských štátov pôsobiacich v Iráne, aby urýchlene podnikli spoločné kroky vzhľadom na uvedené obavy;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Komisii OSN pre ľudské práva, hlave Najvyššieho štátneho súdu Iránu a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia