Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0037/2009Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0037/2009

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

14.1.2009

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με το πραξικόπημα στη Γουϊνέα

Διαδικασία : 2009/2509(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0037/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0037/2009
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πραξικόπημα στη Γουϊνέα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  επισημαίνοντας την κατάληψη της εξουσίας από μια ομάδα αξιωματικών στις 23 Δεκεμβρίου, την επαύριο του θανάτου του προέδρου Λανσάνα Κοντέ,

B.  επισημαίνοντας ότι ο Λανσάνα Κοντέ, αξιωματικός τότε, είχε κι αυτός καταλάβει την εξουσία με τη βία το 1984 όταν πέθανε ο προκάτοχός του, ο πρόεδρος Σέκου Τουρέ, και ότι διατήρησε την εξουσία επί 24 χρόνια,

Γ.  επισημαίνοντας ότι ο στρατός δεν θα έπρεπε να έχει καμία θέση στη διακυβέρνηση των χωρών,

Δ.  επισημαίνοντας ότι η θητεία της Εθνοσυνέλευσης έληξε πριν από δύο χρόνια χωρίς να διενεργηθούν βουλευτικές εκλογές,

Ε.  επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις για το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της Γουϊνέας ανήκουν στον λαό της Γουϊνέας και στους αντιπροσώπους του, και ότι το διετές χρονικό διάστημα που προτάθηκε από τη στρατιωτική χούντα για τη διενέργεια εκλογών είναι υπερβολικά μεγάλο,

ΣΤ.  επισημαίνοντας την καταδίκη του πραξικοπήματος από την Οικονομική Κοινότητα των Χωρών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO) και την Αφρικανική Ένωση (UA), οι οποίες αποφάσισαν να αναστείλουν τη συμμετοχή της Γουϊνέας στις δραστηριότητές τους,

Ζ.  επισημαίνοντας ότι τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης και η διασυνδικαλιστική επιτροπή που πρωτοστάτησε στις απεργίες του Ιουνίου 2006 και Ιανουαρίου 2007 απλώς παρακολούθησαν την κατάληψη της εξουσίας, αλλά ότι ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης ζητά την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας,

Η.  επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ένας στους δύο κατοίκους της Γουϊνέας ζει με το ισοδύναμο ενός δολαρίου την ημέρα, και ότι το εθνικό εισόδημα ανά κάτοικο δεν έπαψε να μειώνεται μετά την ανεξαρτησία, παρά τις σημαντικούς υδατικούς και μεταλλευτικούς πόρους της χώρας,

Θ.  επισημαίνοντας ότι η Γουϊνέα θεωρείται από την "Transparency International" ως μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες της Αφρικής,

Ι.  επισημαίνοντας ότι το πραξικόπημα γίνεται μέσα σε άσχημο οικονομικό και κοινωνικό κλίμα και ότι η ανάπτυξη είναι το καλύτερο εχέγγυο επιτυχίας της δημοκρατίας,

ΙΑ.  επισημαίνοντας ότι έχουν επανειλημμένα οργανωθεί σε αρκετές πόλεις της Γουϊνέας διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις ελλείψεις βασικών τροφίμων,

ΙΒ.  επισημαίνοντας ότι ο απολογισμός του θανόντος προέδρου Λανσάνα Κοντέ στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά ανησυχητικός, καθώς περιλαμβάνει τη χρήση υπέρμετρης βίας από τον στρατό και την αστυνομία κατά των πολιτών, αυθαίρετες κρατήσεις και φυλακίσεις χωρίς δίκη, καθώς και πλήγματα κατά της ελευθερίας έκφρασης,

ΙΓ.  επισημαίνοντας ότι χρειάζεται να ληφθούν πλήρως υπόψη οι προτάσεις των πολιτικών κομμάτων, των συνδικάτων και της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση ενός εθνικού διαλόγου με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση και για ένα χρονοδιάγραμμα προεδρικών και βουλευτικών εκλογών,

ΙΔ.  επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις και οι διορισμοί προσώπων, ιδίως σε κυβερνητικές θέσεις, από τη στρατιωτική χούντα δεν σέβονται τους θεμελιώδεις κανόνες του κράτους δικαίου,

ΙΕ.  επισημαίνοντας τον διορισμό του Καμπίνε Κομαρά, πρώην στελέχους της Αφρικανικής Τράπεζας Εισαγωγών-Εξαγωγών, στο αξίωμα του πρωθυπουργού και διαπιστώνοντας ότι αυτός περιλαμβανόταν στον κατάλογο υποψήφιων πρωθυπουργών που είχε προταθεί από τα συνδικάτα κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Φεβρουαρίου 2007,

ΙΣΤ. επισημαίνοντας τις αυθαίρετες συλλήψεις στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών,

1.  καταδικάζει την κατάληψη της εξουσίας από μια ομάδα αξιωματικών και ζητά να διοργανωθούν ελεύθερες και διαφανείς προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, σε πλαίσιο σεβασμού των διεθνών κανόνων, μέσα σε διάστημα μερικών μηνών, με τη βοήθεια της UA και της CEDEAO και την υποστήριξη της ΕΕ, υπό την εξουσία μιας μεταβατικής πολιτικής κυβέρνησης·

2.  ζητά να διεξαχθεί στη Γουϊνέα ένας εθνικός διάλογος με συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων, των συνδικάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για μια δημοκρατική μετάβαση·

3.  καλεί τη χούντα να σεβαστεί το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε ειρηνική συνάθροιση, όπως έχουν εκφραστεί στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

4.  καταδικάζει τις συλλήψεις και τη χωρίς κατηγορίες κράτηση στρατιωτικών και πολιτών, και ζητά την άμεση απελευθέρωσή τους αν δεν ευσταθεί καμία σοβαρή κατηγορία εναντίον τους·

5.  σημειώνει τις πολιτικές υποσχέσεις των νέων ιθυνόντων της Γουϊνέας, ιδίως όσον αφορά την αμείλικτη καταπολέμηση της διαφθοράς και την εγκαθίδρυση ενός διαφανούς δημοκρατικού συστήματος στη Γουϊνέα· ζητά να τηρηθούν οι υποσχέσεις αυτές·

6.  Συγχαίρει την Αφρικανική Ένωση και τη CEDEAO για τις αποφάσεις τους να αναστείλουν τη συμμετοχή της Γουϊνέας στις δραστηριότητές τους όσο η χώρα δεν θα διαθέτει δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο και κυβέρνηση·

7.  ζητά την έναρξη πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μεταβατικές αρχές που ανέλαβαν την εξουσία στη Γουϊνέα, στο πλαίσιο των άρθρων 8 και 96 της Συμφωνίας του Κοτονού·

8.   καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι έτοιμη να αναστείλει κάθε βοήθεια εκτός της ανθρωπιστικής και επισιτιστικής, και να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής στοχοθετημένων κυρώσεων ενάντια στα μέλη της ομάδας που κατέλαβε την εξουσία με τη βία, εάν δεν υπάρξει δημοκρατική μετάβαση·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις αρχές της Γουϊνέας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στη CEDEAO και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.