Predlog skupne resolucije - RC-B6-0037/2009Predlog skupne resolucije
RC-B6-0037/2009

  PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

  14.1.2009

  v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
  in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o državnem udaru v Gvineji

  Postopek : 2009/2509(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B6-0037/2009
  Predložena besedila :
  RC-B6-0037/2009
  Sprejeta besedila :

  Resolucija Evropskega parlamenta o državnem udaru v Gvineji

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

  A.  ker je skupina vojaških častnikov 23. decembra, dan po smrti predsednika Lansane Contéja, prevzela oblast,

  B.  ker je nekdanji vojaški častnik Lansana Conté leta 1984 po smrti svojega predhodnika, predsednika Sékouja Touréja, prav tako nasilno prevzel oblast in na oblasti ostal 24 let,

  C.  ker vojska ne bi smela niti najmanj sodelovati pri vodenju države,

  D.  ker je mandat narodne skupščine potekel pred dvema letoma in ni prišlo do parlamentarnih volitev;

  E.  ker odločitve o politični, gospodarski in socialni prihodnosti pripadajo gvinejskemu ljudstvu in njegovim predstavnikom, dveletni rok za izvedbo volitev, ki ga je določila vojaška hunta, pa je veliko predolg,

  F.  ker sta Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav in Afriška unija državni udar obsodili ter se odločili, da Gvinejo začasno izločita iz svojih dejavnosti,

  G.  ker so se glavne opozicijske stranke in zveza sindikatov, ki so organizirale stavke junija 2006 in januarja 2007, seznanile s prevzemom oblasti, predsednik narodne skupščine pa poziva k ponovni vzpostavitvi ustavne zakonitosti,

  H.  ker mora po navedbah Svetovne banke vsak drugi Gvinejec preživeti z dolarjem na dan in ker višina prihodka na prebivalca od neodvisnosti pada, kljub pomembnim vodnim in rudnim virom te države,

  I.  ker je organizacija „Transparency International“ Gvinejo uvrstila med afriške države, kjer je prisotne največ korupcije,

  J.  ker je do državnega udara prišlo v času poslabšanja gospodarskih in socialnih razmer, razvoj pa je najboljše jamstvo za uspeh demokracije,

  K.  ker so bile v številnih gvinejskih mestih večkrat organizirane demonstracije kot izraz nasprotovanja vse višjim življenjskim stroškom in pomanjkanju osnovnih živil,

  L.  ker je stanje na področju človekovih pravic iz časa nekdanjega predsednika Lansane Contéja – zaradi prevelike uporabe sile nad civilisti s strani vojske in policije, samovoljnih pridržanj, pridržanj brez sojenja in kršitev svobode izražanja – zelo zaskrbljujoče,

  M.  ker je pomembno, da se v celoti obravnavajo predlogi političnih strank, sindikatov in organizacij civilne družbe o tem, kako pospešiti nacionalni dialog, da bi dosegli soglasje o mirnem in demokratičnem prehodu ter o časovnem razporedu izvedbe predsedniških in parlamentarnih volitev,

  N.  ker se pri odločitvah vojaške hunte in njenih imenovanjih, zlasti na vladni ravni, ne spoštujejo temeljna pravila pravne države,

  O.  ker je bil Kabiné Komara, prej vodilni uslužbenec pri Afriški uvozno-izvozni banki, imenovan na mesto predsednika vlade in ker je bil med dogodki februarja 2007 naveden na seznamu kandidatov za predsednika vlade, ki so ga predlagali sindikati,

  P.  ob upoštevanju samovoljnih odvzemov prostosti vojaškim in civilnim voditeljem,

  1.  obsoja prevzem oblasti, za katerega je odgovorna skupna častnikov, in poziva, naj se v nekaj mesecih izvedejo svobodne in pregledne parlamentarne in predsedniške volitve v skladu z mednarodnimi normami, s sodelovanjem Afriške unije in Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav ter s podporo Evropske unije in pod vodstvom civilne prehodne vlade;

  2.  poziva, naj se v Gvineji vzpostavi nacionalni dialog, pri katerem bodo sodelovale vse politične stranke, sindikati in organizacije civilne družbe, da bo omogočen demokratičen prehod;

  3.  poziva hunto, naj spoštuje pravico do svobodnega mišljenja, izražanja in združevanja, vključno s pravico do mirnega zbiranja, kot je zapisano v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah;

  4.  obsoja odvzeme prostosti vojaškim uslužbencem in civilistom ter njihovo pridržanje brez obtožnice in poziva k njihovi takojšnji izpustitvi, če jih ne bremeni resna obtožba;

  5.  je seznanjen s političnimi prizadevanji novih gvinejskih voditeljev, zlasti glede nenehnega boja proti korupciji ter glede vzpostavitve demokratičnega in preglednega sistema v Gvineji; poziva k spoštovanju teh prizadevanj;

  6.  pozdravlja odločitev Afriške unije in Gospodarske skupnost zahodnoafriških držav, da Gvinejo začasno izločita iz svojih dejavnosti, dokler ta ne bo imela demokratično izvoljenega parlamenta in vlade;

  7.  poziva k vzpostavitvi političnega dialoga med Evropsko unijo in prehodnimi organi, ki so v Gvineji prevzeli oblast, v skladu s členom 8 in členom 96 sporazuma iz Cotonouja;

  8.  poziva Evropsko komisijo, naj bo pripravljena zamrzniti vse oblike pomoči, razen humanitarne pomoči in pomoči v hrani, ter naj preuči uporabo sankcij za člane organov, ki so nasilno prevzeli oblast, če ne bo prišlo do demokratičnega prehoda;

  9.  poziva predsednika, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, varnostnemu svetu Združenih narodov, institucijam Afriške unije, Gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav, skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in gvinejskim organom.