Eljárás : 2009/2504(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0051/2009

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0051/2009

Viták :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Szavazatok :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0025

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 103kWORD 70k
14.1.2009
PE416.176
PE416.179
PE416.181
PE416.182
PE416.183
PE416.184
 
B6‑0051/2009}
B6‑0054/2009}
B6‑0056/2009}
B6‑0057/2009}
B6‑0058/2009}
B6‑0059/2009} RC1
az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján előterjesztette:
   Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi és Vito Bonsignore, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt és Proinsias De Rossa, a PSE képviselőcsoportja nevében
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében
   Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski és Adam Bielan, az UEN képviselőcsoport nevében
   Daniel Cohn-Bendit és Monica Frassoni, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
   Francis Wurtz, Luisa Morgantini és Miguel Portas, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
   Kathy Sinnott
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép:
   PSE (B6‑0051/2009)
   Verts/ALE (B6‑0054/2009)
   PPE-DE (B6‑0056/2009)
   GUE/NGL (B6‑0057/2009)
   ALDE (B6‑0058/2009)
   UEN (B6‑0059/2009)
a Gázai övezet helyzetéről

 

Az Európai Parlament állásfoglalása a Gázai övezet helyzetéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Gázai övezet helyzetéről szóló 2006. november 16-i(1), a Közel-Keletről szóló 2007. július 12-i(2), a Gázai övezet humanitárius helyzetéről szóló 2007. október 11-i(3), valamint a Gázai övezet helyzetéről szóló 2008. február 21-i(4) állásfoglalására,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242. (1967), 338. (1973) és 1860. (2009. január 8.) számú határozataira,

–  tekintettel a Negyedik Genfi Egyezményre (1949),

–  tekintettel az Izrael közösségi programokban való további részvételét jóváhagyó szavazás elhalasztására

–  tekintettel az Európai Unió 2008. december 30-i nyilatkozatára a Közel-Kelettel kapcsolatban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel december 27-én Izrael katonai offenzívát indított Gázában a Hamász által Dél-Izraelben végrehajtott rakétatámadásokra válaszul, azt követően, hogy a Hamász megszerezte az övezet ellenőrzését, illetve a tűzszünet összeomlását és a tűzszüneti egyezmény megújításának visszautasítását követően,

B.  mivel a legfrissebb jelentések szerint az Izraeli hadművelet mintegy ezer halálos áldozatot követelt, közülük sokan gyerekek és nők, a hadműveletek következtében több ezren megsebesültek, házak, iskolák és egyéb kulcsfontosságú civil infrastrukturális létesítmények pusztultak el az izraeli hadsereg aránytalan fellépése következtében,

C.  mivel a gázai határátkelőket a belépés és a kilépés tekintetében egyaránt tizennyolc hónapja zárva tartják, és a személyek és áruk mozgásának akadályozása hátrányosan érinti a lakosok mindennapi életét és tovább bénítja a Gázai övezet gazdaságát, és korlátozza a ciszjordániai helyzet számottevő javulását; mivel a Gázai övezetre érvényben lévő embargó kollektív büntetést jelent, és ez ellentétes a nemzetközi humanitárius joggal,

D.  mivel a Gázai övezetben és Ciszjordániában élő palesztinok életkörülményeinek javítása, valamint a békefolyamat újjáélesztése és működő palesztin intézmények Gázában történő létrehozása kulcsfontosságú tényezői az izraeliek és a palesztinok közötti igazságos és tartós béke elérésére irányuló erőfeszítéseknek,

E.  mivel az Európai Unió által a palesztinoknak nyújtott jelentős pénzügyi támogatás fontos szerepet játszik abban, hogy igyekezzenek megelőzni a Gázai övezet és Ciszjordánia területén a humanitárius katasztrófát; mivel az Európai Unió – többek közt az UNWRA programon keresztül – továbbra is humanitárius segítséget nyújt a Gázai övezetbe,

1.  üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2008. január 8-i, 1860. számú határozatának elfogadását és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy sem Izrael, sem pedig a Hamász nem teljesítette az ENSZ-nek az ellenségeskedés beszüntetésére vonatkozó kérését; azonnali és tartós tűzszünetre szólít fel, amelynek magában kell foglalnia a Hamász Izrael területére irányuló rakétatámadásainak és Izrael gázai katonai fellépésének beszüntetését;

2.  egyetért azzal, hogy Gázában sürgősen szükség van a tartós tűzszünet fenntartását célzó intézkedésekre és garanciákra – ahogyan azt az 1960-as ENSZ biztonsági tanácsi határozat is előírja –, amely magában foglalja az izraeli csapatok kivonását, a határátkelők tartós megnyitását, a blokád megszüntetését és az illegális fegyverek és lőszerek csempészésének megelőzését;

3.  felhív egy, tárgyalások eredményeként létrejövő fegyverszünetre, amelyre a nemzetközi közösség által létrehozott olyan mechanizmus jelent garanciát – a Kvartett és az Arab Liga koordinációjával –, amely magában foglalja több nemzet helyszínre jutását egyértelmű mandátummal a biztonság helyreállítása és a tűzszünet tiszteletben tartása tekintetében, Izrael és Gáza lakossága számára, külön megemlítve a gázai és egyiptomi határ ellenőrzését, amely különleges felelősséget ró Egyiptomra; felkéri a Tanácsot, hogy gyakoroljon nyomást az erőszakos cselekmények megállítása érdekében; ösztönzi a nemzetközi közösség, köztük Egyiptom és az EU, által végrehajtott eddigi diplomáciai erőfeszítéseket;

4.  megdöbbenését fejezi ki a Gázában élő polgári lakosságot sújtó szenvedés miatt; mély sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a támadások során az eltalált célpontok között polgári és ENSZ-létesítmények is voltak; együttérzését fejezi ki az erőszakos cselekményeknek kitett gázai és dél-izraeli polgári lakosságnak;

5.  határozottan kéri az izraeli hatóságokat, hogy engedélyezzék humanitárius segítség és segélyek akadálytalan bejutását a Gázai övezetbe, és biztosítsák a segélyek folyamatos és megfelelő áramlását a humanitárius folyosókon; sürgeti az izraeli hatóságokat, hogy tegyék lehetővé a nemzetközi sajtó számára a helyszíni események nyomon követését;

6.  felszólítja Izraelt, hogy a nemzetközi jognak és a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően teljesítse kötelezettségeit; felszólítja a Hamászt, hogy hagyjon fel a rakétatámadásokkal, és teljesítse saját kötelezettségeit azáltal, hogy elkötelezi magát azon politikai folyamat mellett, amelynek célja a Palesztinán belüli párbeszéd helyreállítása és a folyamatos tárgyalásokhoz való hozzájárulás;

7.  azt kéri, hogy az Európai Unió határozottabban és egységesebben tegyen politikai állásfoglalást, és felkéri a Tanácsot, hogy használja ki a lehetőséget az Egyesült Államok új vezetésével való együttműködésre egy, a két államos megoldáson alapuló megállapodás létrehozásával, amelynek célja egy új, békés, regionális biztonsági struktúra kiépítése a Közel-Keleten;

8.  hangsúlyozza a Palesztinán belüli, a palesztin társadalom valamennyi résztvevője közötti, a 2007. februári mekkai megállapodáson alapuló megbékélésre irányuló erőfeszítések megújításának kiemelkedő fontosságát, amely magával vonja a korábbi megállapodások elfogadását, többek között Izrael létjogosultságának elismerését; és e tekintetben kiemeli, hogy állandó földrajzi kapcsolatra, továbbá békés és tartós politikai újraegyesítésre van szükség a Gázai övezet és Ciszjordánia között;

9.  hangsúlyozza, hogy csak a béke irányába tett tényleges előrelépés és a helyzet számottevő javulása Ciszjordániában és a Gázai övezetben tudja megerősíteni a Palesztin Hatóság legitimitását;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a Kvartett közel-keleti megbízottjának, a Palesztin Hatóság elnökének, a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak, az izraeli kormánynak és a Kneszetnek, Egyiptom kormányának és parlamentjének, valamint az Arab Liga főtitkárának.

(1) Elfogadott szövegek: P6_TA(2006)0492.
(2) Elfogadott szövegek: P6_TA(2007)0350.
(3) Elfogadott szövegek: P6_TA(2007)0430.
(4) Elfogadott szövegek: P6_TA(2008)0064.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat